siste nytt

Kvardagsglimt: I luka til Svein Lars
02-Apr-2019


For Vestborg-eleven så kan møtet kontormann Svein Lars Ringstad fort bli eit høgdepunkt for dagen. Svein Lars møter alle med smil og service når dei kjem til luka hans.

Her ein dag var syskenborna Laila og Heidi Vikenes innom.

-Svein Lars gjer ein viktig jobb. Til dømes når vi skal ha ein presentasjon, så hjelper han oss med utskrifter. Han sel også kladdebøker, blyantar og liknande. Elles går vi til Svein Lars når vi treng hjelp. Han fortel oss kven vi skal snakke med for å ordne problemet, seier Laila og Heidi.


 

Rollebryllaup
02-Apr-2019

 
Sundag var det rollebryllaup på Vestborg. 


Kreative elevar kom til dømes som Erna Solberg, Brødrene Dal, Harald Hårfagre, ulike karakterar frå serien Parterapi og filmen Frozen. Sjølve vigselen tok Andras Håtveit seg av.

Nedanfor kan ein sjå bilete frå bryllaupsfesten.

 

Skidag
28-Mar-2019

 


Veret her på Sunnmøre har vore litt sånn ymse i det siste, men skuleleiinga fann at vervarselet var lovande for onsdag. Difor hadde Vestborg skidag onsdag. Godt ver og glade elevar prega dagen – og Dana & co på kjøkkenet sørga for pølsegrilling. Dessutan gler vi oss over å ha det fantastisk flotte Strandafjellet skisenter i nærområdet!

Nedanfor kjem nokre bilet-glimt frå dagen.


 

Søknadsstatus for 2019-2020.
22-Mar-2019

 

Fristen for å søkje plass i vidaregåande skule var 1. mars. Det tyder at skulen no har fått oversikt over kor mange som har søkt Vestborg for skuleåret 2019-20.

-Vil skulle gjerne sett hatt vi hadde fleire på listene våre, seier rektor Håkon Hovda.

Det gjer at han gjerne vil kome med ei utfordring til Vestborg-venene.

-Vi set pris på at de ber for skulen, og tips gjerne potensielle elevar om Vestborg. Sånn situasjonen er no, så har vi ledige plassar på alle studietilboda våre.

 

Aksjon «Gje eit vindauge» ein suksess!
22-Mar-2019

Rektor Håkon Hovda er overvelda over responsen frå Vestborg-vener som vil støtte skulen med nye vindauge til internatbygget  Storfjorden.

-Då vi sette i gang aksjonen «Gje eit vindauge» på spleis.no, så hadde vi som mål å samle inn kroner 36 000, men då fristen hadde gått ut så hadde vi kome opp i kroner 38 200! I tillegg så har vi fått inn heile kroner 110 000 frå andre hald. Eg er veldig glad, stolt og imponert over gjevargleda og entusiasmen!

Han fortel at det er 30 vindauge som skal bytast ut.

-Kor stor er totalkostnadane?

-Dei vil ligge på ikring 200 000, så no er vi på god veg til å klare målet!

Kvardagsglimt: Morgonsamling
22-Mar-2019


Kvar måndag til fredag møter elevar og personalet til morgonsamling i møtesalen klokka 10.05. Her vert det gitt beskjedar (bilete 1), og her vert det sunge «Hurra for deg» når nokon har bursdag (bilete 2). Til slutt kjem det som er hovudføremålet med samlinga, nemleg andakt (bilete 3).


 

 


Tekjøkkenpraten: VG1-elev Feven Alemu
15-Mar-2019

 

 

Feven kjem frå Sandane i Nordfjord og byrja i VG1, studiespesialiserande, i august. 

 

-Korleis har du det her på tunet?

-Eg trivast veldig bra! Her er veldig mange bra lærarar, og dei bryr seg om oss og ser kvar enkelt av elevane. Det merkast også at dette er ein kristen skule, for her er det veldig mange greie folk som respekterer deg. Ja, det er rett og slett lett å forelske seg i Vestborg!

-Korleis opplever du det å bu på internat?

-Det er skikkeleg kjekt. Vi har eit heilt fantastisk fellesskap, og vi respekterer kvarandre så mykje at blir kjempefint å bu saman på denne måten.

Feven set også pris på kontakta ho har med elevar på andre årssteg enn sitt eige.

-Eg føler at me ikkje trong å blande oss med 2. og 3. klassingane. Vi var blanda med ein gong vi kom her. Spesielt artig var det når det var «krig» mellom russen og oss i VG1. Då fann vi på mykje artig – som også knytte oss saman.

