Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
Internatskule
Fritidstilbod
  Miljøarbeidar Jonas prøvde seg mot verdseliten
  19-Oct-2018


  Jonas Hesthaug frå Eidsdal er miljøarbeidar ved Vestborg dette skuleåret. I fritida legg han att mange mil i fjella ikring Stranda. Han er nemleg ein ivrig sky runner – ein fjell-løpar. Førre laurdag var Jonas i Italia og sprang Limone Extreme Skyrace i fjella ved Gardasjøen. Fjell-løpet var 29 kilometer langt, og var eit løp i verdsserien i sky running.

  Det var eit veldig sterkt felt av løparar – blant dei aller beste i verda, seier Jonas.

  Til saman var det ikring 530 løparar med. Jonas kom heilt opp på 58. plass. Vinnaren brukte 2 timar og 59 minutt, medan Jonas var 48 minuttar bak.

  På bileta ser ein ein sliten Jonas ved passering av mål, samt under synfaringa av terrenget ved Gardasjøen før start.

  vestborg.no nyttar høvet til å gratulere Jonas med ein prestasjonen der han snusa på verdsklasse-nivået.


   

   

  Personalsamling
  16-Oct-2018


  Medan elevane fekk nokre ekstra haustferiedagar, har personalet vore samla på leirstaden Orreneset.


  Skuleutviklar ved Danielsen skoler, Dag-Askild Bleka, hadde temaet: «Kan skulekulturen vere kristen?». Der vart ein mellom anna gjort meir medviten på korleis ein kunne få vår kristne ståstad inn i fagplanane til skulen.


  Elles var det tekstverkstad ved forkynnar i NLM Nordvest, Ole Audun Os. Der sette ein fokus på Efeserbrevet kapittel 4-6.


  Tidlegare prest, men no leiar i firmaet Personalomsorg, Trygve Ebbesvik, kom for å oppdatere korleis vi som skule kan møte utfordringane med digital mobbing.


  Det var også fokus på og lagt til rette for om det var mogleg å samarbeide meir på tvers av avdelingane på Vestborg.


  I tillegg var det lagt til rette for Bonhoeffer-vandring. Personalet vart delt inn i grupper på to, og så gjekk ein tur og snakka om ulike spørsmål som: «Kven har du som førebilete?»


  Måndag kveld var det sosialt samvere.

  Hospiteringsdag 2018
  03-Oct-2018


  Måndag 12. november er du som vurderer å byrje som elev på Vestborg veldig velkomen. I løpet av denne hospiteringsdagen vil du få innblikk i korleis det er å vere elev ved skulen vår. 

  PROGRAM FOR DAGEN

  09.40: Avreise med rutebuss frå Moa.

  11.05: Velkomen i salongen, i matsalbygget Slogen. Her vert det info om skulen og deretter omvisning.

  12.05: Skulen spanderer enkel lunsj i matsalen.

  12.35: Vestborg-undervisning (deler gruppa i 2)

  Gruppe 1: IDRETTSFAG

  Kin-ball med Åshild idrettslinjelærar

  Ta med klede til gymsal.

  Gruppe 2: STUDIESPESIALISERING

  Kjemi med lektor Strand. Vi fyller klasserommet med elefanttannkrem :-)

  Sosiologi med samfunnsfaglærar Lars Johan

  14.45: Fellesaktivitetar.

  15.45: Hospiteringsdagen er slutt. - Gratis middag

  Dersom du skal tilbake til Moa, kan du reise med buss kl 16.55 som går via Sykkylven. Då er du på Moa kl 18.20

  NB! For å understreke at det er viktig på Vestborg å vere «på» i timane, så vil vi arrangere ein quiz. Spørsmåla vil vere relaterte til informasjon som blir gitt i løpet av dagen. Vinnaren vil få eit gratis dagskort på Strandafjellet skisenter i premie.

   

  PÅMELDING til: info@vestborg.no, eller ring 70263900.


   

  Utdanningsmesse
  03-Oct-2018


  Onsdag 3. oktober var det utdanningsmesse i Sparebanken Møre Arena i Ålesund. Vestborg var til stades med elevane Anders Osdal, Tordis Frisvoll, Hannah-Malene Vik og Jarle Isene.

  Då vestborg.no snakka med dei halvvegs inn i økta var det ein nøgd gjeng som var ved Vestborg-standen.

  - Vi har fått snakka med mange, og mange har vore med på konkurransen som vi arrangerte om å gjette talet på godteri. Det har også vore kjekt å få snakka med 10. klassingar som i utgangspunktet ikkje visste noko særleg om skulen vår, men som opna opp i løpet av samtalen.

  Som ein kan sjå av det øvste biletet, var det til tider stor trafikk ved Vestborg-standen.

   

   

  Lærar Anders Nybakk
  02-Oct-2018


  Anders (28) er ny lærar i år ved idrettslinja på Vestborg.

  • -Eg har fått draumejobben! seier han.

