Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
Internatskule
Fritidstilbod
  Skidag
  28-Mar-2019

   


  Veret her på Sunnmøre har vore litt sånn ymse i det siste, men skuleleiinga fann at vervarselet var lovande for onsdag. Difor hadde Vestborg skidag onsdag. Godt ver og glade elevar prega dagen – og Dana & co på kjøkkenet sørga for pølsegrilling. Dessutan gler vi oss over å ha det fantastisk flotte Strandafjellet skisenter i nærområdet!

  Nedanfor kjem nokre bilet-glimt frå dagen.


   

  Aksjon «Gje eit vindauge» ein suksess!
  22-Mar-2019

  Rektor Håkon Hovda er overvelda over responsen frå Vestborg-vener som vil støtte skulen med nye vindauge til internatbygget  Storfjorden.

  -Då vi sette i gang aksjonen «Gje eit vindauge» på spleis.no, så hadde vi som mål å samle inn kroner 36 000, men då fristen hadde gått ut så hadde vi kome opp i kroner 38 200! I tillegg så har vi fått inn heile kroner 110 000 frå andre hald. Eg er veldig glad, stolt og imponert over gjevargleda og entusiasmen!

  Han fortel at det er 30 vindauge som skal bytast ut.

  -Kor stor er totalkostnadane?

  -Dei vil ligge på ikring 200 000, så no er vi på god veg til å klare målet!

  Kvardagsglimt: Morgonsamling
  22-Mar-2019


  Kvar måndag til fredag møter elevar og personalet til morgonsamling i møtesalen klokka 10.05. Her vert det gitt beskjedar (bilete 1), og her vert det sunge «Hurra for deg» når nokon har bursdag (bilete 2). Til slutt kjem det som er hovudføremålet med samlinga, nemleg andakt (bilete 3).


   

   


  Søknadsstatus for 2019-2020.
  22-Mar-2019

   

  Fristen for å søkje plass i vidaregåande skule var 1. mars. Det tyder at skulen no har fått oversikt over kor mange som har søkt Vestborg for skuleåret 2019-20.

  -Vil skulle gjerne sett hatt vi hadde fleire på listene våre, seier rektor Håkon Hovda.

  Det gjer at han gjerne vil kome med ei utfordring til Vestborg-venene.

  -Vi set pris på at de ber for skulen, og tips gjerne potensielle elevar om Vestborg. Sånn situasjonen er no, så har vi ledige plassar på alle studietilboda våre.

   

  Tekjøkkenpraten: Lærar Asgerd Drabløs Godøy
  15-Mar-2019

  Ved dette høvet er uttrykket «Tekjøkkenpraten» litt misvisande. Vi juksa litt og tok det over telefon. Ein av årsakene til det er at Asgerd har litt redusert stilling, mellom anna fordi ho frå august i fjor har vore master-student.

  -Eg tek ein master i engelsk som heiter «Engelsk i skolen» ved Høgskolen i Østfold, avdeling Halden. Det meste av undervisninga er nettbasert og studiet går over 4 år, fortel Asgerd.

  -Korleis har studiet vore så langt?

  -Eg likar det veldig godt. Det er kjekt å få input og å lære nye ting. No er det nokre år sidan eg var student, men eg kjenner eg likar å studere. Akkurat no jobbar eg mest med engelskspråkleg barne- og ungdomslitteratur. Eg har vald å fordjupe meg i Roald Dahl og «Danny og den store fasanjakten».

  -Kva anna lærer du på studiet?

  -Vi har mellom anna eit emne som heiter kommunikasjon og digitale hjelpemidlar i undervisninga. Det er inspirerande, og eg har fått nye idear. Vi får også god trening i å vurdere andre sine tekstar og gi tilbakemelding, sidan vi skal gi feedback til andre studentar på arbeidet dei gjer..

  Asgerd har vore tilsett ved Vestborg sidan 2001 – med unnatak av ulike permisjonar. Ho har undervist i spansk, medan ho i år har ansvar for tysk og engelsk.

  -Korleis har åra som lærar ved Vestborg vore?

  -Det som eg har gledd meg over er kombinasjonen mellom veldig kjekke elevar og veldig kjekke tilsette.Eg har opplevd eit sterkt samhald innan Vestborg-familien. Det er også gledeleg å sjå kor mykje skulen betyr for enkeltpersonar. Eg har sett mange som har blomstra i løpet av åra på Vestborg, fortel ho.

  -Dessutan har det vore kjekt å få ha kontakt med elevane også utanfor klasserommet. Eg har møtt dei i matsalen, gymsalen, møtesalen og på tekjøkkenet. Elevar er så mykje meir enn det dei får vist i eit klasserom, slår Asgerd fast.

  Tekjøkkenpraten: VG1-elev Feven Alemu
  15-Mar-2019

   

  Feven kjem frå Sandane i Nordfjord og byrja i VG1, studiespesialiserande, i august.


  -Korleis har du det her på tunet?

