Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  Matte-leksehjelp
  23-Nov-2017

  Også i år er matematikklærar Ola Risa på plass på ettermiddagstid for å gje hjelpe og støtte i matematikk. Kvar måndag ettermiddag stiller han opp på K4 – klasserommet ved sida av biblioteket.

  vestborg.no stakk innom ein dag, og ein av dei som nytta seg av tilbodet var VG1-elev Ruben Stave Klokk.

  - Eg er her veldig ofte fordi Ola gir veldig god hjelp. Å sitje her på K4 styrkar motivasjonen for å gjere lekser, seier Ruben.

  Laila Vikenes og Katrine Myrseth går i same klasse som Ruben. Dei også let vel over tilbodet.

  - Det er fint å ha dette tilbodet. Her får vi god hjelp, og her jobbar vi godt saman med dei andre, seier Laila og Katrine.

  På biletet ovanfor ser ein Ola saman med elevane (frå høgre) Ruben, Katrine og Laila, samt Andreas Wigestrand frå VG2.

  Hospitant-dag
  21-Nov-2017

   

  Måndag var ein liten gjeng med 10. klassingar på Vestborg på hospitering. I løpet av dagen fekk dei ein smakebit på fagtilboda idrettsfag og studiespesialisering. Det var klatring og kin-ball i gymsalen, og i kjemitimen laga dei farga slim og såg på ulike vesker som skifta farge. Det var og ein time med sosialkunnskap som vart avslutta med rullator-løp i gymsalen.

  Sjølv om det var hospiteringsdag på måndag, så er Vestborg si store rekrutteringshending kick-off. Helga 19.-21.1 så blir det her på tunet gratis bli-kjent-helg for alle som vurderer å gå på Vestborg.

  Påmelding og program her:

  Påmelding Kick-off helga  

  Program for Kick-off helga

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Haustfesten
  14-Nov-2017

  På laurdag var det fest på tunet. Foreldre kom både kort- og langvegs frå for å vitje tunet. I løpet av dagen var det høvet til samtale med kontaktlærar, klassevise samlingar og seminar ved ungdomsarbeidaren vår, Simon Morris frå Wales. Han spurde: «Lever vi i ei kulturklemme?».

  Under sjølve festen var det mellom anna song- og pianoinnslag frå elevar, fellessongar, humorinnslag og VestborgTV, informasjon om misjonsprosjektet, samt tale ved tidlegare vaktmeister ved skulen, Per Arne Sve. Han understreka at Gud kallar oss.

  Påbyggelevane Heidi Kristin Hatle og Elias Storhaug losa oss på trygt vis gjennom festen.

   

  Etterpå var det god mat å få frå eit prima kjøkken.  Julemessa på Vestborg er ein festdag!
  14-Nov-2017

  Laurdag 25. november vert det livleg på tunet. Vestborg-laget arrangerer julemesse. Bjørg Sve er ei av dei som trekk i trådane.

  - Vi i Vestborg-laget har eit stort hjarte for skulen, og set stor pris på ha Vestborg i bygda. Skulen har mykje å seie for det kristne miljøet på Stranda, seier Bjørg.

   

  Vestborg-laget førebur messa gjennom heile året.

  - Vi ber for skulen – og vi har det kjekt og sosialt i lag. Tidsrekninga vår er før og etter messa.

  I løpet av messa vert det sal av handarbeid, kransekaker, småkaker, lefser, flatbrød og gjærbakst.

  - No gler vi oss til messa. Det er ein både hektisk og veldig triveleg dag. Det kjem til å bli god stemning. Ja, julemessa på Vestborg er ein festdag! seier ho.

   

  Programmet:

  10.30: Messa opnar
  11.30: Mix-koret med Margareth Engås som dirigent har minikonsert
  13.00: Stranda Soulchildren syng
  13.30-15.00: Sal av rømmegraut
  15.00: Allsongmøte og Stordal barnekor
  16.30: Avslutningsmøte der Oddbjørn Brunstad talar og Roger Lillebø syng. Hovudtrekning

  Heile dagen vert det kafé, loddsal og tombola – samt sal av handarbeid, kransekaker, småkaker, lefser, flatbrød og gjærbakst.