  Hedmarkingen kjem frå Nord-Odal, som ligg nordaust for Gardermoen. Vegen til Vestborg gjekk gjennom Valdres og Volda.

  • -Det var mykje idretts- og friluftsliv på meg då eg var liten, men det fekk ein pause i tenåra. Mykje av ungdomstida mi nytta eg framføre ein skjerm og spelte skjermspel. Når eg ser tilbake på den tida, så skulle eg ynskje at eg også var meir fysisk aktiv i ungdomsåra.
  • -Kva fekk deg til å endre kurs?
  • -Etter eg var ferdig med vidaregåande byrja eg på hundekøyringslinja ved Valdres folkehøgskole. Eg hadde ikkje erfaring mykje erfaring med hundar frå før, men hadde eit av mine beste år hittil i livet. Etterpå var eg «stip» på skulen – eit anna ord for eittåring.

  Tida i Valdres hadde staka ut yrkeskarrieren til Anders.

  • -Eg ville bli idretts- og friluftslærar i folkehøgskulen, og eg vart tipsa om at det kunne vere klokt å ta friluftsliv ved høgskulen i Volda. Difor hamna eg på Sunnmøre, og har sidan vore i Volda. Som student har eg teke utdanning i friluftsliv, idrett, historie, naturfag og praktisk-pedagogisk utdanning. Dei to siste åra har eg jobba ved Volda ungdomsskule.
  • -Korleis vart det Vestborg?
  • -Eg visste det var planar om å starte idrettslinje ved skulen. Då eg fekk sjå stillingsannonsa var valet lett, og eg sette meg rett ned for å skrive søknaden. Den brukte eg god tid på, for eg ville ha han best mogleg. Jobben som idrettslærar ved Vestborg vidaregåande skule ville eg gjerne ha, og gleda var stor då eg fekk stadfesta at eg hadde fått stillinga.

  Anders har vore i sving i knappe to månadar, og han har fått ein god start.

  • -Det er heilt topp å vere her. Eg hadde trudd det skulle bli bra, men det har vore betre enn eg trudde! Det har vore mykje å setje seg inn i, og det har til tider vore slitsamt, men trivselen er så høg at det går veldig fint. Eg gler meg til å gå på jobb kvar dag!
  • -Kva er årsaka til trivselen?
  • -Elevane utfordrar meg fagleg, noko som eg likar. Dessutan er det eit tett samhald i elevgruppa. Eg trivast også godt i kollegiet, og eg trivast med at Vestborg er ein kristen skule. Her kan eg, på ein annan måte enn i ein offentleg skule, vere open om trua mi. Det opnar opp for diskusjonar om tru og livssyn med dei unge, noko som eg opplever er innmari fint å få gjere.

  Anders sitt yndlingsbibelvers er Jeremia 29.11. Der står det: «For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von.» Det er skriven til det jødiske folket, men eg opplever at det også taler til meg. Gud har ein plan med livet mitt, og eg treng ikkje å legge allslags planer. Han hjelper meg, og eg finn tryggleik i han.

   

  Møteveke med Per Tveten
  18-Sep-2018

   
  Denne veka er songevangelist Per Tveten på Vestborg og har møteveke. Tysdag kveld var overskrifta for talen «Alt han sier slår til». Tveten forankra overskrifta i hendingar frå Jesu liv. 

   

  Elles er det gledeleg å sjå at oppunder halvparten av elevflokken kom på møtet.

  Møteveka held fram til og med fredag med møtestart klokka 20.30.

  Velkomne på møte!

   

  Flora Miro
  07-Apr-2016

  VG1-elev og tidlegare flyktning, Flora Miro, no busett i Volda, har ein annan bakgrunn enn dei fleste andre Vestborg-elevane. Bli betre kjend med jenta som har same morsmål som Jesus, nemleg arameisk.

  Flora har vekse opp i Irak. Delvis budde ho i Mosul, som ligg like ved oldtidsbyen Ninive, og delvis budde ho i Bagdad. Ho er arameisk og familien er kristen.

  – Vi vart forfølgde fordi vi var kristne. Muslimane var ute etter oss og kom med truslar. Dei gjorde også alvor av truslane, og mellom anna vart onkelen min kidnappa. Systera mi og eg kunne stå i timesvis i vindauget for å sjå etter pappa når han var på jobb, for vi var så redde for at noko galt kunne ha skjedd med han. Elles så var det ofte både bomber og skyting i rundt om i nabolaget. Striden mellom sunnimuslimar og shiamuslimar gjekk også utover oss. Det var fleire gonger det var nære på at det gjekk skikkeleg gale. Eg hugsar ein gong eg stod i brødkø, og ein mann i køen let meg få gå føre han. Då eg var ferdig i butikken, så gjekk eg inn i bilen. Vi hadde berre køyrt nokre få sekund før ein sjølvmordsbombar sprengte seg sjølv i lufta like utanfor butikken, fortel Flora.

