Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

Søknadsfrist 01.03.2018

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  Ny rekord på russeturneen!
  17-Feb-2018

   



  I januar var russen på russeturné og haldt møte på bedehus og forsamlingar her på Nordvestlandet.

  Russepresident Espen Vartdal opplyser at det til saman kom denne veka inn ikring 190 000 kroner til misjonsprosjektet deira i Indonesia.

  Mainy Os arbeider på regionkontoret og har hovudansvaret for å planleggje turneen. Ho fortel at summen som har kome inn er rekord.

  - Dette er veldig bra! Det er ekstremt mykje pengar som har kome inn! seier ho.

  Russepresident Vartdal er også veldig godt nøgd med resultatet.

  - Eg vil gjerne rette ei veldig stor takk til alle i russen, alle som har hjelpt til med å gjennomføre turneen vår og alle som har gitt. 190 000 kroner er veldig mykje pengar!


  PS! På biletet ser du ei av gruppene, saman med forkynnar Oscar Nordbø, under planleggjinga av turneen.

   

  Ski-Weekend 2018
  15-Feb-2018

  Første helga i februar var ungdommar i alderen 13 – 17 år med på Ski-Weekend, på Vestborg! Dette blei ein stor suksess og til saman var det over 40 påmeldte som kom.

  Ski-Weekend er ei leir-helg på Vestborg, der ungdommar frå heile Møre og Romsdal har moglegheita til å melde seg på. Helga går ut på å bli kjent med nye, bibeltimar og så klart det å få reise opp i fjellet å stå på ski!

  Cornelia og Idunn frå Vigra og Kamilla frå Blindheim var nokon av jentene som deltok på leiren i år, dei syntes at leiren var ”kjempegøy”! Dei trivdes godt og hadde fått oppnådd måla sine denne helga, nemleg å stå på slalåm, møte nye folk og å få høyre om Jesus.

  Dei hadde oppdaga leiren på ulike måtar. Kamilla hadde høyrt om leiren på konfirmasjonsundervisninga heime, Cornelia hadde sett Facebook-eventen om Ski-Weekend og Idunn hadde blitt spurt av nokon i klassa om ho ville vere med.

  Dei meldte seg på fordi det virka kjekt, også fekk dei stå på ski! Men der var og ein annan grunn bak kvifor dei meldte seg på. Dei vurderer å søke på Vestborg når den tid kjem, derfor hadde dei sett på Ski-Weekend som ein god moglegheit til å få sjå skulen. Og utifrå det dei hadde sett og opplevd på skulen, var det ein stor sjanse for at dei kom til å begynne, fortalde dei med store smil.

  Ski-Weekend 2018 blei ein stor suksess, og dei tre jentene var gira på å komme tilbake neste år. Dei oppfordra og andre ski-glade å melde seg på til neste år!

   

   

  (Tekst og foto: VG1-elev Tordis Kanutte Frisvoll)

  Tekjøkkenpraten: Østen Olai Ommedal
  09-Feb-2018

  - Vestborg er fantastisk bra. Eller rettare sagt: Utenkjeleg bra!

  Det seier VG2-elev Østen frå Nordfjord i Tekjøkkenpraten.

   

  FANTASTISK MILJØ

  - Den fyrste tida i VG1 var eg usikker, men etter kvart merka eg kor bra alle folka på Vestborg er. Det er eit fantastisk miljø her – og alle er snille og vil det beste for dei andre. Sidan Vestborg er ein internatskule, så kjem ein kjapt inn i miljøet. Dessutan så har ein folk rundt seg heile tida, og det gjer at ein har kort veg dersom ein vil henge med andre, fortel Østen.

  Han held fram:

  - På Vestborg er det sånn at alle kjenner alle. Eg synest det er veldig kjekt å gå på ein skule der eg kan både sei hei og snakke med alle medelevane mine. Elles set eg også pris på at miljøet er open for at det er lov å tenke ulike tankar, seier Østen.

  - Kvifor valde du Vestborg?

