Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

Søknadsfrist 01.03.2018

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  Ny rekord på russeturneen!
  17-Feb-2018

     I januar var russen på russeturné og haldt møte på bedehus og forsamlingar her på Nordvestlandet.

  Russepresident Espen Vartdal opplyser at det til saman kom denne veka inn ikring 190 000 kroner til misjonsprosjektet deira i Indonesia.

  Mainy Os arbeider på regionkontoret og har hovudansvaret for å planleggje turneen. Ho fortel at summen som har kome inn er rekord.

  - Dette er veldig bra! Det er ekstremt mykje pengar som har kome inn! seier ho.

  Russepresident Vartdal er også veldig godt nøgd med resultatet.

  - Eg vil gjerne rette ei veldig stor takk til alle i russen, alle som har hjelpt til med å gjennomføre turneen vår og alle som har gitt. 190 000 kroner er veldig mykje pengar!


  PS! På biletet ser du ei av gruppene, saman med forkynnar Oscar Nordbø, under planleggjinga av turneen.

   

  Ski-Weekend 2018
  15-Feb-2018

  Første helga i februar var ungdommar i alderen 13 – 17 år med på Ski-Weekend, på Vestborg! Dette blei ein stor suksess og til saman var det over 40 påmeldte som kom.

  Ski-Weekend er ei leir-helg på Vestborg, der ungdommar frå heile Møre og Romsdal har moglegheita til å melde seg på. Helga går ut på å bli kjent med nye, bibeltimar og så klart det å få reise opp i fjellet å stå på ski!

  Cornelia og Idunn frå Vigra og Kamilla frå Blindheim var nokon av jentene som deltok på leiren i år, dei syntes at leiren var ”kjempegøy”! Dei trivdes godt og hadde fått oppnådd måla sine denne helga, nemleg å stå på slalåm, møte nye folk og å få høyre om Jesus.

  Dei hadde oppdaga leiren på ulike måtar. Kamilla hadde høyrt om leiren på konfirmasjonsundervisninga heime, Cornelia hadde sett Facebook-eventen om Ski-Weekend og Idunn hadde blitt spurt av nokon i klassa om ho ville vere med.

  Dei meldte seg på fordi det virka kjekt, også fekk dei stå på ski! Men der var og ein annan grunn bak kvifor dei meldte seg på. Dei vurderer å søke på Vestborg når den tid kjem, derfor hadde dei sett på Ski-Weekend som ein god moglegheit til å få sjå skulen. Og utifrå det dei hadde sett og opplevd på skulen, var det ein stor sjanse for at dei kom til å begynne, fortalde dei med store smil.

  Ski-Weekend 2018 blei ein stor suksess, og dei tre jentene var gira på å komme tilbake neste år. Dei oppfordra og andre ski-glade å melde seg på til neste år!

   

   

  (Tekst og foto: VG1-elev Tordis Kanutte Frisvoll)

  Tekjøkkenpraten: Østen Olai Ommedal
  09-Feb-2018

  - Vestborg er fantastisk bra. Eller rettare sagt: Utenkjeleg bra!

  Det seier VG2-elev Østen frå Nordfjord i Tekjøkkenpraten.

   

  FANTASTISK MILJØ

  - Den fyrste tida i VG1 var eg usikker, men etter kvart merka eg kor bra alle folka på Vestborg er. Det er eit fantastisk miljø her – og alle er snille og vil det beste for dei andre. Sidan Vestborg er ein internatskule, så kjem ein kjapt inn i miljøet. Dessutan så har ein folk rundt seg heile tida, og det gjer at ein har kort veg dersom ein vil henge med andre, fortel Østen.

  Han held fram:

  - På Vestborg er det sånn at alle kjenner alle. Eg synest det er veldig kjekt å gå på ein skule der eg kan både sei hei og snakke med alle medelevane mine. Elles set eg også pris på at miljøet er open for at det er lov å tenke ulike tankar, seier Østen.

  - Kvifor valde du Vestborg?

  - Pappa gjekk på Sygna, internatskulen til NLM i Balestrand, og eg hadde lyst å gå der. Men då eg undersøkte meir om internatskular fann eg ut at Vestborg ville vere eit godt alternativ. Ein fordel var at skulen var relativ liten. Dessutan kjende eg ingen her, og dermed kunne eg la folk bli kjend med meg sånn som eg er – utan førehandskjennskap.


