siste nytt

Bildøy på besøk
24-Oct-2018


I løpet av eit år har Vestborg ofte vitjing frå ulike skular som tilbyr eit godt alternativ for elevane våre. Denne veka har vi på Vestborg hatt vitjing av eit team frå Bildøy bibelskole ved Bergen. Liv-Margrethe Muren Ulvund, Anders Olsson og Markus Drange Loka har vore saman med elevane. Dei let vel over tida dei har fått med elevane.

Gjengen på Vestborg er veldig imøtekomande og inkluderande – og dei er lette å kome med i samtale med. Det er også triveleg å få tilbakemeldingar etter å ha hatt andaktar på morgonsamlinga.Vi har vore saman med dei, og skal vere saman med dei, på morgonsamling, KRIK og møte onsdag kveld.

Framtida vil vise om besøket resulterer i Vestborg-elevar på Bildøy.


På biletet ser ein Vestborg-elev Steffen Savland gjette vekta på godteposen på Bildøy sin stand.

KRIK på Vestborg
23-Oct-2018


Annakvar tysdag er det KRIK-samling på tunet. Då vestborg.no denne veka var innom, så stod volleyball på programmet.

Heidi Vikenes er styremedlem i KRIK Vestborg. Ho fortel dette om kva det blir lagt vekt på under samlingane:


- Vi kan vere opp til 20 personar, og vi held på med ulike aktivitetar som ballspel, barneleikar og styrketrening. I tillegg er har vi andakt, og ofte bøn før andakta, der vi får påfyll av Jesus. Mottoet til KRIK, og det vi ynskjer å leve etter, er henta frå Apostelgjerningane 17.28: «For i han er det vi lever og rører oss og er til.».


Miljøarbeidar Jonas prøvde seg mot verdseliten
19-Oct-2018


Jonas Hesthaug frå Eidsdal er miljøarbeidar ved Vestborg dette skuleåret. I fritida legg han att mange mil i fjella ikring Stranda. Han er nemleg ein ivrig sky runner – ein fjell-løpar. Førre laurdag var Jonas i Italia og sprang Limone Extreme Skyrace i fjella ved Gardasjøen. Fjell-løpet var 29 kilometer langt, og var eit løp i verdsserien i sky running.

Det var eit veldig sterkt felt av løparar – blant dei aller beste i verda, seier Jonas.

Til saman var det ikring 530 løparar med. Jonas kom heilt opp på 58. plass. Vinnaren brukte 2 timar og 59 minutt, medan Jonas var 48 minuttar bak.

På bileta ser ein ein sliten Jonas ved passering av mål, samt under synfaringa av terrenget ved Gardasjøen før start.

vestborg.no nyttar høvet til å gratulere Jonas med ein prestasjonen der han snusa på verdsklasse-nivået.


 

 

Personalsamling
16-Oct-2018


Medan elevane fekk nokre ekstra haustferiedagar, har personalet vore samla på leirstaden Orreneset.


Skuleutviklar ved Danielsen skoler, Dag-Askild Bleka, hadde temaet: «Kan skulekulturen vere kristen?». Der vart ein mellom anna gjort meir medviten på korleis ein kunne få vår kristne ståstad inn i fagplanane til skulen.


Elles var det tekstverkstad ved forkynnar i NLM Nordvest, Ole Audun Os. Der sette ein fokus på Efeserbrevet kapittel 4-6.


Tidlegare prest, men no leiar i firmaet Personalomsorg, Trygve Ebbesvik, kom for å oppdatere korleis vi som skule kan møte utfordringane med digital mobbing.


Det var også fokus på og lagt til rette for om det var mogleg å samarbeide meir på tvers av avdelingane på Vestborg.


I tillegg var det lagt til rette for Bonhoeffer-vandring. Personalet vart delt inn i grupper på to, og så gjekk ein tur og snakka om ulike spørsmål som: «Kven har du som førebilete?»


Måndag kveld var det sosialt samvere.

Utdanningsmesse
03-Oct-2018


Onsdag 3. oktober var det utdanningsmesse i Sparebanken Møre Arena i Ålesund. Vestborg var til stades med elevane Anders Osdal, Tordis Frisvoll, Hannah-Malene Vik og Jarle Isene.

Då vestborg.no snakka med dei halvvegs inn i økta var det ein nøgd gjeng som var ved Vestborg-standen.

- Vi har fått snakka med mange, og mange har vore med på konkurransen som vi arrangerte om å gjette talet på godteri. Det har også vore kjekt å få snakka med 10. klassingar som i utgangspunktet ikkje visste noko særleg om skulen vår, men som opna opp i løpet av samtalen.

