Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  Matte-leksehjelp
  23-Nov-2017

  Også i år er matematikklærar Ola Risa på plass på ettermiddagstid for å gje hjelpe og støtte i matematikk. Kvar måndag ettermiddag stiller han opp på K4 – klasserommet ved sida av biblioteket.

  vestborg.no stakk innom ein dag, og ein av dei som nytta seg av tilbodet var VG1-elev Ruben Stave Klokk.

  - Eg er her veldig ofte fordi Ola gir veldig god hjelp. Å sitje her på K4 styrkar motivasjonen for å gjere lekser, seier Ruben.

  Laila Vikenes og Katrine Myrseth går i same klasse som Ruben. Dei også let vel over tilbodet.

  - Det er fint å ha dette tilbodet. Her får vi god hjelp, og her jobbar vi godt saman med dei andre, seier Laila og Katrine.

  På biletet ovanfor ser ein Ola saman med elevane (frå høgre) Ruben, Katrine og Laila, samt Andreas Wigestrand frå VG2.

  Hospitant-dag
  21-Nov-2017

   

  Måndag var ein liten gjeng med 10. klassingar på Vestborg på hospitering. I løpet av dagen fekk dei ein smakebit på fagtilboda idrettsfag og studiespesialisering. Det var klatring og kin-ball i gymsalen, og i kjemitimen laga dei farga slim og såg på ulike vesker som skifta farge. Det var og ein time med sosialkunnskap som vart avslutta med rullator-løp i gymsalen.

  Sjølv om det var hospiteringsdag på måndag, så er Vestborg si store rekrutteringshending kick-off. Helga 19.-21.1 så blir det her på tunet gratis bli-kjent-helg for alle som vurderer å gå på Vestborg.

  Påmelding og program her:

  Påmelding Kick-off helga  

  Program for Kick-off helga

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Haustfesten
  14-Nov-2017

  På laurdag var det fest på tunet. Foreldre kom både kort- og langvegs frå for å vitje tunet. I løpet av dagen var det høvet til samtale med kontaktlærar, klassevise samlingar og seminar ved ungdomsarbeidaren vår, Simon Morris frå Wales. Han spurde: «Lever vi i ei kulturklemme?».

  Under sjølve festen var det mellom anna song- og pianoinnslag frå elevar, fellessongar, humorinnslag og VestborgTV, informasjon om misjonsprosjektet, samt tale ved tidlegare vaktmeister ved skulen, Per Arne Sve. Han understreka at Gud kallar oss.

  Påbyggelevane Heidi Kristin Hatle og Elias Storhaug losa oss på trygt vis gjennom festen.

   

  Etterpå var det god mat å få frå eit prima kjøkken.  Julemessa på Vestborg er ein festdag!
  14-Nov-2017

  Laurdag 25. november vert det livleg på tunet. Vestborg-laget arrangerer julemesse. Bjørg Sve er ei av dei som trekk i trådane.

  - Vi i Vestborg-laget har eit stort hjarte for skulen, og set stor pris på ha Vestborg i bygda. Skulen har mykje å seie for det kristne miljøet på Stranda, seier Bjørg.

   

  Vestborg-laget førebur messa gjennom heile året.

  - Vi ber for skulen – og vi har det kjekt og sosialt i lag. Tidsrekninga vår er før og etter messa.

  I løpet av messa vert det sal av handarbeid, kransekaker, småkaker, lefser, flatbrød og gjærbakst.

  - No gler vi oss til messa. Det er ein både hektisk og veldig triveleg dag. Det kjem til å bli god stemning. Ja, julemessa på Vestborg er ein festdag! seier ho.

   

  Programmet:

  10.30: Messa opnar
  11.30: Mix-koret med Margareth Engås som dirigent har minikonsert
  13.00: Stranda Soulchildren syng
  13.30-15.00: Sal av rømmegraut
  15.00: Allsongmøte og Stordal barnekor
  16.30: Avslutningsmøte der Oddbjørn Brunstad talar og Roger Lillebø syng. Hovudtrekning

  Heile dagen vert det kafé, loddsal og tombola – samt sal av handarbeid, kransekaker, småkaker, lefser, flatbrød og gjærbakst.


  Ledig stilling idrettsfag
  14-Nov-2017

  Frå hausten 18 treng vi ein dyktig lærar innan idrettsfag. Her får du vere med og utvikle eit unikt tilbod innan idrettsfag ved skulen.

