siste nytt

Jubilant-treff med god stemning
13-Sep-2017

 

Laurdag var det tidlegare elevar som var i fokus på tunet.

Arrangementskomiteen melder om godt oppmøte og god stemning. Nedanfor kan du sjå bilete av dei ulike jubilantkulla:

 

 

10-årsjublantar: Første rad, f. v.: Håvard Dahl, Marianne Midtgård, Lina Maridal Rossland, Ellisiv Samseth, Ingunn G Dimmen Stensland, Andrea Alnes Viseth og Maria Gjengedal.
Bakerste rad, f.v.: Trygve Habostad, Jan Kristian Behrentz, Andreas Rygg, Ingvild Sæter Bøe, Liv Marit Krüger, Benedicte Wisløff Langseth, Per Olav Hånes og Janne Frøysa Hånes.

bilde

 

 

20-årsjubilantar: F. v.: Håkon Hovda, Ingrid Marta Degnepoll Hovda, Margareth Perly Belt Engås og Ellen Dybvik Indrebø.

 

20-årsjubilantar: F. v.: Håkon Hovda, Ingrid Marta Degnepoll Hovda, Margareth Perly Belt Engås og Ellen Dybvik Indrebø.

 

 

40-årsjubilantar: F. v.: Sigmund Valbø, Arnstein Reitan, Oddbjørg Oterholm og Hilde Solrun Honningsvåg.

 

 

50-årsjubilantar: F. v.: Norvid Blindheim, Kjersti Bjørke Roald, Roger Roald, Terje Henden, Anne Grete Gjerde, Ingunn Hole Hunnes, Solbjørg Kvalsvik Kvalsund, Kari Ann Misund Henden, Rigmor Sætre Øye, Oddrun Giske, Marie Vattøy Pedersen, Annbjørg Kvalsvik Pedersen, Per Brattgjerd, Anne Mari Rødset Lunde, Norunn Viset Busengdal, Åse Bente Blindheim Skjong, Grete Krogseth Amundsen, Gerd Vik Dalen, Helge Erling Eriksen, Olaug I Frøsøye Eriksen, Ingebjørg Opstad Sæbjørnsen og Åshild Harøy.

 

 

50-årsjubilant: Hildegunn Tynes

 

 

60-årsjubilantar: F. v.: Bjørg Lillian Slyngstad Hovlid, Knut Nygård, Arna Leikangerør Jøsok, Reidun Felde Johansen, Anne Karin Harneshaug Marøy, Jenny Huse Gjeitnes, Perdis Garnes Dimmen, Annlaug Talsethagen og Kåre Bjørdal.


 

 

Kick-off for bibelgruppene
08-Sep-2017

I år vert gruppene kalla for LIFE-grupper.

(vestborg.no har fått hjelp av VG2-elev Anette Vedøy til bilete og tekst.)

51 elevar samla seg i salongen på Vestborg onsdag kveld då det var duka for kick-off for LIFE-gruppene. Først hadde ungdomsarbeidar på Vestborg, Simon Morris, nokre opningsord før lærar Åshild Bogstad Stenberg kom med litt praktisk info om LIFE-gruppekonseptet.

Bibelgruppe har i fleire år vore ein av fritidstilboda for elevane på Vestborg. Grupper på rundt 5-10 personar har samla seg heime hos ein av dei tilsette på skulen for å snakke om Bibelen. I år har bibelgrupper blitt erstatta med LIFE-grupper. Det kjem til å gå føre seg likt som tidlegare, men det som er nytt er at det no skal bli enda meir fokus på korleis ein skal ta med seg Gud og bibelen inn i kvardagslivet. Det kjem mellom anna til å bli samtalar om korleis ein lev som kristen og kva Bibelen seier om dette. LIFE-gruppene kjem til å bli arrangert kvar tredje onsdag, så då samlast elevane heime hos nokon i personalet for å snakke om Bibelen, livet og ete god mat.

Vi var så heldige og å ha fått besøk av Hilde Ådland som jobbar som ungarbeidar i NLM Nordvest. Ho snakka litt om Bibelen og korleis ein kan lese og forstå den på ein god måte. Det var tydeleg at det ho snakka om interesserte mange.

Etterpå var det kaker og is.


KrF best på Vestborg
05-Sep-2017

 

Partiet fekk 50,6 % av stemmene ved valet ved skulen.

Valdeltakinga blant elevne var på 98,8 %. På bilete ser du Henna Malén Bakken i VG1 gi si stemme.

Her er resultata:

Kristeleg Folkeparti 50,6 %

Høgre 8,6 %

Miljøpartiet Dei grøne 8.6 %

Arbeidarpartiet 6,2 %

Venstre 4,9 %

Framstegspartiet 4,9 %

Sosialistisk Venstreparti 3,7 %

Dei Kristne 3,7 %

Pensjonistpartiet 2,5 %

Senterpartiet 2,5 %

Alliansen 1,2 %

Raudt 1,2 %

Liberalistane 1,2 %

 

VG1-elevar i kø forå stemme:


 

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no