Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

Søknadsfrist 01.03.2018

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  Ny rekord på russeturneen!
  17-Feb-2018

     I januar var russen på russeturné og haldt møte på bedehus og forsamlingar her på Nordvestlandet.

  Russepresident Espen Vartdal opplyser at det til saman kom denne veka inn ikring 190 000 kroner til misjonsprosjektet deira i Indonesia.

  Mainy Os arbeider på regionkontoret og har hovudansvaret for å planleggje turneen. Ho fortel at summen som har kome inn er rekord.

  - Dette er veldig bra! Det er ekstremt mykje pengar som har kome inn! seier ho.

  Russepresident Vartdal er også veldig godt nøgd med resultatet.

  - Eg vil gjerne rette ei veldig stor takk til alle i russen, alle som har hjelpt til med å gjennomføre turneen vår og alle som har gitt. 190 000 kroner er veldig mykje pengar!


  PS! På biletet ser du ei av gruppene, saman med forkynnar Oscar Nordbø, under planleggjinga av turneen.

   

  Ski-Weekend 2018
  15-Feb-2018

  Første helga i februar var ungdommar i alderen 13 – 17 år med på Ski-Weekend, på Vestborg! Dette blei ein stor suksess og til saman var det over 40 påmeldte som kom.

  Ski-Weekend er ei leir-helg på Vestborg, der ungdommar frå heile Møre og Romsdal har moglegheita til å melde seg på. Helga går ut på å bli kjent med nye, bibeltimar og så klart det å få reise opp i fjellet å stå på ski!

  Cornelia og Idunn frå Vigra og Kamilla frå Blindheim var nokon av jentene som deltok på leiren i år, dei syntes at leiren var ”kjempegøy”! Dei trivdes godt og hadde fått oppnådd måla sine denne helga, nemleg å stå på slalåm, møte nye folk og å få høyre om Jesus.

  Dei hadde oppdaga leiren på ulike måtar. Kamilla hadde høyrt om leiren på konfirmasjonsundervisninga heime, Cornelia hadde sett Facebook-eventen om Ski-Weekend og Idunn hadde blitt spurt av nokon i klassa om ho ville vere med.

  Dei meldte seg på fordi det virka kjekt, også fekk dei stå på ski! Men der var og ein annan grunn bak kvifor dei meldte seg på. Dei vurderer å søke på Vestborg når den tid kjem, derfor hadde dei sett på Ski-Weekend som ein god moglegheit til å få sjå skulen. Og utifrå det dei hadde sett og opplevd på skulen, var det ein stor sjanse for at dei kom til å begynne, fortalde dei med store smil.

  Ski-Weekend 2018 blei ein stor suksess, og dei tre jentene var gira på å komme tilbake neste år. Dei oppfordra og andre ski-glade å melde seg på til neste år!

   

   

  (Tekst og foto: VG1-elev Tordis Kanutte Frisvoll)

  Tekjøkkenpraten: Østen Olai Ommedal
  09-Feb-2018

  - Vestborg er fantastisk bra. Eller rettare sagt: Utenkjeleg bra!

  Det seier VG2-elev Østen frå Nordfjord i Tekjøkkenpraten.

   

  FANTASTISK MILJØ

  - Den fyrste tida i VG1 var eg usikker, men etter kvart merka eg kor bra alle folka på Vestborg er. Det er eit fantastisk miljø her – og alle er snille og vil det beste for dei andre. Sidan Vestborg er ein internatskule, så kjem ein kjapt inn i miljøet. Dessutan så har ein folk rundt seg heile tida, og det gjer at ein har kort veg dersom ein vil henge med andre, fortel Østen.

  Han held fram:

  - På Vestborg er det sånn at alle kjenner alle. Eg synest det er veldig kjekt å gå på ein skule der eg kan både sei hei og snakke med alle medelevane mine. Elles set eg også pris på at miljøet er open for at det er lov å tenke ulike tankar, seier Østen.

  - Kvifor valde du Vestborg?

  - Pappa gjekk på Sygna, internatskulen til NLM i Balestrand, og eg hadde lyst å gå der. Men då eg undersøkte meir om internatskular fann eg ut at Vestborg ville vere eit godt alternativ. Ein fordel var at skulen var relativ liten. Dessutan kjende eg ingen her, og dermed kunne eg la folk bli kjend med meg sånn som eg er – utan førehandskjennskap.


  - PERSONALET BACKAR OPP 

  - Korleis har møtet med skulen vore?

  - Vestborg er tufta på gode verdiar og har ei veldig bra organisering. No er det ikkje sånn at medelevane mine og eg held alle reglane ved skulen heile tida, men eg merkar likevel at reglane er meint til det beste for oss elevar. Elles merkar eg at også leiinga ved skulen vil oss det beste, og at heile personalet backar oss elevar opp til å gjere det godt på skulen og å utvikle oss som menneske.


  - VENER FOR LIVET

  På Vestborg er det mogleg for elevar å jobbe litt ekstra. Det gjer at ein både kan tene seg litt pengar og få jobberfaring. Østen er ein av dei som har ekstra mange jarn i elden.

  - Eg hjelper til med snømåking og strøing. Dessutan jobbar eg ein del på kjøkkenet. Der har eg ansvar for rydde etter middag og ordne til kveldsmat for elevane. Eg står også på reserve-vaskelista, så når nokon av dei faste vaskarane melder forfall, så kan ein sjå meg svinge moppen.

