Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  Mobil-stopp og digitalt sukker
  12-Apr-2018

  Ungdomsarbeidar Simon Morris har utfordra elevane til å levere inn mobilane sine. Den som held ut lengst utan mobil, får premie. Simon fortel at bakgrunnen for initiativet hans er å setje fokus på kor avhengig ein er av mobilen. Samstundes vil han det skal vere ei oppmoding for elevane å kommunisere meir andlet-til-andlet.

  Ikring 20 elevar har teke utfordringa.

  VG2-elev Andreas Wigestrand er ein av dei.


  -Min motivasjon til å ta Simon si utfordring er at eg meiner det er feil å bruke så mykje tid på mobilen. Appane og sosiale media er laga for at vi brukarar ofte må innom for å sjekke. På grunn av dette digitale sukkeret, så blir freistinga stor til ofte å ta opp mobilen. Eg sjølv har installert ein app som viser kor mykje eg brukar mobilen min. Den viser at eg er inne og sjekkar mobilen 200-500 gonger dagleg, og at eg brukar mobilen ikring 2-4 timar kvar dag, seier Andreas.

  -Kva tenkjer du om denne konkurransen?


  -Målet mitt er ikkje å vinne. Eg ser på dette som ein fin start for å endre mobilvanane mine, slår Andreas fast.


  Skidag
  12-Apr-2018

  Onsdag var det strålande ver på Stranda – og strålande tilhøve på Strandafjellet skisenter. Elevane kosa seg med aking, langrenn og i trekket. Ved lunsjtider stod kokk Bjørn Odland & co for grilling av pølser.

  VG3-elev Yrjan Stave Klokk hadde litt trøbbel med skiutstyret sitt, men var veldig godt nøgd med dagen.
  Heilt sidan ei god stund før påske har eg gledd meg til skidagen, og endeleg er han er! Dessverre har eg hatt litt trøbbel med utstyret, men dette ordnar seg og dagen blir bra, sa Yrjan i lunsjen.

  Då skidagen var over stilte kjøkkensjef Dana Rudusa med taco til middag. Kunne dagen ha blitt betre?

   

  På biletet ser du (frå venstre) lærar Hilde Kristine Tepstad, Synnøve Bjørkavoll, Katrine Myrseth, og Sofie Yri Aaberg.
  På det øvste bilete myser Magnus Korsedal og Yrjan Stave Klokk i sola.


  Gunnhild Bogstad med møteveke
  05-Apr-2018  Gunnhild var russ på Vestborg i 2015. Denne veka er ho attende for å ha bibelundervisning med elevane. Samstundes har ho andakt under morgonsamlingane dei dagane ho er her.

  Etter ho var ferdig på Vestborg har ho gått på både på disippeltreningsskule og bibelskule i regi av Ungdom i Oppdrag, høvesvis på Grimerud ved Hamar og i Australia.

  Den fyrste kveldssamlinga handla om tips korleis ein kunne lese og forstå Bibelen. Den neste hadde fokus på dei store linjene i Bibelen, medan den tredje samlinga si overskrift var: «Bibelen i praksis».

  vestborg.no fekk ein prat med Gunnhild like etter ei av morgonsamlingane og spurde om korleis det var å vere tilbake på Vestborg.


  -Åh, det er så fint! Vestborg kjennes som min andre heim! Her vert eg møtt av smilande fjes og eg får sjå personalet som eg har blitt så glad i. Dessutan er det så kjekt å få helse på dei nydelege elevane – og sjå engasjementet og brannen deira for Jesus!

  Ho fortel at det å undervise er ei ny situasjon for ho.

  -Tidlegare har eg van med å ha andakter og talar, men det å undervise frå Bibelen har eg ikkje gjort før. Eg er kjempetakknemleg for at eg får høve til å gjere det her på Vestborg. Her er det nemleg trygt og godt, og miljøet er oppmuntrande.

   

  Politi og helsesøster på besøk hos russen
  05-Apr-2018

   

  Tysdag i denne veka var Jon Tommy Flo frå politiet på Stranda for å ha dialog med russen inn mot russefeiringa. Han hadde med seg helsesøster Gudrun Lind og Aud Berstad som representerte natteramnane i Stranda.


  Lind informerte mellom anna om symptom på hjernehinnebetennelse, samt åtvara også mot overdrive bruk av alkohol.

  Berstad fortalde om rolla som natteramnane i bygda har.

  Flo sa at dei har veldig gode erfaringar med Vestborg-russen. Elles understreka han kva politiet var opptekne av, nemleg å unngå at overgrep finn stad, unngå at vald skjer og hindre at russen ikkje køyrer bil når ein ikkje er i stand til det.


   

   

   

  ​- Eg har fått draumejobben!
  22-Mar-2018


  Nyleg var Anders Nybakk innom Vestborg. Han skal begynne som idretts- og friluftslivlærar ved skulen i august.

  vestborg.no fekk ein kjapp prat med han før han skulle planlegge komande skuleår saman med idrettslærarkollega Åshild Bogstad Stenberg og rektor Geir Magne Engås.

  - Eg har fått draumejobben! slår Anders fast.