  Her er link til utlysinga: http://www.nlm.no/nlm/jobb-og-tjeneste/jobb-og-tjeneste-i-nlm/tjeneste-i-norge2/ledige-stillinger-norge/laerar-i-idrettsfag-vestborg-vgs

  Prosjektleiarane til Indonesia
  14-Nov-2017

   

  Markus held fram:

  - Indonesia ser ut til å vere eit spennande land – med både jungel og storby. Å kome til Indonesia vert ein stor kontrast i høve til Stranda og Noreg.

   

  Dei har fått tilsendt program, og allereie fyrste kvelden i Indonesia får dei ei utfordring.

  - Då står det øgle og slange på menyen. Det gler eg meg til å smake, seier ein offensiv Markus.

   

  Pengane som russen samlar inn skal gå til evangeliseringsarbeid, samt helse og utdanning.

  - Det skal bli spennande sjå på nært hald kva vi samlar inn til. Eg vonar og trur vi får inspirasjon til å bli endå meir gira på prosjektet. Det vil også gjere at vi kan inspirere andre, seier Flora.

   

  Dei ser også fram til å sjå korleis misjonærane jobbar og å vere med på gudsteneste.

   

  - Det hadde også vore kjekt å få hjelpe til med til dømes evangeliseringsarbeid, seier dei.


  Flora Miro
  07-Apr-2016

  VG1-elev og tidlegare flyktning, Flora Miro, no busett i Volda, har ein annan bakgrunn enn dei fleste andre Vestborg-elevane. Bli betre kjend med jenta som har same morsmål som Jesus, nemleg arameisk.

  Flora har vekse opp i Irak. Delvis budde ho i Mosul, som ligg like ved oldtidsbyen Ninive, og delvis budde ho i Bagdad. Ho er arameisk og familien er kristen.

  – Vi vart forfølgde fordi vi var kristne. Muslimane var ute etter oss og kom med truslar. Dei gjorde også alvor av truslane, og mellom anna vart onkelen min kidnappa. Systera mi og eg kunne stå i timesvis i vindauget for å sjå etter pappa når han var på jobb, for vi var så redde for at noko galt kunne ha skjedd med han. Elles så var det ofte både bomber og skyting i rundt om i nabolaget. Striden mellom sunnimuslimar og shiamuslimar gjekk også utover oss. Det var fleire gonger det var nære på at det gjekk skikkeleg gale. Eg hugsar ein gong eg stod i brødkø, og ein mann i køen let meg få gå føre han. Då eg var ferdig i butikken, så gjekk eg inn i bilen. Vi hadde berre køyrt nokre få sekund før ein sjølvmordsbombar sprengte seg sjølv i lufta like utanfor butikken, fortel Flora.

  FLYKTA

  Til slutt valde familien å flykte. Fyrst flykta far til Flora, og etter ei lang reise gjennom Europa kom han til Noreg. Kona hans og dei to jentene flykta året etter til Syria. Der vart dei verande i eitt år før familien vart sameint igjen.

  – Eg hadde ikkje sett pappa på to år då vi landa på Ørsta/Volda-flyplassen. Det var så uendeleg godt å sjå han igjen, og det var så godt å kome til eit land der vi kunne føle oss trygge, seier ho.

  Flora var 11 år då ho kom til Noreg i 2010. Sjølv om det var trygt og godt å kome til landet i nord, så fall ikkje alle brikkane på plass.

  – Eg sakna så sårt venene mine i Irak. Det fellesskapet eg hadde med dei, fann eg aldri hos andre i løpet av barneskule- og ungdomsskuletida. Eg opplevde det som om eg stod utanfor og såg inn, skildrar ho.

  GUD HJELPTE

  I august 2015 byrjar Flora på Vestborg.

  – Eg lengta etter eit godt miljø og eit kristent miljø. Då eg fekk tilrådd skulen frå elevar som hadde gått her før, så kjende eg at Vestborg skulle verte min skule. Eg fekk også foreldra mine til å støtte valet etter å ha vist dei fleire artiklar frå «Tekjøkkenpraten» på vestborg.no. Derfor er det litt rart å plutseleg vere den som vert intervjua i «Tekjøkkenpraten» sjølv.

  – Korleis var det å byrje her?