  Ledig stilling idrettsfag
  14-Nov-2017

  Frå hausten 18 treng vi ein dyktig lærar innan idrettsfag. Her får du vere med og utvikle eit unikt tilbod innan idrettsfag ved skulen.

  Her er link til utlysinga: http://www.nlm.no/nlm/jobb-og-tjeneste/jobb-og-tjeneste-i-nlm/tjeneste-i-norge2/ledige-stillinger-norge/laerar-i-idrettsfag-vestborg-vgs

  Prosjektleiarane til Indonesia
  14-Nov-2017

   

  Markus held fram:

  - Indonesia ser ut til å vere eit spennande land – med både jungel og storby. Å kome til Indonesia vert ein stor kontrast i høve til Stranda og Noreg.

   

  Dei har fått tilsendt program, og allereie fyrste kvelden i Indonesia får dei ei utfordring.

  - Då står det øgle og slange på menyen. Det gler eg meg til å smake, seier ein offensiv Markus.

   

  Pengane som russen samlar inn skal gå til evangeliseringsarbeid, samt helse og utdanning.

  - Det skal bli spennande sjå på nært hald kva vi samlar inn til. Eg vonar og trur vi får inspirasjon til å bli endå meir gira på prosjektet. Det vil også gjere at vi kan inspirere andre, seier Flora.

   

  Dei ser også fram til å sjå korleis misjonærane jobbar og å vere med på gudsteneste.

   

  - Det hadde også vore kjekt å få hjelpe til med til dømes evangeliseringsarbeid, seier dei.


  Styreleiar Mons-Olav Walgermo
  04-Feb-2016

  – Eg har berre lovord om korleis Vestborg vert driven, seier styreleiaren for skulen.

  Mons-Olav er busett på Sjøholt og er no pensjonist. Før han gjekk av var han rektor på Sjøholt skule. Det var ein skule som leverte resultat blant dei 10 beste skulane i landet på dugleikar medan Mons-Olav arbeidde som rektor. Han har elles no vore styreleiar for Vestborg dei siste 3 ½ åra.

  – Det er utruleg kjekt å vere styreleiar for skulen. Vervet gir meg innsyn i skuledrifta, og eg har berre lovord å seie om måten skulen vert driven på. Eg er imponert over kva ein har fått til når det gjeld til dømes miljøet og det faglege. Det gler meg også å sjå kor samstemte og glade personalet ved skulen er. Eg har også lagt merke til korleis administrasjonen ser medarbeidarane sine og gir dei tillit, seier Mons-Olav.

  Vidare fortel han:

  – Eg har følt ein stor grad av tillit til skulen. Årsaka til det fordi eg ser kor godt ein greier å handtere utfordringar som dukkar opp. Då tenkjer eg til dømes på det økonomiske sida. Der har Geir Magne rektor vore veldig god på å ha løysingar klare når økonomien har stramma seg til. Skulen har også fått ned fråveret veldig mykje dei siste åra. Dei tiltaka som vart sett i verk for nokre år sidan for å få ned fråveret, såg eg var så gode, at dei tok eg med meg til eigen skule, smiler han.

  Styreleiaren ynskjer elles at Vestborg får halde fram i same sporet som ein allereie går i.

  – Eg vonar inderleg at skulen blomstrar vidare. Vi treng Vestborg på Sunnmøre. Ja, heile utdanningssystemet treng Vestborg. Det å drive internat er krevjande, men når det fungerer så er det utruleg bra for ungdomane. Dei får mykje gratis når det gjeld utvikling av personlegdomen ved å bu så tett saman med andre. Elles har Vestborg ein tydeleg kristen profil som samfunnet vårt treng no når det offentlege skulen har blitt meir og meir utydeleg på kristne verdiar, avsluttar styreleiar Mons-Olav.


  Ingar Jensen
  19-Dec-2015

  Påbygg-elev Ingar Jensen frå Skien tar skulearbeidet seriøst, men opplever det går fint å kombinere skulesatsing med eit sosialt liv.

  Ingar kom heilt frå Telemark for byrje på Vestborg. Årsaka er at han er kjærast med VG2-jenta Isabell.

  -Her på Vestborg trivast eg veldig bra saman med mange koselege elevar. Miljøet er veldig godt, og så er jo Isabell ein viktig trivselsfaktor, seier Ingar.