Som ein kan sjå av det øvste biletet, var det til tider stor trafikk ved Vestborg-standen.

 

 

Hospiteringsdag 2018
03-Oct-2018


Måndag 12. november er du som vurderer å byrje som elev på Vestborg veldig velkomen. I løpet av denne hospiteringsdagen vil du få innblikk i korleis det er å vere elev ved skulen vår. 

PROGRAM FOR DAGEN

09.40: Avreise med rutebuss frå Moa.

11.05: Velkomen i salongen, i matsalbygget Slogen. Her vert det info om skulen og deretter omvisning.

12.05: Skulen spanderer enkel lunsj i matsalen.

12.35: Vestborg-undervisning (deler gruppa i 2)

Gruppe 1: IDRETTSFAG

Kin-ball med Åshild idrettslinjelærar

Ta med klede til gymsal.

Gruppe 2: STUDIESPESIALISERING

Kjemi med lektor Strand. Vi fyller klasserommet med elefanttannkrem :-)

Sosiologi med samfunnsfaglærar Lars Johan

14.45: Fellesaktivitetar.

15.45: Hospiteringsdagen er slutt. - Gratis middag

Dersom du skal tilbake til Moa, kan du reise med buss kl 16.55 som går via Sykkylven. Då er du på Moa kl 18.20

NB! For å understreke at det er viktig på Vestborg å vere «på» i timane, så vil vi arrangere ein quiz. Spørsmåla vil vere relaterte til informasjon som blir gitt i løpet av dagen. Vinnaren vil få eit gratis dagskort på Strandafjellet skisenter i premie.

 

PÅMELDING til: info@vestborg.no, eller ring 70263900.


 

Lærar Anders Nybakk
02-Oct-2018


Anders (28) er ny lærar i år ved idrettslinja på Vestborg.

  • -Eg har fått draumejobben! seier han.

Hedmarkingen kjem frå Nord-Odal, som ligg nordaust for Gardermoen. Vegen til Vestborg gjekk gjennom Valdres og Volda.

  • -Det var mykje idretts- og friluftsliv på meg då eg var liten, men det fekk ein pause i tenåra. Mykje av ungdomstida mi nytta eg framføre ein skjerm og spelte skjermspel. Når eg ser tilbake på den tida, så skulle eg ynskje at eg også var meir fysisk aktiv i ungdomsåra.
  • -Kva fekk deg til å endre kurs?
  • -Etter eg var ferdig med vidaregåande byrja eg på hundekøyringslinja ved Valdres folkehøgskole. Eg hadde ikkje erfaring mykje erfaring med hundar frå før, men hadde eit av mine beste år hittil i livet. Etterpå var eg «stip» på skulen – eit anna ord for eittåring.

Tida i Valdres hadde staka ut yrkeskarrieren til Anders.

  • -Eg ville bli idretts- og friluftslærar i folkehøgskulen, og eg vart tipsa om at det kunne vere klokt å ta friluftsliv ved høgskulen i Volda. Difor hamna eg på Sunnmøre, og har sidan vore i Volda. Som student har eg teke utdanning i friluftsliv, idrett, historie, naturfag og praktisk-pedagogisk utdanning. Dei to siste åra har eg jobba ved Volda ungdomsskule.
  • -Korleis vart det Vestborg?
  • -Eg visste det var planar om å starte idrettslinje ved skulen. Då eg fekk sjå stillingsannonsa var valet lett, og eg sette meg rett ned for å skrive søknaden. Den brukte eg god tid på, for eg ville ha han best mogleg. Jobben som idrettslærar ved Vestborg vidaregåande skule ville eg gjerne ha, og gleda var stor då eg fekk stadfesta at eg hadde fått stillinga.

Anders har vore i sving i knappe to månadar, og han har fått ein god start.

  • -Det er heilt topp å vere her. Eg hadde trudd det skulle bli bra, men det har vore betre enn eg trudde! Det har vore mykje å setje seg inn i, og det har til tider vore slitsamt, men trivselen er så høg at det går veldig fint. Eg gler meg til å gå på jobb kvar dag!
  • -Kva er årsaka til trivselen?
  • -Elevane utfordrar meg fagleg, noko som eg likar. Dessutan er det eit tett samhald i elevgruppa. Eg trivast også godt i kollegiet, og eg trivast med at Vestborg er ein kristen skule. Her kan eg, på ein annan måte enn i ein offentleg skule, vere open om trua mi. Det opnar opp for diskusjonar om tru og livssyn med dei unge, noko som eg opplever er innmari fint å få gjere.

