siste nytt

Jubilanttreff 2019
12-Apr-2019


Alle tidlegare elevar er velkomne til jubilanttreffet for 2019. I år er datoen laurdag 21. september.

Skulen sender invitasjon til dei kulla som gjekk ut for 10, 20, 30, 40, 50 og 60 år sidan.

Velkomne!

Kvardagsglimt: Møte
12-Apr-2019


Onsdagkveldar er det enten møte eller bibelgruppe som står på planen på Vestborg, men i veka før påske så vart møtet flytta fram til måndag kveld. Denne gongen var Ole Os på vitjing, og han snakka om påskelammet i både det gamle og det nye testamentet. Etterpå var det lagt til rette for bønevandring.

Elevar byter på desse møtene på å vere med i forsongarteamet.
Vestborg vlogg for mars
04-Apr-2019Her byr vi på Vestborg vloggen for mars!

Menneskeverd
04-Apr-2019


Onsdag var Ingrid Vatnar Olsen frå Menneskeverd på vitjing på Vestborg. 

 

Menneskeverd jobbar aktivt for å styrke vernet om menneskelivet frå fræving/befruktning til naturleg død – for spesielt sårbare grupper.

Gjennom Vatnar Olsen sitt føredrag, så fekk elevane lytte til eit alternativt syn på liv i høve til det som er gjeldande i dagens samfunn.

I den fyrste delen, så tok ho føre seg synet på abort. I den andre delen snakka ho om dødshjelp.

 

Kvardagsglimt: I luka til Svein Lars
02-Apr-2019


For Vestborg-eleven så kan møtet kontormann Svein Lars Ringstad fort bli eit høgdepunkt for dagen. Svein Lars møter alle med smil og service når dei kjem til luka hans.

Her ein dag var syskenborna Laila og Heidi Vikenes innom.

-Svein Lars gjer ein viktig jobb. Til dømes når vi skal ha ein presentasjon, så hjelper han oss med utskrifter. Han sel også kladdebøker, blyantar og liknande. Elles går vi til Svein Lars når vi treng hjelp. Han fortel oss kven vi skal snakke med for å ordne problemet, seier Laila og Heidi.


 

Rollebryllaup
02-Apr-2019

 
Sundag var det rollebryllaup på Vestborg. 


Kreative elevar kom til dømes som Erna Solberg, Brødrene Dal, Harald Hårfagre, ulike karakterar frå serien Parterapi og filmen Frozen. Sjølve vigselen tok Andras Håtveit seg av.

Nedanfor kan ein sjå bilete frå bryllaupsfesten.

 

Skidag
28-Mar-2019

 


Veret her på Sunnmøre har vore litt sånn ymse i det siste, men skuleleiinga fann at vervarselet var lovande for onsdag. Difor hadde Vestborg skidag onsdag. Godt ver og glade elevar prega dagen – og Dana & co på kjøkkenet sørga for pølsegrilling. Dessutan gler vi oss over å ha det fantastisk flotte Strandafjellet skisenter i nærområdet!

Nedanfor kjem nokre bilet-glimt frå dagen.


 

Søknadsstatus for 2019-2020.
22-Mar-2019

 

Fristen for å søkje plass i vidaregåande skule var 1. mars. Det tyder at skulen no har fått oversikt over kor mange som har søkt Vestborg for skuleåret 2019-20.

-Vil skulle gjerne sett hatt vi hadde fleire på listene våre, seier rektor Håkon Hovda.

Det gjer at han gjerne vil kome med ei utfordring til Vestborg-venene.

-Vi set pris på at de ber for skulen, og tips gjerne potensielle elevar om Vestborg. Sånn situasjonen er no, så har vi ledige plassar på alle studietilboda våre.

 

Aksjon «Gje eit vindauge» ein suksess!
22-Mar-2019

Rektor Håkon Hovda er overvelda over responsen frå Vestborg-vener som vil støtte skulen med nye vindauge til internatbygget  Storfjorden.

-Då vi sette i gang aksjonen «Gje eit vindauge» på spleis.no, så hadde vi som mål å samle inn kroner 36 000, men då fristen hadde gått ut så hadde vi kome opp i kroner 38 200! I tillegg så har vi fått inn heile kroner 110 000 frå andre hald. Eg er veldig glad, stolt og imponert over gjevargleda og entusiasmen!

Han fortel at det er 30 vindauge som skal bytast ut.

-Kor stor er totalkostnadane?

-Dei vil ligge på ikring 200 000, så no er vi på god veg til å klare målet!

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no