  - PERSONALET BACKAR OPP 

  - Korleis har møtet med skulen vore?

  - Vestborg er tufta på gode verdiar og har ei veldig bra organisering. No er det ikkje sånn at medelevane mine og eg held alle reglane ved skulen heile tida, men eg merkar likevel at reglane er meint til det beste for oss elevar. Elles merkar eg at også leiinga ved skulen vil oss det beste, og at heile personalet backar oss elevar opp til å gjere det godt på skulen og å utvikle oss som menneske.


  - VENER FOR LIVET

  På Vestborg er det mogleg for elevar å jobbe litt ekstra. Det gjer at ein både kan tene seg litt pengar og få jobberfaring. Østen er ein av dei som har ekstra mange jarn i elden.

  - Eg hjelper til med snømåking og strøing. Dessutan jobbar eg ein del på kjøkkenet. Der har eg ansvar for rydde etter middag og ordne til kveldsmat for elevane. Eg står også på reserve-vaskelista, så når nokon av dei faste vaskarane melder forfall, så kan ein sjå meg svinge moppen.

  - Korleis opplever du desse ekstrajobbane?

  - Eg trivest med å ta i eit tak, og spesielt snømåkinga er bra. Då får eg trena samtidig, seier han.

  Når Østen mot slutten av samtalen får spørsmål om kva Vestborg har gitt han, så kjem svaret raskt.

  - Vener for livet. Dessutan har eg gjennom bibelgrupper, samtalar, onsdagsmøter og morgonsamlingar fått utvikla meg som kristen, slår nordfjordingen Østen fast.


   

  Fokus på psykisk helse
  08-Feb-2018

   

   

  Dei siste to vekene har VG1 vore igjennom skuleprogrammet VIP («Veileding og informasjon om psykisk helse i skolen»). Her kjem ei skildring av programmet skriven av VG1-elev Hannah-Malene Vik:

  VIP er eit kurs der ein får rettleiing og informasjon om psykisk helse. Dette er eit svært viktig tema for Vestborg, og derfor blir fleire skuletimer gitt bort til dette.

  Kurset inneheld mange viktige tema, som til dømes å ha psykiske problem og lidingar, men også det å vere ein pårørande. I dette kurset lærte vi også om korleis vi skulle handtere nedturar. Eg som elev synes det er kjempebra at Vestborg ser alvoret med psykisk helse.

  I desse timane fekk vi blant anna besøk i frå helsesøstera ved skulen, den kommunale psykiatrien i Stranda kommune og i frå PPT. Dei brukte tid på og svare på spørsmål som vi i klassa hadde stilt skriftleg på førehand. Vi hadde også timar med lærarane der vi gjekk ekstra inn på ulike tema innan psykisk helse.

  (På biletet kan ein sjå ein del av VG1-gjengen, som har no har hatt VIP-prosjekt, under bli-kjent-turen i byrjinga av skuleåret.)

   

  Chili-konkurranse!
  07-Feb-2018

   


  Tysdag kveld var det mykje tårer i russekiosken. Ein gjeng VG3-elevar hadde nemleg konkurranse om kven som kunne ete mest nudlar med chili i. På førehand kunne andre betale inn ein sum og gjette kven som ville vinne – til inntekt for russeprosjektet.

  Det vart ein knallhard finale mellom Daniel Selbervik og Elias Storhaug, der sistnemnde trakk det lengste strået.

  I sigersintervjuet etterpå seier Elias:

  -Konkurransen vart rett og slett ei sterk oppleving!

  -Korleis opplevde du det å vinne?

  -Det er alltid kjekt å vinne konkurransar, og denne konkurranseformen var både artig og ny for meg. I grunnen så er det berre på internatskular ein kan finne på noko sånt, slår Elias fast med eit smil.

      

   

   

   

   

  Eivind Nordstrand tilbake som politi
  02-Feb-2018


  I sosialkunnskap har klassen for tida om kriminalitet. Denne veke fekk gjengen difor besøk av Mirjam Ulstein (til høgre), som jobbar med førebyggjande tiltak i politiet. Ho hadde med seg politistudentane Birgitte Øye og Eivind Nordstrand.

  Eivind gjekk på Vestborg i åra 2009-2012, og i dette skuleåret trør han til og har iblant helgetilsyn her på tunet.

  - Vestborg har gitt meg så mykje. Det å kunne ha helgetilsyn er ein fin måte å gje skulen takksemd tilbake, seier Eivind.