  FLYKTA

  Til slutt valde familien å flykte. Fyrst flykta far til Flora, og etter ei lang reise gjennom Europa kom han til Noreg. Kona hans og dei to jentene flykta året etter til Syria. Der vart dei verande i eitt år før familien vart sameint igjen.

  – Eg hadde ikkje sett pappa på to år då vi landa på Ørsta/Volda-flyplassen. Det var så uendeleg godt å sjå han igjen, og det var så godt å kome til eit land der vi kunne føle oss trygge, seier ho.

  Flora var 11 år då ho kom til Noreg i 2010. Sjølv om det var trygt og godt å kome til landet i nord, så fall ikkje alle brikkane på plass.

  – Eg sakna så sårt venene mine i Irak. Det fellesskapet eg hadde med dei, fann eg aldri hos andre i løpet av barneskule- og ungdomsskuletida. Eg opplevde det som om eg stod utanfor og såg inn, skildrar ho.

  GUD HJELPTE

  I august 2015 byrjar Flora på Vestborg.

  – Eg lengta etter eit godt miljø og eit kristent miljø. Då eg fekk tilrådd skulen frå elevar som hadde gått her før, så kjende eg at Vestborg skulle verte min skule. Eg fekk også foreldra mine til å støtte valet etter å ha vist dei fleire artiklar frå «Tekjøkkenpraten» på vestborg.no. Derfor er det litt rart å plutseleg vere den som vert intervjua i «Tekjøkkenpraten» sjølv.

  – Korleis var det å byrje her?

  – Eg opplevde tidleg at miljøet var godt, men dei fyrste månadane hadde eg den same opplevinga som eg hadde i Volda: Nemleg at eg stod utanfor og såg inn, men etter kvart hjelpte Gud meg å skjøne at eg måtte gjere nokre grep sjølv for å få betre kontakt med medelevane mine. Etter å ha fått jobba aktivt med det, så lausna det smått om senn. No stortrivast eg, og eg opplever at eg kan setje meg med kven det måtte vere i matsalen, og likevel kjenne på at eg er «innanfor».

  FANTASTISKE LÆRARAR

  Ein periode vurderte Flora å verte utvekslingsstudent i USA etter at VG1 var over. Det er ikkje aktuelt no.

  – Vestborg er ein veldig bra skule med Jesus i sentrum og Bibelen i handa. Lærarane er heilt fantastiske. Dei er veldig flinke til å sjå kvar og ein både fagleg og sosialt. Eg har gått på ganske mange ulike skular, men eg har aldri før vore borti at absolutt alle lærarane er fantastiske. Her er eit døme: Det er viktig for meg å gjere det godt på skulen. Draumen min er å bli lege. Det faget eg slit mest med er engelsk, men faglærar Hanne Welle har sett seg ned med meg og saman har vi lagt ein konkret plan for korleis eg skal bli betre. Dessutan har skulen, med Ola Risa, Kristoffer Stige og Bodil Bø i spissen, lagt til rette for at vi elevane kan få hjelp med skulearbeid også etter skuletid. Eit anna døme er gymlærar Åshild Bogstad Stenberg. Eg har lenge ynskt å lære å stå på ski. Under skidagen like før påske ordna Åshild slik eg fekk lånt meg ski, og så lærte ho meg dei grunnleggjande teknikkane. I tillegg fekk vi så mykje god tid i lag at vi fekk oss ein lang og god prat om alt mogleg frå ski til Jesus. Elles har eg hatt mykje glede og nytte av å snakke med Margareth Engås. Ho er tilsett som kognitiv terapeut på skulen for å kunne ha samtalar med oss elevar, fortel Flora.

  – Etter å ha opplevd så mykje vondt og så lite tryggleik som du har gjort, kan det vere naturleg å tenkje seg at alt dette har sett spor. Kva tenkjer du om det?

  – Livet går opp og ned også for meg. Framleis er det stunder der eg skulle ynskt at livet var betre, men eg trur det er tre grunnar til at livet trass alt er godt. For det fyrste er det veldig trygt å vere elev på Vestborg og oppleve trygge og gode personar i både elev- og personalflokken. Men det er to ting som er endå viktigare. Eg har nokre fantastiske foreldre. Midt i alt det vonde familien har opplevd, så har dei tatt vare på meg og systera mi. Vi har følt på tryggleik, og dei har gjort alt for å beskytte oss. Noko av det eg har sett mest pris på, er bibelkveldane eg har hatt med mamma sidan eg var bittelita. Ho har fortald historiar frå Bibelen kvar kveld, og etter som eg vart eldre så har vi snakka saman om det vi har lese og vi har bedt i lag. Likevel er nok Gud den viktigaste årsaken. Midt i alt det vonde eg har opplevd, så har Han passa på meg og familien min. Han har bore meg gjennom alle vanskane, og Han har vist seg å vere kraftkjelda i livet mitt, slår Flora Miro fast.


Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no