Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  Mobil-stopp og digitalt sukker
  12-Apr-2018

  Ungdomsarbeidar Simon Morris har utfordra elevane til å levere inn mobilane sine. Den som held ut lengst utan mobil, får premie. Simon fortel at bakgrunnen for initiativet hans er å setje fokus på kor avhengig ein er av mobilen. Samstundes vil han det skal vere ei oppmoding for elevane å kommunisere meir andlet-til-andlet.

  Ikring 20 elevar har teke utfordringa.

  VG2-elev Andreas Wigestrand er ein av dei.


  -Min motivasjon til å ta Simon si utfordring er at eg meiner det er feil å bruke så mykje tid på mobilen. Appane og sosiale media er laga for at vi brukarar ofte må innom for å sjekke. På grunn av dette digitale sukkeret, så blir freistinga stor til ofte å ta opp mobilen. Eg sjølv har installert ein app som viser kor mykje eg brukar mobilen min. Den viser at eg er inne og sjekkar mobilen 200-500 gonger dagleg, og at eg brukar mobilen ikring 2-4 timar kvar dag, seier Andreas.

  -Kva tenkjer du om denne konkurransen?


  -Målet mitt er ikkje å vinne. Eg ser på dette som ein fin start for å endre mobilvanane mine, slår Andreas fast.


  Skidag
  12-Apr-2018

  Onsdag var det strålande ver på Stranda – og strålande tilhøve på Strandafjellet skisenter. Elevane kosa seg med aking, langrenn og i trekket. Ved lunsjtider stod kokk Bjørn Odland & co for grilling av pølser.

  VG3-elev Yrjan Stave Klokk hadde litt trøbbel med skiutstyret sitt, men var veldig godt nøgd med dagen.
  Heilt sidan ei god stund før påske har eg gledd meg til skidagen, og endeleg er han er! Dessverre har eg hatt litt trøbbel med utstyret, men dette ordnar seg og dagen blir bra, sa Yrjan i lunsjen.

  Då skidagen var over stilte kjøkkensjef Dana Rudusa med taco til middag. Kunne dagen ha blitt betre?

   

  På biletet ser du (frå venstre) lærar Hilde Kristine Tepstad, Synnøve Bjørkavoll, Katrine Myrseth, og Sofie Yri Aaberg.
  På det øvste bilete myser Magnus Korsedal og Yrjan Stave Klokk i sola.


  Gunnhild Bogstad med møteveke
  05-Apr-2018  Gunnhild var russ på Vestborg i 2015. Denne veka er ho attende for å ha bibelundervisning med elevane. Samstundes har ho andakt under morgonsamlingane dei dagane ho er her.

  Etter ho var ferdig på Vestborg har ho gått på både på disippeltreningsskule og bibelskule i regi av Ungdom i Oppdrag, høvesvis på Grimerud ved Hamar og i Australia.

  Den fyrste kveldssamlinga handla om tips korleis ein kunne lese og forstå Bibelen. Den neste hadde fokus på dei store linjene i Bibelen, medan den tredje samlinga si overskrift var: «Bibelen i praksis».

  vestborg.no fekk ein prat med Gunnhild like etter ei av morgonsamlingane og spurde om korleis det var å vere tilbake på Vestborg.


  -Åh, det er så fint! Vestborg kjennes som min andre heim! Her vert eg møtt av smilande fjes og eg får sjå personalet som eg har blitt så glad i. Dessutan er det så kjekt å få helse på dei nydelege elevane – og sjå engasjementet og brannen deira for Jesus!

  Ho fortel at det å undervise er ei ny situasjon for ho.

  -Tidlegare har eg van med å ha andakter og talar, men det å undervise frå Bibelen har eg ikkje gjort før. Eg er kjempetakknemleg for at eg får høve til å gjere det her på Vestborg. Her er det nemleg trygt og godt, og miljøet er oppmuntrande.

   

  Politi og helsesøster på besøk hos russen
  05-Apr-2018

   

  Tysdag i denne veka var Jon Tommy Flo frå politiet på Stranda for å ha dialog med russen inn mot russefeiringa. Han hadde med seg helsesøster Gudrun Lind og Aud Berstad som representerte natteramnane i Stranda.


  Lind informerte mellom anna om symptom på hjernehinnebetennelse, samt åtvara også mot overdrive bruk av alkohol.

  Berstad fortalde om rolla som natteramnane i bygda har.

  Flo sa at dei har veldig gode erfaringar med Vestborg-russen. Elles understreka han kva politiet var opptekne av, nemleg å unngå at overgrep finn stad, unngå at vald skjer og hindre at russen ikkje køyrer bil når ein ikkje er i stand til det.


   

   

   

  ​- Eg har fått draumejobben!
  22-Mar-2018


  Nyleg var Anders Nybakk innom Vestborg. Han skal begynne som idretts- og friluftslivlærar ved skulen i august.

  vestborg.no fekk ein kjapp prat med han før han skulle planlegge komande skuleår saman med idrettslærarkollega Åshild Bogstad Stenberg og rektor Geir Magne Engås.

  - Eg har fått draumejobben! slår Anders fast.