  -Eg trivast veldig bra! Her er veldig mange bra lærarar, og dei bryr seg om oss og ser kvar enkelt av elevane. Det merkast også at dette er ein kristen skule, for her er det veldig mange greie folk som respekterer deg. Ja, det er rett og slett lett å forelske seg i Vestborg!

  -Korleis opplever du det å bu på internat?

  -Det er skikkeleg kjekt. Vi har eit heilt fantastisk fellesskap, og vi respekterer kvarandre så mykje at blir kjempefint å bu saman på denne måten.

  Feven set også pris på kontakta ho har med elevar på andre årssteg enn sitt eige.

  -Eg føler at me ikkje trong å blande oss med 2. og 3. klassingane. Vi var blanda med ein gong vi kom her. Spesielt artig var det når det var «krig» mellom russen og oss i VG1. Då fann vi på mykje artig – som også knytte oss saman.

  KICK-OFF

  Årsaka til at Feven byrja, var at ei venninne tok ho med på kick-off-helga i fjor.

  -På kick-off møtte eg mine nye mine nye medelevar, og då eg merka kor godt forhold det var mellom elevane på skulen, så bestemte eg meg der og då for å byrje på Vestborg, fortel ho.

  Den siste helga før vinterferien var det «Vision» på Vestborg. «Vision» kan skildrast som eit mini-UL der tidlegare Vestborg-elevar kjem og held møte for dagens Vestborg-elevar.

  -Det var ei heilt fantastisk helg med lovsong og talar, seier Feven.

  UNDER 

  Under «Vision» opplevde Feven noko heilt spesielt: 

   

  -Eg haldt på å miste ein eg er veldig glad i. Han låg i koma, og det nærma seg at legane skulle kople han frå maskina. Då sa ei venninne til meg at vi skulle gå å snakke med Vision-folka. Det gjorde vi, og saman med dei så bad vi – og vi bad heilt konkret om at han skulle reise seg opp av senga og prise Gud. Eg hadde kjend på ei smerte over tid, men medan vi bad så kjende eg den smerten forsvann. Deretter skjedde det noko stort. Berre 15 minuttar etter at vi hadde bede, så fekk eg ein telefon frå mamma. Ho kunne fortelje at han som låg i koma hadde vakna, reist seg opp av senga og sagt at han elska Jesus!
  PS! Då vi skulle ta bilete, fekk Feven to kokte egg av ei VG3-jente som var på tekjøkkenet og laga mat medan vi hadde Tekjøkkenpraten.

  -Kvifor skal eg bruke biletet der Feven held egga? spurde journalisten.

  Då kom svaret som dei begge var samde om: -Vestborg er ein eggxcellent skule!


   

  Tekjøkkenpraten: Idrettselev Silje Aasgaard
  16-Feb-2019

   

  Silje Aasgaard frå Bergen går på idrettslinja i VG1, og ho likar seg veldig godt på Vestborg.


  -Eg trivast veldig bra. Å gå på Vestborg er noko heilt anna enn ein offentleg skule. Her vert vi vener på tvers av trinna, og her kan folk vere seg sjølve.


  -Kva legg du i det?


  -Her treng ein ikkje vere ein main-stream-type. Det er ingen som går rundt og korrigerer andre, og måten folk snakkar til kvarandre på strålar korleis dei er – og ikkje korleis dei prøver å vere. Konsekvensen av det er at vi har lyst å vere oss sjølve, og når vi får positiv tilbakemelding på det, så fortsetter ein å vere seg sjølv – og så går alt bra, smiler Silje.


  Ho peikar på at skulen er kristen som ein viktig faktor.


  -Dei fleste som er på Vestborg har kristne verdiar. Eg trur det skapar det gode miljøet på skulen. Kjem ein frå ein plass med få kristne, så er ein på Vestborg garantert å finne kristne vener, slår Silje fast.


  VELDIG BRA IDRETTSLINJE


  Silje rosar også linja ho går på.


  -Idrettslinja er veldig bra! Her har vi veldig, veldig bra lærarar som er veldig interesserte i faga dei underviser i. Innan klassen har vi eit veldig bra miljø, og vi har allereie skapt sterke band til kvarandre. Her kan alle snakke med alle!


  Idrettslinje-jenta hadde ikkje høyrt om Vestborg før ein venninne snakka om skulen.


  -Eg valde Vestborg fordi eg hadde lyst på ein ny start, og fordi eg hadde lyst å bu på internat. Dessutan synest eg skulen ligg veldig fint til mellom fjord og fjell. Eg kjende ingen, men då eg var på UL (Ungt Landsmøte) i Kongeparken i sommar, byrja eg – midt på natta – å snakke med ei anna jente. I løpet av samtalen kom det fram at vi begge skulle byrje på Vestborg i august. Det same skjedde med to andre jenter – og i løpet av samtalen fortalde dei at dei gjekk Vestborg. Det vart to magiske møter. Eg hadde nemleg bedt til Jesus om å få tryggleik til å velje Vestborg – og det var noko eg fekk i møte med Marie, Lea Sofie og Laila.


  -Kva synest du om valet om å byrje på Vestborg?


  -Det er det absolutt det smartaste eg nokon gong har gjort!!!


   

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no