Anders sitt yndlingsbibelvers er Jeremia 29.11. Der står det: «For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von.» Det er skriven til det jødiske folket, men eg opplever at det også taler til meg. Gud har ein plan med livet mitt, og eg treng ikkje å legge allslags planer. Han hjelper meg, og eg finn tryggleik i han.

 

Møteveke med Per Tveten
18-Sep-2018

 
Denne veka er songevangelist Per Tveten på Vestborg og har møteveke. Tysdag kveld var overskrifta for talen «Alt han sier slår til». Tveten forankra overskrifta i hendingar frå Jesu liv. 

 

Elles er det gledeleg å sjå at oppunder halvparten av elevflokken kom på møtet.

Møteveka held fram til og med fredag med møtestart klokka 20.30.

Velkomne på møte!

 

Tekjøkkenpraten: Miljøarbeidar Åshild Remmereit
18-Sep-2018Åshild var russ på Vestborg våren 2017. Etter eitt år som elev ved bibelskulen på Fjellhaug i Oslo er jenta frå Torvikbukt på Nordmøre attende på tunet.

- Korleis var dei tre åra som elev på Vestborg?

- Det var ein veldig opptur frå start til slutt. Då eg byrja på Vestborg var eg forsiktig, beskjeden og utrygg, men det trygge miljøet gjorde at eg fekk mykje meir tru på meg sjølv. Her fekk eg mange gode vener, og eg fekk det mykje betre. Det var veldig godt for meg å vere i det kristne miljøet som ein har på Vestborg. Miljøet her gjer noko med måten ein behandlar kvarandre på. I tillegg fekk eg input gjennom morgonsamlingar, møter og bibelgrupper. Alt dette var med å danne eit grunnlag for resten av livet.

- Kvifor ville du tilbake?

- Eg kunne tenke meg å bli miljøarbeidar fordi eg hadde det så vanvitig bra her. Etter kvart så skjøna eg at det kunne vere behov for meg her, og at eg var ynskt. Ei viktig hending var ein morgon i desember i fjor. Då bad eg til Gud om ein peikepinn påkva eg skulle gjere komande skuleår. Ein time etterpå kom det, via mail, ei oppmoding om å søkje på stillinga som miljøarbeidar ved Vestborg.

Åshild har ikkje tenkt så mykje over korleis året som miljøarbeidar skal bli.

- Eg veit ikkje, og eg legg året i Gud sine hender. Men eg vonar eg får lært mykje, og eg vonar eg får bety noko for elevan

LÆRDOM

Førre skuleår gjekk Åshild på musikklinja på Fjellhaug.

- Året på Fjellhaug gav meg eit utvida syn på Gud og gjorde meg tryggare i trua mi. Eg har blitt VELDIG glad i å lese i Bibelen, for no har eg ein betre kunnskap om det som står i Guds ord. Dessutan fekk eg mange gode vener, eit større nettverk og mange gode opplevingar.

- Kva lærte du i fjor?

- Eg har ofte vore redd for å gjere feil, men fjoråret lærte meg at det ikkje er farleg å gjere feil. Årsaka var at eg byrja skuleåret på Fjellheim bibelskole i Tromsø, men eg kjende på at det ikkje var der eg skulle vere. Mellom anna så likar eg å spele piano, men på Fjellheim var det ikring 20 av medelevane mine som også kunne spele det instrumentet. Då eg kom til Fjellhaug fekk eg høyre eg var eit bønesvar, for musikklinja hadde behov for ein pianist. Det gjorde at på Fjellhaug var det bruk for meg på ein annan måte enn på Fjellheim. Lærdomen eg sit med er altså at det ikkje er farleg å gjere feil, og at ein ikkje skal la ting halde fram når ein kjenner at noko er gale. Elles lærte eg å ta det med ro. I VG3 var eg med på «alt», og sjølv om det kjendest bra ut då, så ser eg i ettertid at det kunne bli litt mykje. På Fjellhaug hadde me ikkje lekser, så det var «ingenting» som skjedde frå klokka 15 til dagen etter. Det gjorde at eg var rastlaus i starten, men etter kvart fann eg ein god rytme der eg brukte meir tid på Bibel og bøn, samt å vere stille og vere for meg sjølv. Det er noko som eg også ynskjer å ta med meg inn i eit hektisk miljøarbeidar-år.

- Har du eit bibelvers som du vil trekke fram til slutt?

- Eg har blitt glad i Johannes 14.27: «Fred etterlèt eg dykk, min fred gjev eg dykk. Eg gjev dykk ikkje fred på same måten som verda gjer det. Lat ikkje hjartet dykkar uroast, og ver ikkje motlause!». Når eg kan oppleve kaos og vanskelege ting, så er det Gud som kan gje fred. Han er ei klippe i livet mitt, seier Åshild.

 

 

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no