  - Her får eg kombinere det faglege med det å kome tett på elevar og byggje relasjonar. Eg ser veldig positivt på å få jobbe på ein internatskule!

  Anders har idretts- og friluftslivutdanning frå Høgskolen i Volda. I tillegg vil han kunne undervise i religion, historie og naturfag. Dei to siste åra har han vore tilsett som lærar ved Volda ungdomsskule.

  Opphavleg er han frå Nord-Odal i Hedmark, og han blei glad i internatlivet etter å ha vore elev, og året etter miljøarbeidar, ved Valdres folkehøgskole.

  Elles har han vore aktiv både i KRIK og Laget.

  vestborg.no nyttar høvet til å ynskje Anders velkomen i staben!

   

  Rollebryllaup
  22-Mar-2018


  I helga var det fest på tunet – bryllaupsfest!

   

  Elevane hadde fått tildelt ulike roller som dei skulle spele. Mellom anna vart det vitjing av både internasjonale politikarar, Disney-figurar og kongelege. Eit anna poeng var at brudeparet ikkje visste kven dei skulle «gifte» seg med før døra til møtesalen (kapell i dette høvet) gjekk opp.

  Benedikte Samseth sit i miljøkomiteen dette skuleåret. Ho fortel dette om bryllaupsdagen:

  - Det vart ein veldig kjekk dag! Folk var gira og «med». Mellom anna var det mange fine og morosame talar. Eit anna høgdepunkt var då miljøarbeidar Simon, som var kong Harald, hadde leiken «Kongen befaler». Elles vart det artig å ha ein form for «domino-leik». Når ein elev tok ein slurk med brus, så skulle neste lage kylling-lydar, så skulle neste le høgt, så skulle neste fortelje ein dårleg vits, og så skulle neste synge «Ja, vi elsker».

  Sjølve ekteskapet varte ikkje så lenge. I løpet av kvelden vart det slutt.

  - Det var brudgommen som valde å avslutte forholdet. Likevel er eg nøgd med at ekteskapet varte såpass lenge som det gjorde, ler Benedikte.

  Noko av forklaringa til det korte ekteskapet kan kanskje forklarast i at bruda i røynda har kjærast. Denne kjærasten hadde, av alle ting, fått rolla som brudgommen sin far!

  - Eg vil gjerne takke alle som har lagt ned eit utal av timar for å hjelpe til med å få rollebryllaupet i hamn. Dette arrangementet låg det mykje god jobbing bak! seier Benedikte.

  Nedanfor finn du bilete frå festen, tekne av VG3-elev Karoline Myskja.


   


   

   

   

  Julie Katharina Knotten
  17-Mar-2016

  – Vestborg er utruleg bra! seier Julie. Ho går på «påbygging til generell studiekompetanse», eit uttrykk som blir forkorta til «påbygg».

  Når vestborg.no spør Julie om korleis det er å vere elev på Vestborg, så blir det lenge stilt før det kjem to (!) gonger:

  – Åh, utruleg kjekt!

  Ho held fram:

  – Åh, kva skal eg seie? Eg er SÅ glad for at eg valde Vestborg!

  – Kva er bakgrunnen for gleda?

  – På Vestborg er det lett å få gode vanar og ein god balanse mellom skulearbeid og fritid. Mesteparten av tida mellom middag og kvelds er sett av til leksetid, og på andre tidspunkta i veka er det forskjellige aktivitetar vi kan vere med på dersom vi vil. Vestborg er ein internatskule, og her er det lett å sosialisere seg og finne på kjekke ting i lag med andre elevar.

  Det går godt an å vere elev på Vestborg utan å vere kristen, men for Julie så har skulen sitt kristne fokus vore viktig.

  – Eg har blitt betre kjend med Gud i løpet av tida på Vestborg. Her er Gud så inkludert i ting som skjer. Då tenkjer eg mellom anna på morgonsamlingar, samt frivillige aktivitetar som bibelgrupper, bibelstudiar og møter.

  – Dersom nokon vurderer å byrje på «påbygg» på Vestborg, kva meiner du er gode grunnar for å velje å gå nettopp her?

  – Vestborg er utruleg bra! Det gjeld ikkje berre for påbygg-elevar, men også for dei som går studiespesialiserande.
  For det fyrste så har skulen internat, og det er ein kjempestor bonus. Ein lærer å ta ansvar for nyttige ting som å vaske klede, halde rommet reint og sjølvdisiplin i høve til det å gjere lekser. Når ein har så mange andre personar rundt seg, så er det også mange omsyn å ta. Det gjer at ein veks relasjonelt. Elles så gjer internatlivet det lett å kome inn i miljøet på skulen, og ein vert veldig godt integrert. Dermed er det også lettare å vere i lag med og bli kjend med elevar som ein ikkje går i klasse med.
  For det andre så er det utruleg flinke lærarar på Vestborg. Det er tydeleg at dei brenn for det dei underviser i, og det gir motivasjon til å lære. I tillegg bryr dei seg om elevane, og dei ser kvar enkelt også utanom det faglege. Det er veldig enkelt både å snakke med og bli forstått av kven som helst av lærarane.
  Det eg har opplevd gjennom tida på Vestborg vil ha stor påverknad på resten av livet mitt. Eg kjem til å ha utruleg gode minner herifrå! slår jenta frå Moltustranda på Sunnmøre fast.

