Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  405 000 til misjonsprosjektet
  16-Jun-2018


  Vestborg-russen har samla inn heile kroner 405 000 til misjonsprosjektet sitt i Indonesia!

  Prosjektleiarane Flora Miro og Markus Engås overrekte ein symbolsk sjekk til Geir Henning Tunheim frå sitt regionkontor. Tunheim tok i mot den flotte gåva på vegne av NLM.

  Prosjektleiar Engås takka både medruss og medelevar for innsatsen som låg bak den høge innsamla summen.

   

  Avskjed med rektor Geir Magne
  16-Jun-2018


  Rektor Geir Magne Engås skal ut i to års permisjon for å vere rektor på NLM sin familiebibelskule i Nairobi i Kenya.

  På årets avslutningsfest takka styremedlem Mons Olav Walgermo han for innsatsen som Vestborg-rektor.

  - Du har leia skulen på ein glimrande måte, sa Walgermo i helsinga si til Geir Magne.

   

  Festborg
  16-Jun-2018

   

  Laurdag var det avslutningsfest på Vestborg. Elevar, foreldre, slekt, vener og tilsette feira i 2 ½ time. Deretter var det nydeleg festmat frå kjøkensjef Dana Rudusa & co på kjøkenet.

  VG3-elevane Bendik Hermansen og Nahom Abrahame losa festlyden gjennom festen på ein rutinert måte.

  I løpet av programmet vart det ulike songinnslag, presentasjon av Ingrid og Håkon Hovda – det nye rektorparet, helsing frå rektor Geir Magne Engås, innslag frå Vestborg-TV og innslag frå russen. Norsklærar Erlend Hellberg, som vart kåra til årets heidersruss, og rektor Geir Magne hadde også ein stand-up-show som vekte lått og åtgaum.

  Geir Henning Tunheim frå regionkontoret hadde tale der han snakka om æva – og at han vona å sjå oss alle i himmelen.

  I tillegg hadde russen eit innslag, samt dei overrekte ein sjekk til misjonen. Den synte kor mykje dei hadde samla inn til misjonsprosjektet sitt (Sjå eiga sak).

   


  Geir Magne og Erlend under stand up-showet.


   

  Munnleg eksamen
  15-Jun-2018  Ting skjer på tunet for tida. Laurdag er det avslutningsfest, men mange elevar har også andre ting å ha fokus på. Alle i VG3 og to parti i høvesvis VG1 og VG2 kom opp i munnleg eksamen. Desse eksamenane vert haldne på tysdag. I dag fekk elevane melding om kva dei kom opp i, og elevane viste både glede og sorg då dei fekk kunngjeringa.

  På biletet er det jubel etter å ha fått vite at ein har kome opp i historie.


   

  Avslutningsfest
  14-Jun-2018

   

  Laurdag 16. juni er det avslutningsfest på Vestborg.

  For tilreisande er det flexi-middag mellom klokka 13 og 14.

  Sjølve festen byrjar klokka 16, og det er Geir Henning Tunheim frå regionkontoret som skal halde andakt.
  Der er alle velkomne!

   

  (På biletet kan du sjå fjorårets avgangskull.)

   

  Vinnarar av mobil-konkurranse
  14-Jun-2018

   

  Ane Holm (til venstre på biletet) og Sara Emilie Lauvstad vann konkurransen om å klare seg lengst utan mobiltelefonen sin.

  I byrjinga av april leverte dei inn mobiltelefonen sin til miljøarbeidar Simon Morris. Det var ikring 20 elevar som var med på konkurransen, men det til slutt var det altså Ane og Sara Emilie som stod att som vinnarar.

  Ane fortel at det har gått fint å klare seg utan mobilen.

  Det har vore litt utfordrande når eg har vore ute og reist, men eg fann ut at det gjekk bra det også. Eg måtte berre planleggje på ein annan måte. Elles har «mobilkvilen» opna opp for meir kontakt andlet-til-andlet under måltida, og det er mykje hyggjelegare.

  Sara Emilie har kjempa litt meir for å klare å halde seg mobilfri.

  - Det var utfordrande i starten av konkurransen, men det vart kjekt etter kvart. Eg opplevde at det å ikkje ha mobil opna opp for å snakke meir med andre.


  Les gjerne meir her:

  http://www.vestborg.no/nyhetsapp/mobil-stopp-og-digitalt-sukker
   

  Ingar Jensen
  19-Dec-2015

  Påbygg-elev Ingar Jensen frå Skien tar skulearbeidet seriøst, men opplever det går fint å kombinere skulesatsing med eit sosialt liv.

  Ingar kom heilt frå Telemark for byrje på Vestborg. Årsaka er at han er kjærast med VG2-jenta Isabell.

  -Her på Vestborg trivast eg veldig bra saman med mange koselege elevar. Miljøet er veldig godt, og så er jo Isabell ein viktig trivselsfaktor, seier Ingar.

  FRÅ 2 TIL 5 I MATEMATIKK

  Etter å ha hatt dei fyrste åra på vidaregåande skule som elektro- og EL-energielev, er no målet å bli politi. Det gir motivasjon til å jobbe hardt med skule.

  -Eg ser på dette skuleåret som investering for framtida. Dersom eg gjer ein god jobb no, så får eg igjen for det i framtida når det gjeld utdanning og yrke. Det gjer at eg arbeider meir med skulen enn eg har gjort før. Eg arbeider hardt og leser til eg har forstått kva temaet handlar om. Og så er det gøy å merke at eg får løn for strevet i form av forbetra karakterar.

  -Korleis opplever du det pedagogisk tilbodet på Vestborg?

  -Lærarane på skulen er både koselege og flinke. Den største framgangen har eg hatt i matematikk. Lærar Kristoffer Stige har forklart stoffet på ein så bra måte at eg no forstår faget. Han fann ut kva eg kunne og kva eg ikkje kunne i matematikk, og så la han opp forklaringane sine ut i frå det. Dermed har eg gått opp frå karakteren 2 til karakteren 5 i faget. Elles hadde vi ved starten på skuleåret ei samling med Morten Lystrup. På bakgrunn av forskinga til psykologiprofessor Carol Dweck, fortalde han oss om «growth mindset» og «fixed mindset». Kort fortald handlar det om at ein kan bli god i det ein legg innsats i. Det var gav meg inspirasjon til å stå på å jobbe med skulearbeid. Mellom anna studerer eg kommentarar eg får på prøver eg har gjort. Føremålet med det er å finne ut kva eg kan gjere betre på neste prøve, seier han.

  GÅR FINT Å KOMBINERE SKULE OG FRITID

  Sjølv om Ingar sit med skulearbeid nesten dagleg, så opplever han at det går an å kombinere skule og fritid.

  -Det er ikkje vanskeleg å få til begge deler. Eg får tid til dei tinga eg vil gjere. Det gjeld til dømes både kjærast og å stikke innom russekiosken for å vere sosial med andre elevar, seier Ingar.


Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no