KICK-OFF

Årsaka til at Feven byrja, var at ei venninne tok ho med på kick-off-helga i fjor.

-På kick-off møtte eg mine nye mine nye medelevar, og då eg merka kor godt forhold det var mellom elevane på skulen, så bestemte eg meg der og då for å byrje på Vestborg, fortel ho.

Den siste helga før vinterferien var det «Vision» på Vestborg. «Vision» kan skildrast som eit mini-UL der tidlegare Vestborg-elevar kjem og held møte for dagens Vestborg-elevar.

-Det var ei heilt fantastisk helg med lovsong og talar, seier Feven.

 

UNDER


Under «Vision» opplevde Feven noko heilt spesielt:

-Eg haldt på å miste ein eg er veldig glad i. Han låg i koma, og det nærma seg at legane skulle kople han frå maskina. Då sa ei venninne til meg at vi skulle gå å snakke med Vision-folka. Det gjorde vi, og saman med dei så bad vi – og vi bad heilt konkret om at han skulle reise seg opp av senga og prise Gud. Eg hadde kjend på ei smerte over tid, men medan vi bad så kjende eg den smerten forsvann. Deretter skjedde det noko stort. Berre 15 minuttar etter at vi hadde bede, så fekk eg ein telefon frå mamma. Ho kunne fortelje at han som låg i koma hadde vakna, reist seg opp av senga og sagt at han elska Jesus!

PS! Då vi skulle ta bilete, fekk Feven to kokte egg av ei VG3-jente som var på tekjøkkenet og laga mat medan vi hadde Tekjøkkenpraten.

-Kvifor skal eg bruke biletet der Feven held egga? spurde journalisten.

Då kom svaret som dei begge var samde om: -Vestborg er ein eggxcellent skule!

 

Tekjøkkenpraten: Lærar Asgerd Drabløs Godøy
15-Mar-2019

 
Ved dette høvet er uttrykket «Tekjøkkenpraten» litt misvisande. Vi juksa litt og tok det over telefon. Ein av årsakene til det er at Asgerd har litt redusert stilling, mellom anna fordi ho frå august i fjor har vore master-student.

-Eg tek ein master i engelsk som heiter «Engelsk i skolen» ved Høgskolen i Østfold, avdeling Halden. Det meste av undervisninga er nettbasert og studiet går over 4 år, fortel Asgerd.

-Korleis har studiet vore så langt?

-Eg likar det veldig godt. Det er kjekt å få input og å lære nye ting. No er det nokre år sidan eg var student, men eg kjenner eg likar å studere. Akkurat no jobbar eg mest med engelskspråkleg barne- og ungdomslitteratur. Eg har vald å fordjupe meg i Roald Dahl og «Danny og den store fasanjakten».

-Kva anna lærer du på studiet?

-Vi har mellom anna eit emne som heiter kommunikasjon og digitale hjelpemidlar i undervisninga. Det er inspirerande, og eg har fått nye idear. Vi får også god trening i å vurdere andre sine tekstar og gi tilbakemelding, sidan vi skal gi feedback til andre studentar på arbeidet dei gjer..

Asgerd har vore tilsett ved Vestborg sidan 2001 – med unnatak av ulike permisjonar. Ho har undervist i spansk, medan ho i år har ansvar for tysk og engelsk.

-Korleis har åra som lærar ved Vestborg vore?

-Det som eg har gledd meg over er kombinasjonen mellom veldig kjekke elevar og veldig kjekke tilsette.Eg har opplevd eit sterkt samhald innan Vestborg-familien. Det er også gledeleg å sjå kor mykje skulen betyr for enkeltpersonar. Eg har sett mange som har blomstra i løpet av åra på Vestborg, fortel ho.

-Dessutan har det vore kjekt å få ha kontakt med elevane også utanfor klasserommet. Eg har møtt dei i matsalen, gymsalen, møtesalen og på tekjøkkenet. Elevar er så mykje meir enn det dei får vist i eit klasserom, slår Asgerd fast.

 

Vestborg-vlogg
21-Feb-2019


VG2-elevane Malene Furnes og Sofie Yri Aaberg har laga ein videoblogg – ein vlogg – om livet på Vestborg.

Nedanfor finn ein linkane til vlogg-innlegga som har vorte posta hittil.

Kos deg!

September:


Oktober:


November:


Desember:


Desember (bonus):Januar:

 

 

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no