  - Pappa gjekk på Sygna, internatskulen til NLM i Balestrand, og eg hadde lyst å gå der. Men då eg undersøkte meir om internatskular fann eg ut at Vestborg ville vere eit godt alternativ. Ein fordel var at skulen var relativ liten. Dessutan kjende eg ingen her, og dermed kunne eg la folk bli kjend med meg sånn som eg er – utan førehandskjennskap.


  - PERSONALET BACKAR OPP 

  - Korleis har møtet med skulen vore?

  - Vestborg er tufta på gode verdiar og har ei veldig bra organisering. No er det ikkje sånn at medelevane mine og eg held alle reglane ved skulen heile tida, men eg merkar likevel at reglane er meint til det beste for oss elevar. Elles merkar eg at også leiinga ved skulen vil oss det beste, og at heile personalet backar oss elevar opp til å gjere det godt på skulen og å utvikle oss som menneske.


  - VENER FOR LIVET

  På Vestborg er det mogleg for elevar å jobbe litt ekstra. Det gjer at ein både kan tene seg litt pengar og få jobberfaring. Østen er ein av dei som har ekstra mange jarn i elden.

  - Eg hjelper til med snømåking og strøing. Dessutan jobbar eg ein del på kjøkkenet. Der har eg ansvar for rydde etter middag og ordne til kveldsmat for elevane. Eg står også på reserve-vaskelista, så når nokon av dei faste vaskarane melder forfall, så kan ein sjå meg svinge moppen.

  - Korleis opplever du desse ekstrajobbane?

  - Eg trivest med å ta i eit tak, og spesielt snømåkinga er bra. Då får eg trena samtidig, seier han.

  Når Østen mot slutten av samtalen får spørsmål om kva Vestborg har gitt han, så kjem svaret raskt.

  - Vener for livet. Dessutan har eg gjennom bibelgrupper, samtalar, onsdagsmøter og morgonsamlingar fått utvikla meg som kristen, slår nordfjordingen Østen fast.


   

  Fokus på psykisk helse
  08-Feb-2018

   

   

  Dei siste to vekene har VG1 vore igjennom skuleprogrammet VIP («Veileding og informasjon om psykisk helse i skolen»). Her kjem ei skildring av programmet skriven av VG1-elev Hannah-Malene Vik:

  VIP er eit kurs der ein får rettleiing og informasjon om psykisk helse. Dette er eit svært viktig tema for Vestborg, og derfor blir fleire skuletimer gitt bort til dette.

  Kurset inneheld mange viktige tema, som til dømes å ha psykiske problem og lidingar, men også det å vere ein pårørande. I dette kurset lærte vi også om korleis vi skulle handtere nedturar. Eg som elev synes det er kjempebra at Vestborg ser alvoret med psykisk helse.

  I desse timane fekk vi blant anna besøk i frå helsesøstera ved skulen, den kommunale psykiatrien i Stranda kommune og i frå PPT. Dei brukte tid på og svare på spørsmål som vi i klassa hadde stilt skriftleg på førehand. Vi hadde også timar med lærarane der vi gjekk ekstra inn på ulike tema innan psykisk helse.

  (På biletet kan ein sjå ein del av VG1-gjengen, som har no har hatt VIP-prosjekt, under bli-kjent-turen i byrjinga av skuleåret.)

   

  Chili-konkurranse!
  07-Feb-2018

   


  Tysdag kveld var det mykje tårer i russekiosken. Ein gjeng VG3-elevar hadde nemleg konkurranse om kven som kunne ete mest nudlar med chili i. På førehand kunne andre betale inn ein sum og gjette kven som ville vinne – til inntekt for russeprosjektet.

  Det vart ein knallhard finale mellom Daniel Selbervik og Elias Storhaug, der sistnemnde trakk det lengste strået.

  I sigersintervjuet etterpå seier Elias:

  -Konkurransen vart rett og slett ei sterk oppleving!

  -Korleis opplevde du det å vinne?