  Susann Bjørnerem
  10-Dec-2016

   

  – Elevane er inkluderande med kvarandre, seier VG3-elev Susann Bjørnerem

  – Det er veldig bra å vere elev på Vestborg, seier ho.

  Susann har vakse opp i sentrum av Molde, men kom til Vestborg i august 2015 – som ny i 2. klasse.

  – Her er veldig bra folk, seier Susann.

  – Kva meiner du med «bra»?

  – Elevane på Vestborg er hyggjelege og inkluderande med kvarandre. Her finn vi på artige ting i lag, og vi kan snakke med kvarandre om alt. Det gjer at vi kan stole på kvarandre, og vi får venskap for livet, skildrar ho.

  Molde-jenta fortel at ho valde Vestborg og Stranda fordi ho ville prøve noko nytt.

  – Dessutan er eg glad i naturen og i sport. Her på Stranda ligg tilhøva til rette for å dyrke interessa eg har for fysisk aktivitet.

  VESTBORG SINE STYRKAR

  Ho fann seg fort til rette i Vestborg-miljøet.

  – Eg kjende ingen i klassen min før eg byrja, men folk var så opne her at det gjekk veldig bra å bli fort kjend med dei nye klassekameratane mine.

  – Kva ser du på som Vestborg sine styrkar?

  – Det er eit veldig bra miljø der ein bryr seg om veldig om kvarandre, noko som gjer at ein kjem lettare under overflata i samtalar. Eg trur årsaka til det er at vi har så mykje tid i lag både i skule- og fritid. Dessutan er Vestborg ein plass der det er veldig godt å ha blikket festa på Jesus. Her har vi andre å dele trua med, og her kan vi vekse i trua. Vi har bibelgrupper, møter, KRIK-samlingar og bønemøter. Elles har vi eit godt fagutval til å vere ein så liten skule, og dersom vi treng hjelp til skulearbeid, er vegen kort til naborommet. I tillegg har vi leksehjelp.

  – Etter ikring 1 ½ år som Vestborg-elev, så har Susann gjort seg nokre erfaringar.

  – Eg har lært mykje om meg sjølv. Mellom anna har eg funne meir ut om korleis eg fungerer saman med andre, korleis eg likar å jobbe med skulearbeidet og kva mine verdiar i livet er. Eg har også lært om korleis andre menneske fungerer. Dessutan har eg har vekse i trua.

  JOBBA MED VERDAS BESTE FOTBALLSPELARAR

  I skrivande stund nærmar det seg jul, men likevel skal vi gå tilbake i tid. Årsaka er at Susann sommaren 2016 hadde ein uvanleg sommarjobb.

  – Eg var «outdoor adventure instructor» på eit fotballakademi for jenter utanfor Boston, Massachusetts på nordaustkysten i USA. Der var eg i sju veker, og hovudoppgåva mi var å vere med på å legge til rette for utandørsaktivitetar når jentene ikkje var på fotballtrening.

  – Korleis opplevde du sommarjobben din?

  – I fritida reiste eg litt rundt, og eg var mellom anna i New York. Men sjølve jobben gjorde at eg fekk sett innsida av USA på ein annan måte enn eg ville gjort om eg var turist. Berre det å få jobbe med Mia Hamm og Kristine Lilly, blant tidenes aller beste kvinnelege fotballspelarar, var stas. Elles fekk eg prøve ut mange ting som eg elles ikkje plar å gjere. Det var rett og slett gøy å vere der, og i samspel med deltakarar og instruktørar fekk bruk for det eg hadde lært på Vestborg om meg sjølv og andre, fortel Susann.


   

  Flora Miro
  07-Apr-2016

  VG1-elev og tidlegare flyktning, Flora Miro, no busett i Volda, har ein annan bakgrunn enn dei fleste andre Vestborg-elevane. Bli betre kjend med jenta som har same morsmål som Jesus, nemleg arameisk.

  Flora har vekse opp i Irak. Delvis budde ho i Mosul, som ligg like ved oldtidsbyen Ninive, og delvis budde ho i Bagdad. Ho er arameisk og familien er kristen.