  FRÅ 2 TIL 5 I MATEMATIKK

  Etter å ha hatt dei fyrste åra på vidaregåande skule som elektro- og EL-energielev, er no målet å bli politi. Det gir motivasjon til å jobbe hardt med skule.

  -Eg ser på dette skuleåret som investering for framtida. Dersom eg gjer ein god jobb no, så får eg igjen for det i framtida når det gjeld utdanning og yrke. Det gjer at eg arbeider meir med skulen enn eg har gjort før. Eg arbeider hardt og leser til eg har forstått kva temaet handlar om. Og så er det gøy å merke at eg får løn for strevet i form av forbetra karakterar.

  -Korleis opplever du det pedagogisk tilbodet på Vestborg?

  -Lærarane på skulen er både koselege og flinke. Den største framgangen har eg hatt i matematikk. Lærar Kristoffer Stige har forklart stoffet på ein så bra måte at eg no forstår faget. Han fann ut kva eg kunne og kva eg ikkje kunne i matematikk, og så la han opp forklaringane sine ut i frå det. Dermed har eg gått opp frå karakteren 2 til karakteren 5 i faget. Elles hadde vi ved starten på skuleåret ei samling med Morten Lystrup. På bakgrunn av forskinga til psykologiprofessor Carol Dweck, fortalde han oss om «growth mindset» og «fixed mindset». Kort fortald handlar det om at ein kan bli god i det ein legg innsats i. Det var gav meg inspirasjon til å stå på å jobbe med skulearbeid. Mellom anna studerer eg kommentarar eg får på prøver eg har gjort. Føremålet med det er å finne ut kva eg kan gjere betre på neste prøve, seier han.

  GÅR FINT Å KOMBINERE SKULE OG FRITID

  Sjølv om Ingar sit med skulearbeid nesten dagleg, så opplever han at det går an å kombinere skule og fritid.

  -Det er ikkje vanskeleg å få til begge deler. Eg får tid til dei tinga eg vil gjere. Det gjeld til dømes både kjærast og å stikke innom russekiosken for å vere sosial med andre elevar, seier Ingar.


  Eileen Ranheim Omenås
  20-Mar-2015

   

  Vi har ein toppidrettsutøvar i elevflokken. Møt taekwondo-utøvaren og påbygg-elev Eileen.

  Valldal-jenta er stadig på farten for å konkurrere. Dette skuleåret har ho vore både i Budapest i Ungarn og Best i Nederland, men det var ikkje der ho gjorde det best…

  Turane til Tromsø og Barcelona gav dei største sportslege oppturane.

  – I Ungarn og Nederland gjekk det så som så, men no i mars var eg i Barcelona på ei open internasjonal turnering. Der vann eg klassen min. I november konkurrerte eg i Tromsø. Derifrå hadde eg med meg NM-gull, fortel ho.

  – Kva for ambisjonar har du for framtida?

  – Måla er å bli tatt ut på landslaget, og i 2017 er det VM i New Zealand. Der vil eg vere med.

  – Kva tenkjer du om New Zealand-VM?

  – Eg drøymer om å ta gull.

  SKULEN

  Eileen ynskjer å bli fysioterapeut. Dette gjer at det ikkje berre er idretten ho lyt vie tid til.

  – Eg satsar mykje på å gjere det godt på skulen, så det er til tider tøft. På ettermiddags- og kveldstid er det stort sett berre trening og skulearbeid eg får tid til.

  Ho set elles pris på samarbeidet med skulen.

  – I motsetnad til den tidlegare skulen eg gjekk på, så får eg godkjend særfråvere i samband med konkurransar. Dessutan fekk eg god hjelp frå matematikklærar Ola Risa etter at eg var vekke under ei heildagsprøve i matematikk. Han hjelpte til med å finne eit høveleg tidspunkt slik at eg kunne gjennomføre denne viktige prøva. Så alt i alt opplever eg at Vestborg legg til rette for at eg kan reise på dei ulike konkurransane, seier ho.

   


   

  Her er Eileen med NM-gullet (tv) og beviset på at ho vann i Barcelona (th).
  På det øvste biletet ser ein Eileen i aksjon med raud hjelm.


   

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no