  - Korleis opplever du desse ekstrajobbane?

  - Eg trivest med å ta i eit tak, og spesielt snømåkinga er bra. Då får eg trena samtidig, seier han.

  Når Østen mot slutten av samtalen får spørsmål om kva Vestborg har gitt han, så kjem svaret raskt.

  - Vener for livet. Dessutan har eg gjennom bibelgrupper, samtalar, onsdagsmøter og morgonsamlingar fått utvikla meg som kristen, slår nordfjordingen Østen fast.


   

  Fokus på psykisk helse
  08-Feb-2018

   

   

  Dei siste to vekene har VG1 vore igjennom skuleprogrammet VIP («Veileding og informasjon om psykisk helse i skolen»). Her kjem ei skildring av programmet skriven av VG1-elev Hannah-Malene Vik:

  VIP er eit kurs der ein får rettleiing og informasjon om psykisk helse. Dette er eit svært viktig tema for Vestborg, og derfor blir fleire skuletimer gitt bort til dette.

  Kurset inneheld mange viktige tema, som til dømes å ha psykiske problem og lidingar, men også det å vere ein pårørande. I dette kurset lærte vi også om korleis vi skulle handtere nedturar. Eg som elev synes det er kjempebra at Vestborg ser alvoret med psykisk helse.

  I desse timane fekk vi blant anna besøk i frå helsesøstera ved skulen, den kommunale psykiatrien i Stranda kommune og i frå PPT. Dei brukte tid på og svare på spørsmål som vi i klassa hadde stilt skriftleg på førehand. Vi hadde også timar med lærarane der vi gjekk ekstra inn på ulike tema innan psykisk helse.

  (På biletet kan ein sjå ein del av VG1-gjengen, som har no har hatt VIP-prosjekt, under bli-kjent-turen i byrjinga av skuleåret.)

   

  Chili-konkurranse!
  07-Feb-2018

   


  Tysdag kveld var det mykje tårer i russekiosken. Ein gjeng VG3-elevar hadde nemleg konkurranse om kven som kunne ete mest nudlar med chili i. På førehand kunne andre betale inn ein sum og gjette kven som ville vinne – til inntekt for russeprosjektet.

  Det vart ein knallhard finale mellom Daniel Selbervik og Elias Storhaug, der sistnemnde trakk det lengste strået.

  I sigersintervjuet etterpå seier Elias:

  -Konkurransen vart rett og slett ei sterk oppleving!

  -Korleis opplevde du det å vinne?

  -Det er alltid kjekt å vinne konkurransar, og denne konkurranseformen var både artig og ny for meg. I grunnen så er det berre på internatskular ein kan finne på noko sånt, slår Elias fast med eit smil.

      

   

   

   

   

  Eivind Nordstrand tilbake som politi
  02-Feb-2018


  I sosialkunnskap har klassen for tida om kriminalitet. Denne veke fekk gjengen difor besøk av Mirjam Ulstein (til høgre), som jobbar med førebyggjande tiltak i politiet. Ho hadde med seg politistudentane Birgitte Øye og Eivind Nordstrand.

  Eivind gjekk på Vestborg i åra 2009-2012, og i dette skuleåret trør han til og har iblant helgetilsyn her på tunet.

  - Vestborg har gitt meg så mykje. Det å kunne ha helgetilsyn er ein fin måte å gje skulen takksemd tilbake, seier Eivind.

  Eileen Ranheim Omenås
  20-Mar-2015

   

  Vi har ein toppidrettsutøvar i elevflokken. Møt taekwondo-utøvaren og påbygg-elev Eileen.

  Valldal-jenta er stadig på farten for å konkurrere. Dette skuleåret har ho vore både i Budapest i Ungarn og Best i Nederland, men det var ikkje der ho gjorde det best…

  Turane til Tromsø og Barcelona gav dei største sportslege oppturane.

  – I Ungarn og Nederland gjekk det så som så, men no i mars var eg i Barcelona på ei open internasjonal turnering. Der vann eg klassen min. I november konkurrerte eg i Tromsø. Derifrå hadde eg med meg NM-gull, fortel ho.

  – Kva for ambisjonar har du for framtida?

  – Måla er å bli tatt ut på landslaget, og i 2017 er det VM i New Zealand. Der vil eg vere med.

  – Kva tenkjer du om New Zealand-VM?

  – Eg drøymer om å ta gull.

  SKULEN

  Eileen ynskjer å bli fysioterapeut. Dette gjer at det ikkje berre er idretten ho lyt vie tid til.

  – Eg satsar mykje på å gjere det godt på skulen, så det er til tider tøft. På ettermiddags- og kveldstid er det stort sett berre trening og skulearbeid eg får tid til.

  Ho set elles pris på samarbeidet med skulen.

  – I motsetnad til den tidlegare skulen eg gjekk på, så får eg godkjend særfråvere i samband med konkurransar. Dessutan fekk eg god hjelp frå matematikklærar Ola Risa etter at eg var vekke under ei heildagsprøve i matematikk. Han hjelpte til med å finne eit høveleg tidspunkt slik at eg kunne gjennomføre denne viktige prøva. Så alt i alt opplever eg at Vestborg legg til rette for at eg kan reise på dei ulike konkurransane, seier ho.

   


   

  Her er Eileen med NM-gullet (tv) og beviset på at ho vann i Barcelona (th).
  På det øvste biletet ser ein Eileen i aksjon med raud hjelm.


   

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no