  -Det er alltid kjekt å vinne konkurransar, og denne konkurranseformen var både artig og ny for meg. I grunnen så er det berre på internatskular ein kan finne på noko sånt, slår Elias fast med eit smil.

   



   

   

   

   

   

  Eivind Nordstrand tilbake som politi
  02-Feb-2018


  I sosialkunnskap har klassen for tida om kriminalitet. Denne veke fekk gjengen difor besøk av Mirjam Ulstein (til høgre), som jobbar med førebyggjande tiltak i politiet. Ho hadde med seg politistudentane Birgitte Øye og Eivind Nordstrand.

  Eivind gjekk på Vestborg i åra 2009-2012, og i dette skuleåret trør han til og har iblant helgetilsyn her på tunet.

  - Vestborg har gitt meg så mykje. Det å kunne ha helgetilsyn er ein fin måte å gje skulen takksemd tilbake, seier Eivind.

  Jakob Tomter
  19-Feb-2016

  Vestborg skulle vere ein mellomstasjon, men vart eit treårig prosjekt for sørlendingen Jakob Tomter.

  For Jakob Tomter frå Tvedestrand i Aust-Agder var planen å gå på Vestborg i eitt år, men slik skulle det ikkje gå.

  – Etter 10. klasse ville eg gå på NLMvgs-skulen Drottningborg i Grimstad, men eg kom ikkje inn. Planen var å gå på Vestborg i VG1 og jobbe hardt for å få gode nok karakterar til å bli Drottningborg-elev. Innsatsen på skulen i fjor lønte seg, og eg vart teken opp som elev på Drottningborg i vår og eg sa frå meg plassen på Vestborg. Men utover sommaren fekk eg ikkje fred for valet eg hadde tatt.

  – Korleis merka du det?

  – Det kjentest rart ut gjennom halve sommaren, og det var omtrent det einaste eg tenkte på. Til slutt sa eg til meg sjølv: «Nei, dette blir galt. Dersom det framleis er ledig plass på Vestborg, blir eg der ut 3. klasse».

  IKKJE LENGER KLOVN

  Han forklarar valet sitt med Vestborg sitt gode miljø.

  – Det er bare blide og hyggjelege folk på Vestborg. Elevane her snakkar saman og har det hyggjeleg i lag på ein god måte. Eg har flytta litt rundt i Noreg tidlegare, og ofte har eg blitt klovnen i dei klassane eg har gått i. Men her kan eg slappe av og berre vere meg sjølv. Det er faktisk litt godt, seier Jakob.

  – Korleis fungerer det å bu så langt heimeifrå?

  – I starten følte eg på at det var langt heim, men det er ikkje noko problem lenger. Her bur eg på same tunet som venene mine, og så hender det at eg blir invitert med heim til dei som bur her i distriktet, fortel sørlendingen.

  NB! Rett skal vere rett. Akkurat dette intervjuet vart gjort i salongen på Vestborg og ikkje på eit av tekjøkkena. Det kan også nemnast at teksten har stått på trykk i «Vestborgkontakt», meldingsbladet for skulen vår.


   

  Styreleiar Mons-Olav Walgermo
  04-Feb-2016

  – Eg har berre lovord om korleis Vestborg vert driven, seier styreleiaren for skulen.

  Mons-Olav er busett på Sjøholt og er no pensjonist. Før han gjekk av var han rektor på Sjøholt skule. Det var ein skule som leverte resultat blant dei 10 beste skulane i landet på dugleikar medan Mons-Olav arbeidde som rektor. Han har elles no vore styreleiar for Vestborg dei siste 3 ½ åra.

  – Det er utruleg kjekt å vere styreleiar for skulen. Vervet gir meg innsyn i skuledrifta, og eg har berre lovord å seie om måten skulen vert driven på. Eg er imponert over kva ein har fått til når det gjeld til dømes miljøet og det faglege. Det gler meg også å sjå kor samstemte og glade personalet ved skulen er. Eg har også lagt merke til korleis administrasjonen ser medarbeidarane sine og gir dei tillit, seier Mons-Olav.