  – Eg opplevde tidleg at miljøet var godt, men dei fyrste månadane hadde eg den same opplevinga som eg hadde i Volda: Nemleg at eg stod utanfor og såg inn, men etter kvart hjelpte Gud meg å skjøne at eg måtte gjere nokre grep sjølv for å få betre kontakt med medelevane mine. Etter å ha fått jobba aktivt med det, så lausna det smått om senn. No stortrivast eg, og eg opplever at eg kan setje meg med kven det måtte vere i matsalen, og likevel kjenne på at eg er «innanfor».

  FANTASTISKE LÆRARAR

  Ein periode vurderte Flora å verte utvekslingsstudent i USA etter at VG1 var over. Det er ikkje aktuelt no.

  – Vestborg er ein veldig bra skule med Jesus i sentrum og Bibelen i handa. Lærarane er heilt fantastiske. Dei er veldig flinke til å sjå kvar og ein både fagleg og sosialt. Eg har gått på ganske mange ulike skular, men eg har aldri før vore borti at absolutt alle lærarane er fantastiske. Her er eit døme: Det er viktig for meg å gjere det godt på skulen. Draumen min er å bli lege. Det faget eg slit mest med er engelsk, men faglærar Hanne Welle har sett seg ned med meg og saman har vi lagt ein konkret plan for korleis eg skal bli betre. Dessutan har skulen, med Ola Risa, Kristoffer Stige og Bodil Bø i spissen, lagt til rette for at vi elevane kan få hjelp med skulearbeid også etter skuletid. Eit anna døme er gymlærar Åshild Bogstad Stenberg. Eg har lenge ynskt å lære å stå på ski. Under skidagen like før påske ordna Åshild slik eg fekk lånt meg ski, og så lærte ho meg dei grunnleggjande teknikkane. I tillegg fekk vi så mykje god tid i lag at vi fekk oss ein lang og god prat om alt mogleg frå ski til Jesus. Elles har eg hatt mykje glede og nytte av å snakke med Margareth Engås. Ho er tilsett som kognitiv terapeut på skulen for å kunne ha samtalar med oss elevar, fortel Flora.

  – Etter å ha opplevd så mykje vondt og så lite tryggleik som du har gjort, kan det vere naturleg å tenkje seg at alt dette har sett spor. Kva tenkjer du om det?

  – Livet går opp og ned også for meg. Framleis er det stunder der eg skulle ynskt at livet var betre, men eg trur det er tre grunnar til at livet trass alt er godt. For det fyrste er det veldig trygt å vere elev på Vestborg og oppleve trygge og gode personar i både elev- og personalflokken. Men det er to ting som er endå viktigare. Eg har nokre fantastiske foreldre. Midt i alt det vonde familien har opplevd, så har dei tatt vare på meg og systera mi. Vi har følt på tryggleik, og dei har gjort alt for å beskytte oss. Noko av det eg har sett mest pris på, er bibelkveldane eg har hatt med mamma sidan eg var bittelita. Ho har fortald historiar frå Bibelen kvar kveld, og etter som eg vart eldre så har vi snakka saman om det vi har lese og vi har bedt i lag. Likevel er nok Gud den viktigaste årsaken. Midt i alt det vonde eg har opplevd, så har Han passa på meg og familien min. Han har bore meg gjennom alle vanskane, og Han har vist seg å vere kraftkjelda i livet mitt, slår Flora Miro fast.


  Julie Katharina Knotten
  17-Mar-2016

  – Vestborg er utruleg bra! seier Julie. Ho går på «påbygging til generell studiekompetanse», eit uttrykk som blir forkorta til «påbygg».

  Når vestborg.no spør Julie om korleis det er å vere elev på Vestborg, så blir det lenge stilt før det kjem to (!) gonger:

  – Åh, utruleg kjekt!

  Ho held fram:

  – Åh, kva skal eg seie? Eg er SÅ glad for at eg valde Vestborg!

  – Kva er bakgrunnen for gleda?

  – På Vestborg er det lett å få gode vanar og ein god balanse mellom skulearbeid og fritid. Mesteparten av tida mellom middag og kvelds er sett av til leksetid, og på andre tidspunkta i veka er det forskjellige aktivitetar vi kan vere med på dersom vi vil. Vestborg er ein internatskule, og her er det lett å sosialisere seg og finne på kjekke ting i lag med andre elevar.

  Det går godt an å vere elev på Vestborg utan å vere kristen, men for Julie så har skulen sitt kristne fokus vore viktig.