  – Vi vart forfølgde fordi vi var kristne. Muslimane var ute etter oss og kom med truslar. Dei gjorde også alvor av truslane, og mellom anna vart onkelen min kidnappa. Systera mi og eg kunne stå i timesvis i vindauget for å sjå etter pappa når han var på jobb, for vi var så redde for at noko galt kunne ha skjedd med han. Elles så var det ofte både bomber og skyting i rundt om i nabolaget. Striden mellom sunnimuslimar og shiamuslimar gjekk også utover oss. Det var fleire gonger det var nære på at det gjekk skikkeleg gale. Eg hugsar ein gong eg stod i brødkø, og ein mann i køen let meg få gå føre han. Då eg var ferdig i butikken, så gjekk eg inn i bilen. Vi hadde berre køyrt nokre få sekund før ein sjølvmordsbombar sprengte seg sjølv i lufta like utanfor butikken, fortel Flora.

  FLYKTA

  Til slutt valde familien å flykte. Fyrst flykta far til Flora, og etter ei lang reise gjennom Europa kom han til Noreg. Kona hans og dei to jentene flykta året etter til Syria. Der vart dei verande i eitt år før familien vart sameint igjen.

  – Eg hadde ikkje sett pappa på to år då vi landa på Ørsta/Volda-flyplassen. Det var så uendeleg godt å sjå han igjen, og det var så godt å kome til eit land der vi kunne føle oss trygge, seier ho.

  Flora var 11 år då ho kom til Noreg i 2010. Sjølv om det var trygt og godt å kome til landet i nord, så fall ikkje alle brikkane på plass.

  – Eg sakna så sårt venene mine i Irak. Det fellesskapet eg hadde med dei, fann eg aldri hos andre i løpet av barneskule- og ungdomsskuletida. Eg opplevde det som om eg stod utanfor og såg inn, skildrar ho.

  GUD HJELPTE

  I august 2015 byrjar Flora på Vestborg.

  – Eg lengta etter eit godt miljø og eit kristent miljø. Då eg fekk tilrådd skulen frå elevar som hadde gått her før, så kjende eg at Vestborg skulle verte min skule. Eg fekk også foreldra mine til å støtte valet etter å ha vist dei fleire artiklar frå «Tekjøkkenpraten» på vestborg.no. Derfor er det litt rart å plutseleg vere den som vert intervjua i «Tekjøkkenpraten» sjølv.

  – Korleis var det å byrje her?

  – Eg opplevde tidleg at miljøet var godt, men dei fyrste månadane hadde eg den same opplevinga som eg hadde i Volda: Nemleg at eg stod utanfor og såg inn, men etter kvart hjelpte Gud meg å skjøne at eg måtte gjere nokre grep sjølv for å få betre kontakt med medelevane mine. Etter å ha fått jobba aktivt med det, så lausna det smått om senn. No stortrivast eg, og eg opplever at eg kan setje meg med kven det måtte vere i matsalen, og likevel kjenne på at eg er «innanfor».

  FANTASTISKE LÆRARAR

  Ein periode vurderte Flora å verte utvekslingsstudent i USA etter at VG1 var over. Det er ikkje aktuelt no.

  – Vestborg er ein veldig bra skule med Jesus i sentrum og Bibelen i handa. Lærarane er heilt fantastiske. Dei er veldig flinke til å sjå kvar og ein både fagleg og sosialt. Eg har gått på ganske mange ulike skular, men eg har aldri før vore borti at absolutt alle lærarane er fantastiske. Her er eit døme: Det er viktig for meg å gjere det godt på skulen. Draumen min er å bli lege. Det faget eg slit mest med er engelsk, men faglærar Hanne Welle har sett seg ned med meg og saman har vi lagt ein konkret plan for korleis eg skal bli betre. Dessutan har skulen, med Ola Risa, Kristoffer Stige og Bodil Bø i spissen, lagt til rette for at vi elevane kan få hjelp med skulearbeid også etter skuletid. Eit anna døme er gymlærar Åshild Bogstad Stenberg. Eg har lenge ynskt å lære å stå på ski. Under skidagen like før påske ordna Åshild slik eg fekk lånt meg ski, og så lærte ho meg dei grunnleggjande teknikkane. I tillegg fekk vi så mykje god tid i lag at vi fekk oss ein lang og god prat om alt mogleg frå ski til Jesus. Elles har eg hatt mykje glede og nytte av å snakke med Margareth Engås. Ho er tilsett som kognitiv terapeut på skulen for å kunne ha samtalar med oss elevar, fortel Flora.

  – Etter å ha opplevd så mykje vondt og så lite tryggleik som du har gjort, kan det vere naturleg å tenkje seg at alt dette har sett spor. Kva tenkjer du om det?