  Vidare fortel han:

  – Eg har følt ein stor grad av tillit til skulen. Årsaka til det fordi eg ser kor godt ein greier å handtere utfordringar som dukkar opp. Då tenkjer eg til dømes på det økonomiske sida. Der har Geir Magne rektor vore veldig god på å ha løysingar klare når økonomien har stramma seg til. Skulen har også fått ned fråveret veldig mykje dei siste åra. Dei tiltaka som vart sett i verk for nokre år sidan for å få ned fråveret, såg eg var så gode, at dei tok eg med meg til eigen skule, smiler han.

  Styreleiaren ynskjer elles at Vestborg får halde fram i same sporet som ein allereie går i.

  – Eg vonar inderleg at skulen blomstrar vidare. Vi treng Vestborg på Sunnmøre. Ja, heile utdanningssystemet treng Vestborg. Det å drive internat er krevjande, men når det fungerer så er det utruleg bra for ungdomane. Dei får mykje gratis når det gjeld utvikling av personlegdomen ved å bu så tett saman med andre. Elles har Vestborg ein tydeleg kristen profil som samfunnet vårt treng no når det offentlege skulen har blitt meir og meir utydeleg på kristne verdiar, avsluttar styreleiar Mons-Olav.


  Ingar Jensen
  19-Dec-2015

  Påbygg-elev Ingar Jensen frå Skien tar skulearbeidet seriøst, men opplever det går fint å kombinere skulesatsing med eit sosialt liv.

  Ingar kom heilt frå Telemark for byrje på Vestborg. Årsaka er at han er kjærast med VG2-jenta Isabell.

  -Her på Vestborg trivast eg veldig bra saman med mange koselege elevar. Miljøet er veldig godt, og så er jo Isabell ein viktig trivselsfaktor, seier Ingar.

  FRÅ 2 TIL 5 I MATEMATIKK

  Etter å ha hatt dei fyrste åra på vidaregåande skule som elektro- og EL-energielev, er no målet å bli politi. Det gir motivasjon til å jobbe hardt med skule.

  -Eg ser på dette skuleåret som investering for framtida. Dersom eg gjer ein god jobb no, så får eg igjen for det i framtida når det gjeld utdanning og yrke. Det gjer at eg arbeider meir med skulen enn eg har gjort før. Eg arbeider hardt og leser til eg har forstått kva temaet handlar om. Og så er det gøy å merke at eg får løn for strevet i form av forbetra karakterar.

  -Korleis opplever du det pedagogisk tilbodet på Vestborg?

  -Lærarane på skulen er både koselege og flinke. Den største framgangen har eg hatt i matematikk. Lærar Kristoffer Stige har forklart stoffet på ein så bra måte at eg no forstår faget. Han fann ut kva eg kunne og kva eg ikkje kunne i matematikk, og så la han opp forklaringane sine ut i frå det. Dermed har eg gått opp frå karakteren 2 til karakteren 5 i faget. Elles hadde vi ved starten på skuleåret ei samling med Morten Lystrup. På bakgrunn av forskinga til psykologiprofessor Carol Dweck, fortalde han oss om «growth mindset» og «fixed mindset». Kort fortald handlar det om at ein kan bli god i det ein legg innsats i. Det var gav meg inspirasjon til å stå på å jobbe med skulearbeid. Mellom anna studerer eg kommentarar eg får på prøver eg har gjort. Føremålet med det er å finne ut kva eg kan gjere betre på neste prøve, seier han.

  GÅR FINT Å KOMBINERE SKULE OG FRITID

  Sjølv om Ingar sit med skulearbeid nesten dagleg, så opplever han at det går an å kombinere skule og fritid.

  -Det er ikkje vanskeleg å få til begge deler. Eg får tid til dei tinga eg vil gjere. Det gjeld til dømes både kjærast og å stikke innom russekiosken for å vere sosial med andre elevar, seier Ingar.


Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no