  PS! Sjølv om det til skuleåret 2016-17 er god søknad til Vestborg i VG1, VG2 og VG3, så er det framleis mogleg å søkje om plass i dei klassane. I påbygg-klassen har skulen meir å gå på før det blir fullt, så her er potensielle elevar ekstra velkomne til å søkje om plass via heimesida vår. Til denne klassen er det også mogleg å søkje også for personar som har teke fagbrev.
  Sjå elles linken nedanfor for meir informasjon om «påbygging til generell studiekompetanse».


   

  Jakob Tomter
  19-Feb-2016

  Vestborg skulle vere ein mellomstasjon, men vart eit treårig prosjekt for sørlendingen Jakob Tomter.

  For Jakob Tomter frå Tvedestrand i Aust-Agder var planen å gå på Vestborg i eitt år, men slik skulle det ikkje gå.

  – Etter 10. klasse ville eg gå på NLMvgs-skulen Drottningborg i Grimstad, men eg kom ikkje inn. Planen var å gå på Vestborg i VG1 og jobbe hardt for å få gode nok karakterar til å bli Drottningborg-elev. Innsatsen på skulen i fjor lønte seg, og eg vart teken opp som elev på Drottningborg i vår og eg sa frå meg plassen på Vestborg. Men utover sommaren fekk eg ikkje fred for valet eg hadde tatt.

  – Korleis merka du det?

  – Det kjentest rart ut gjennom halve sommaren, og det var omtrent det einaste eg tenkte på. Til slutt sa eg til meg sjølv: «Nei, dette blir galt. Dersom det framleis er ledig plass på Vestborg, blir eg der ut 3. klasse».

  IKKJE LENGER KLOVN

  Han forklarar valet sitt med Vestborg sitt gode miljø.

  – Det er bare blide og hyggjelege folk på Vestborg. Elevane her snakkar saman og har det hyggjeleg i lag på ein god måte. Eg har flytta litt rundt i Noreg tidlegare, og ofte har eg blitt klovnen i dei klassane eg har gått i. Men her kan eg slappe av og berre vere meg sjølv. Det er faktisk litt godt, seier Jakob.

  – Korleis fungerer det å bu så langt heimeifrå?

  – I starten følte eg på at det var langt heim, men det er ikkje noko problem lenger. Her bur eg på same tunet som venene mine, og så hender det at eg blir invitert med heim til dei som bur her i distriktet, fortel sørlendingen.

  NB! Rett skal vere rett. Akkurat dette intervjuet vart gjort i salongen på Vestborg og ikkje på eit av tekjøkkena. Det kan også nemnast at teksten har stått på trykk i «Vestborgkontakt», meldingsbladet for skulen vår.


   

  Styreleiar Mons-Olav Walgermo
  04-Feb-2016

  – Eg har berre lovord om korleis Vestborg vert driven, seier styreleiaren for skulen.

  Mons-Olav er busett på Sjøholt og er no pensjonist. Før han gjekk av var han rektor på Sjøholt skule. Det var ein skule som leverte resultat blant dei 10 beste skulane i landet på dugleikar medan Mons-Olav arbeidde som rektor. Han har elles no vore styreleiar for Vestborg dei siste 3 ½ åra.

  – Det er utruleg kjekt å vere styreleiar for skulen. Vervet gir meg innsyn i skuledrifta, og eg har berre lovord å seie om måten skulen vert driven på. Eg er imponert over kva ein har fått til når det gjeld til dømes miljøet og det faglege. Det gler meg også å sjå kor samstemte og glade personalet ved skulen er. Eg har også lagt merke til korleis administrasjonen ser medarbeidarane sine og gir dei tillit, seier Mons-Olav.

  Vidare fortel han:

  – Eg har følt ein stor grad av tillit til skulen. Årsaka til det fordi eg ser kor godt ein greier å handtere utfordringar som dukkar opp. Då tenkjer eg til dømes på det økonomiske sida. Der har Geir Magne rektor vore veldig god på å ha løysingar klare når økonomien har stramma seg til. Skulen har også fått ned fråveret veldig mykje dei siste åra. Dei tiltaka som vart sett i verk for nokre år sidan for å få ned fråveret, såg eg var så gode, at dei tok eg med meg til eigen skule, smiler han.

  Styreleiaren ynskjer elles at Vestborg får halde fram i same sporet som ein allereie går i.

  – Eg vonar inderleg at skulen blomstrar vidare. Vi treng Vestborg på Sunnmøre. Ja, heile utdanningssystemet treng Vestborg. Det å drive internat er krevjande, men når det fungerer så er det utruleg bra for ungdomane. Dei får mykje gratis når det gjeld utvikling av personlegdomen ved å bu så tett saman med andre. Elles har Vestborg ein tydeleg kristen profil som samfunnet vårt treng no når det offentlege skulen har blitt meir og meir utydeleg på kristne verdiar, avsluttar styreleiar Mons-Olav.


Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no