  – Livet går opp og ned også for meg. Framleis er det stunder der eg skulle ynskt at livet var betre, men eg trur det er tre grunnar til at livet trass alt er godt. For det fyrste er det veldig trygt å vere elev på Vestborg og oppleve trygge og gode personar i både elev- og personalflokken. Men det er to ting som er endå viktigare. Eg har nokre fantastiske foreldre. Midt i alt det vonde familien har opplevd, så har dei tatt vare på meg og systera mi. Vi har følt på tryggleik, og dei har gjort alt for å beskytte oss. Noko av det eg har sett mest pris på, er bibelkveldane eg har hatt med mamma sidan eg var bittelita. Ho har fortald historiar frå Bibelen kvar kveld, og etter som eg vart eldre så har vi snakka saman om det vi har lese og vi har bedt i lag. Likevel er nok Gud den viktigaste årsaken. Midt i alt det vonde eg har opplevd, så har Han passa på meg og familien min. Han har bore meg gjennom alle vanskane, og Han har vist seg å vere kraftkjelda i livet mitt, slår Flora Miro fast.


  Julie Katharina Knotten
  17-Mar-2016

  – Vestborg er utruleg bra! seier Julie. Ho går på «påbygging til generell studiekompetanse», eit uttrykk som blir forkorta til «påbygg».

  Når vestborg.no spør Julie om korleis det er å vere elev på Vestborg, så blir det lenge stilt før det kjem to (!) gonger:

  – Åh, utruleg kjekt!

  Ho held fram:

  – Åh, kva skal eg seie? Eg er SÅ glad for at eg valde Vestborg!

  – Kva er bakgrunnen for gleda?

  – På Vestborg er det lett å få gode vanar og ein god balanse mellom skulearbeid og fritid. Mesteparten av tida mellom middag og kvelds er sett av til leksetid, og på andre tidspunkta i veka er det forskjellige aktivitetar vi kan vere med på dersom vi vil. Vestborg er ein internatskule, og her er det lett å sosialisere seg og finne på kjekke ting i lag med andre elevar.

  Det går godt an å vere elev på Vestborg utan å vere kristen, men for Julie så har skulen sitt kristne fokus vore viktig.

  – Eg har blitt betre kjend med Gud i løpet av tida på Vestborg. Her er Gud så inkludert i ting som skjer. Då tenkjer eg mellom anna på morgonsamlingar, samt frivillige aktivitetar som bibelgrupper, bibelstudiar og møter.

  – Dersom nokon vurderer å byrje på «påbygg» på Vestborg, kva meiner du er gode grunnar for å velje å gå nettopp her?

  – Vestborg er utruleg bra! Det gjeld ikkje berre for påbygg-elevar, men også for dei som går studiespesialiserande.
  For det fyrste så har skulen internat, og det er ein kjempestor bonus. Ein lærer å ta ansvar for nyttige ting som å vaske klede, halde rommet reint og sjølvdisiplin i høve til det å gjere lekser. Når ein har så mange andre personar rundt seg, så er det også mange omsyn å ta. Det gjer at ein veks relasjonelt. Elles så gjer internatlivet det lett å kome inn i miljøet på skulen, og ein vert veldig godt integrert. Dermed er det også lettare å vere i lag med og bli kjend med elevar som ein ikkje går i klasse med.
  For det andre så er det utruleg flinke lærarar på Vestborg. Det er tydeleg at dei brenn for det dei underviser i, og det gir motivasjon til å lære. I tillegg bryr dei seg om elevane, og dei ser kvar enkelt også utanom det faglege. Det er veldig enkelt både å snakke med og bli forstått av kven som helst av lærarane.
  Det eg har opplevd gjennom tida på Vestborg vil ha stor påverknad på resten av livet mitt. Eg kjem til å ha utruleg gode minner herifrå! slår jenta frå Moltustranda på Sunnmøre fast.

  PS! Sjølv om det til skuleåret 2016-17 er god søknad til Vestborg i VG1, VG2 og VG3, så er det framleis mogleg å søkje om plass i dei klassane. I påbygg-klassen har skulen meir å gå på før det blir fullt, så her er potensielle elevar ekstra velkomne til å søkje om plass via heimesida vår. Til denne klassen er det også mogleg å søkje også for personar som har teke fagbrev.
  Sjå elles linken nedanfor for meir informasjon om «påbygging til generell studiekompetanse».


   

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no