Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
Internatskule
Fritidstilbod
  Idrettsdag
  12-Jun-2019

   

  I påvente av munnleg eksamen er skuledagane noko annleis enn dei plar å vere.
  Til dømes var det idrettsdag på tysdag, som idrettsklassen arrangerte. På biletet kan ein sjå eit glimt frå den kreative oppvarminga. Elles var aktivitetane tautrekking, stafettar - der baklengs-løping, å gå på henda som ei trillebår var døme på etappar, og fotball. VG3 vann alle aktivitetane - mellom anna slo dei personalet på straffekonk i finalen.

  Torsdag er det planlagd tur til fjellet Skurahornet. Elles har dei fleste bøkene kome inn, og elevane laddar for den vidgjetne plenfesten som går av stabelen på fredag.

  Velkomen til avslutningsfest
  12-Jun-2019

   

  Laurdag 15. juni kl 1600 vert det avslutningsfest på Vestborg.


  Både elevar og personal har innslag, og det vert avskjed med årets russekull.
  Tidlegare Vestborg-elev Andreas Bakke, som no er pastor i Misjonssalen i Ålesund, skal halde andakt.
  Festen vert avslutta med god mat tilrettelagt av Dana & co på kjøkenet.

   

  Vener av skulen er velkomne!

  PS! Mellom klokka 13 og 14 er det flexi-middag for elevar og foreldre, samt sysken av elevar.

   

  Skule-på-hjul 2019
  07-Jun-2019


  -Det var veldig kjekt!

  Det seier Benedichte Kandal om skule-på-hjul-turen. I førre veke var elevane i VG1-elevane i verdsarv-området i Geiranger. Tysdag var dei på garden Skageflå, overnattinga var på Hesthaug gard i Eidsdal og onsdag var det vitjing på Norsk Fjordsenteret i Geiranger.


  -På Skageflå var det veldig kjekt å få innblikk i korleis det var å leve der. Vi fekk høyre om gardane, og vi fekk høyre om korleis dei hjelpte kvarandre. Eg innser at det er ein veldig tydeleg skilnad på før og no.


  -Korleis var onsdagen?


  -Då var vi på fjordsenteret. Der var det veldig spennande, og vi fekk sett endå meir korleis folk levde før. Verdsarv-området er eit vakkert landskap som vi må ta vare på.


  Benedichte summerer opp turen på fylgjande vis:


  -Vi hadde eit bra fellesskap på turen, og det var kjekt å få oppleve alt dette i staden for å sitje i eit klasserom.

   

  Dokø
  24-May-2019  Då vestborg.no sin faste journalist skulle inn på personaltoalettet fredag, vart han møtt av dette synet!


  Misjonsløpsuksess!
  24-May-2019  Benedikte Samseth i russen kunne på morgonsamlinga fredag fortelje at misjonsløpet samla inn heile 159 872,-

  I eit intervju etterpå seier Benedikte:


  -No er eg veldig glad. Eg er stolt over medelevane mine, og vi har fått eit kjempebra resultat!


  -Kva no?


  -No gler vi oss til avslutningsfesten. Personalet har lova eit innslag på festen dersom vi samla inn meir enn 140 000.


  Eksamensdagar
  23-May-2019


  Russetida er slutt og på Vestborg er ein inne i eksamenstida.

  Onsdag stakk vestborg.no innom like før eksamensstart klokka 09. Då var ein gjeng oppe i norsk sidemål. I dag, torsdag, er den store eksamensdagen. Alle elevar i VG3 og påbygg har då eksamen i norsk hovudmål.

  Ulike skriftlege eksamenar vert haldne no framover. Mot slutten av den fyrste veka i juni vert dei fyrste munnlege eksamenane haldne.

   

  Østen Olai Ommedal
  17-Feb-2018


  - Vestborg er fantastisk bra. Eller rettare sagt: Utenkjeleg bra!

  Det seier VG2-elev Østen frå Nordfjord i Tekjøkkenpraten.

   

  FANTASTISK MILJØ

  - Den fyrste tida i VG1 var eg usikker, men etter kvart merka eg kor bra alle folka på Vestborg er. Det er eit fantastisk miljø her – og alle er snille og vil det beste for dei andre. Sidan Vestborg er ein internatskule, så kjem ein kjapt inn i miljøet. Dessutan så har ein folk rundt seg heile tida, og det gjer at ein har kort veg dersom ein vil henge med andre, fortel Østen.

   

  Han held fram:

  - På Vestborg er det sånn at alle kjenner alle. Eg synest det er veldig kjekt å gå på ein skule der eg kan både sei hei og snakke med alle medelevane mine. Elles set eg også pris på at miljøet er open for at det er lov å tenke ulike tankar, seier Østen.

   

  - Kvifor valde du Vestborg?

   

  - Pappa gjekk på Sygna, internatskulen til NLM i Balestrand, og eg hadde lyst å gå der. Men då eg undersøkte meir om internatskular fann eg ut at Vestborg ville vere eit godt alternativ. Ein fordel var at skulen var relativ liten. Dessutan kjende eg ingen her, og dermed kunne eg la folk bli kjend med meg sånn som eg er – utan førehandskjennskap.

   

   


  - PERSONALET BACKAR OPP

  - Korleis har møtet med skulen vore?

   

  - Vestborg er tufta på gode verdiar og har ei veldig bra organisering. No er det ikkje sånn at medelevane mine og eg held alle reglane ved skulen heile tida, men eg merkar likevel at reglane er meint til det beste for oss elevar. Elles merkar eg at også leiinga ved skulen vil oss det beste, og at heile personalet backar oss elevar opp til å gjere det godt på skulen og å utvikle oss som menneske.

   


  - VENER FOR LIVET

  På Vestborg er det mogleg for elevar å jobbe litt ekstra. Det gjer at ein både kan tene seg litt pengar og få jobberfaring. Østen er ein av dei som har ekstra mange jarn i elden.

   

  - Eg hjelper til med snømåking og strøing. Dessutan jobbar eg ein del på kjøkkenet. Der har eg ansvar for rydde etter middag og ordne til kveldsmat for elevane. Eg står også på reserve-vaskelista, så når nokon av dei faste vaskarane melder forfall, så kan ein sjå meg svinge moppen.

   

  - Korleis opplever du desse ekstrajobbane?

   

  - Eg trivest med å ta i eit tak, og spesielt snømåkinga er bra. Då får eg trena samtidig, seier han.

   

  Når Østen mot slutten av samtalen får spørsmål om kva Vestborg har gitt han, så kjem svaret raskt.

   

  - Vener for livet. Dessutan har eg gjennom bibelgrupper, samtalar, onsdagsmøter og morgonsamlingar fått utvikla meg som kristen, slår nordfjordingen Østen fast.

   

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no