  - Her får eg kombinere det faglege med det å kome tett på elevar og byggje relasjonar. Eg ser veldig positivt på å få jobbe på ein internatskule!

  Anders har idretts- og friluftslivutdanning frå Høgskolen i Volda. I tillegg vil han kunne undervise i religion, historie og naturfag. Dei to siste åra har han vore tilsett som lærar ved Volda ungdomsskule.

  Opphavleg er han frå Nord-Odal i Hedmark, og han blei glad i internatlivet etter å ha vore elev, og året etter miljøarbeidar, ved Valdres folkehøgskole.

  Elles har han vore aktiv både i KRIK og Laget.

  vestborg.no nyttar høvet til å ynskje Anders velkomen i staben!

   

  Rollebryllaup
  22-Mar-2018


  I helga var det fest på tunet – bryllaupsfest!

   

  Elevane hadde fått tildelt ulike roller som dei skulle spele. Mellom anna vart det vitjing av både internasjonale politikarar, Disney-figurar og kongelege. Eit anna poeng var at brudeparet ikkje visste kven dei skulle «gifte» seg med før døra til møtesalen (kapell i dette høvet) gjekk opp.

  Benedikte Samseth sit i miljøkomiteen dette skuleåret. Ho fortel dette om bryllaupsdagen:

  - Det vart ein veldig kjekk dag! Folk var gira og «med». Mellom anna var det mange fine og morosame talar. Eit anna høgdepunkt var då miljøarbeidar Simon, som var kong Harald, hadde leiken «Kongen befaler». Elles vart det artig å ha ein form for «domino-leik». Når ein elev tok ein slurk med brus, så skulle neste lage kylling-lydar, så skulle neste le høgt, så skulle neste fortelje ein dårleg vits, og så skulle neste synge «Ja, vi elsker».

  Sjølve ekteskapet varte ikkje så lenge. I løpet av kvelden vart det slutt.

  - Det var brudgommen som valde å avslutte forholdet. Likevel er eg nøgd med at ekteskapet varte såpass lenge som det gjorde, ler Benedikte.

  Noko av forklaringa til det korte ekteskapet kan kanskje forklarast i at bruda i røynda har kjærast. Denne kjærasten hadde, av alle ting, fått rolla som brudgommen sin far!

  - Eg vil gjerne takke alle som har lagt ned eit utal av timar for å hjelpe til med å få rollebryllaupet i hamn. Dette arrangementet låg det mykje god jobbing bak! seier Benedikte.

  Nedanfor finn du bilete frå festen, tekne av VG3-elev Karoline Myskja.


   


   

   

   

  Ingar Jensen
  19-Dec-2015

  Påbygg-elev Ingar Jensen frå Skien tar skulearbeidet seriøst, men opplever det går fint å kombinere skulesatsing med eit sosialt liv.

  Ingar kom heilt frå Telemark for byrje på Vestborg. Årsaka er at han er kjærast med VG2-jenta Isabell.

  -Her på Vestborg trivast eg veldig bra saman med mange koselege elevar. Miljøet er veldig godt, og så er jo Isabell ein viktig trivselsfaktor, seier Ingar.

  FRÅ 2 TIL 5 I MATEMATIKK

  Etter å ha hatt dei fyrste åra på vidaregåande skule som elektro- og EL-energielev, er no målet å bli politi. Det gir motivasjon til å jobbe hardt med skule.

  -Eg ser på dette skuleåret som investering for framtida. Dersom eg gjer ein god jobb no, så får eg igjen for det i framtida når det gjeld utdanning og yrke. Det gjer at eg arbeider meir med skulen enn eg har gjort før. Eg arbeider hardt og leser til eg har forstått kva temaet handlar om. Og så er det gøy å merke at eg får løn for strevet i form av forbetra karakterar.

  -Korleis opplever du det pedagogisk tilbodet på Vestborg?

  -Lærarane på skulen er både koselege og flinke. Den største framgangen har eg hatt i matematikk. Lærar Kristoffer Stige har forklart stoffet på ein så bra måte at eg no forstår faget. Han fann ut kva eg kunne og kva eg ikkje kunne i matematikk, og så la han opp forklaringane sine ut i frå det. Dermed har eg gått opp frå karakteren 2 til karakteren 5 i faget. Elles hadde vi ved starten på skuleåret ei samling med Morten Lystrup. På bakgrunn av forskinga til psykologiprofessor Carol Dweck, fortalde han oss om «growth mindset» og «fixed mindset». Kort fortald handlar det om at ein kan bli god i det ein legg innsats i. Det var gav meg inspirasjon til å stå på å jobbe med skulearbeid. Mellom anna studerer eg kommentarar eg får på prøver eg har gjort. Føremålet med det er å finne ut kva eg kan gjere betre på neste prøve, seier han.

  GÅR FINT Å KOMBINERE SKULE OG FRITID

  Sjølv om Ingar sit med skulearbeid nesten dagleg, så opplever han at det går an å kombinere skule og fritid.

  -Det er ikkje vanskeleg å få til begge deler. Eg får tid til dei tinga eg vil gjere. Det gjeld til dømes både kjærast og å stikke innom russekiosken for å vere sosial med andre elevar, seier Ingar.


Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no