  – Eg har blitt betre kjend med Gud i løpet av tida på Vestborg. Her er Gud så inkludert i ting som skjer. Då tenkjer eg mellom anna på morgonsamlingar, samt frivillige aktivitetar som bibelgrupper, bibelstudiar og møter.

  – Dersom nokon vurderer å byrje på «påbygg» på Vestborg, kva meiner du er gode grunnar for å velje å gå nettopp her?

  – Vestborg er utruleg bra! Det gjeld ikkje berre for påbygg-elevar, men også for dei som går studiespesialiserande.
  For det fyrste så har skulen internat, og det er ein kjempestor bonus. Ein lærer å ta ansvar for nyttige ting som å vaske klede, halde rommet reint og sjølvdisiplin i høve til det å gjere lekser. Når ein har så mange andre personar rundt seg, så er det også mange omsyn å ta. Det gjer at ein veks relasjonelt. Elles så gjer internatlivet det lett å kome inn i miljøet på skulen, og ein vert veldig godt integrert. Dermed er det også lettare å vere i lag med og bli kjend med elevar som ein ikkje går i klasse med.
  For det andre så er det utruleg flinke lærarar på Vestborg. Det er tydeleg at dei brenn for det dei underviser i, og det gir motivasjon til å lære. I tillegg bryr dei seg om elevane, og dei ser kvar enkelt også utanom det faglege. Det er veldig enkelt både å snakke med og bli forstått av kven som helst av lærarane.
  Det eg har opplevd gjennom tida på Vestborg vil ha stor påverknad på resten av livet mitt. Eg kjem til å ha utruleg gode minner herifrå! slår jenta frå Moltustranda på Sunnmøre fast.

  PS! Sjølv om det til skuleåret 2016-17 er god søknad til Vestborg i VG1, VG2 og VG3, så er det framleis mogleg å søkje om plass i dei klassane. I påbygg-klassen har skulen meir å gå på før det blir fullt, så her er potensielle elevar ekstra velkomne til å søkje om plass via heimesida vår. Til denne klassen er det også mogleg å søkje også for personar som har teke fagbrev.
  Sjå elles linken nedanfor for meir informasjon om «påbygging til generell studiekompetanse».


   

  Jakob Tomter
  19-Feb-2016

  Vestborg skulle vere ein mellomstasjon, men vart eit treårig prosjekt for sørlendingen Jakob Tomter.

  For Jakob Tomter frå Tvedestrand i Aust-Agder var planen å gå på Vestborg i eitt år, men slik skulle det ikkje gå.

  – Etter 10. klasse ville eg gå på NLMvgs-skulen Drottningborg i Grimstad, men eg kom ikkje inn. Planen var å gå på Vestborg i VG1 og jobbe hardt for å få gode nok karakterar til å bli Drottningborg-elev. Innsatsen på skulen i fjor lønte seg, og eg vart teken opp som elev på Drottningborg i vår og eg sa frå meg plassen på Vestborg. Men utover sommaren fekk eg ikkje fred for valet eg hadde tatt.

  – Korleis merka du det?

  – Det kjentest rart ut gjennom halve sommaren, og det var omtrent det einaste eg tenkte på. Til slutt sa eg til meg sjølv: «Nei, dette blir galt. Dersom det framleis er ledig plass på Vestborg, blir eg der ut 3. klasse».

  IKKJE LENGER KLOVN

  Han forklarar valet sitt med Vestborg sitt gode miljø.

  – Det er bare blide og hyggjelege folk på Vestborg. Elevane her snakkar saman og har det hyggjeleg i lag på ein god måte. Eg har flytta litt rundt i Noreg tidlegare, og ofte har eg blitt klovnen i dei klassane eg har gått i. Men her kan eg slappe av og berre vere meg sjølv. Det er faktisk litt godt, seier Jakob.

  – Korleis fungerer det å bu så langt heimeifrå?

  – I starten følte eg på at det var langt heim, men det er ikkje noko problem lenger. Her bur eg på same tunet som venene mine, og så hender det at eg blir invitert med heim til dei som bur her i distriktet, fortel sørlendingen.

  NB! Rett skal vere rett. Akkurat dette intervjuet vart gjort i salongen på Vestborg og ikkje på eit av tekjøkkena. Det kan også nemnast at teksten har stått på trykk i «Vestborgkontakt», meldingsbladet for skulen vår.


   

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no