siste nytt

Tekjøkkenpraten: Rektor Geir Magne Engås
22-Jun-2018

 


Rektor Geir Magne har fått to års permisjon for å vere leiar for Misjonssambandet sin familiebibelskule i Nairobi i Kenya.

Når Vestborg startar opp i august, så er det Håkon Hovda som styrer Vestborg-skuta. Difor tok vestborg.no ein tekjøkkenprat med Geir Magne – på hans eige kontor.

Geir Magne har jobba ved skulen i 12 år, og han har vore rektor i 10 av dei. Men då han kom til Vestborg i august 2006, såg han ikkje for seg at han skulle bli leiar ved skulen.

- Eg kom for å jobbe ved sal- og servicelinja, og eg skulle ha fokus på økonomi- og marknadsføring. Det var ingen planar om å verte rektor, men dåverande rektor, Odd Rannestad, fekk meg på trua til at eg kunne gå inn i ei sånn gjerning.

- Korleis har åra vore?

-Dagane har vore både utfordrande og krevjande, men veldig kjekke. Noko av det eg har sett mest pris på er kontakten med elevane. Det å få vere i lag med ungdomar er veldig stor stas, og kanskje ekstra kjekt når ein ser dei utviklar seg både fagleg, sosialt og andeleg. På ei anna side så har eg også lært mykje av dei. Mange av både noverande og tidlegare elevar har vore ivrige på å lese i Bibelen, samt å setje trua si ut i praktisk liv. Dei er både gode på bry seg om andre og på å gje kompliment. Dette har vore til inspirasjon for meg.

I løpet av åra i rektorstolen har Geir Magne sett ei endring i seg sjølv.


- Eg har mykje meir erfaring om livet enn eg hadde i 2008. Mellom anna kan eg i større grad no sjå ting frå fleire sider. Eg har også lete meg imponere over alt som dei tilsette ved skulen yt. Det får utslag i engasjement og vilje til å backe og støtte elevane på mange områder i livet.

- Kva for prosessar vil du trekke fram?

- Eg er glad for at vi frå hausten kan starte idrettslinje. Området rundt Stranda har eit stort potensiale med tanke på å drive ei god idrettlinje. Eg vil også nemne det har vore spennande å jobbe med pedagogiske prosessar. Elles har likar eg å halde på med praktiske oppgåver. Mellom anna så har vi fått ballbinge på tunet, og no står snart gapahuken klar – medan me også har fått gradert opp matsalen og fått på plass eit bibliotek. Eg er også glad for at vi har fått Simon Morris som ungdomsleiar. Han har eit hovudansvar for å ta hand om det kristne arbeidet.

- Kva har vore høgdepunkta dine?

- Det var veldig gøy i si tid å sende Une Simonsen til matte-OL i Kasakhstan, men eg set også pris på når elevar kjem bort for å takke for åra på Vestborg. Mange kan fortelje om vekst i både sjølvtillit og personlegdom. Likevel er det eit ekstra stort høgdepunkt når vi får høyre om elevar som har teke imot Jesus. Då er det fest!

- Har du nokre artige opplevingar å dele?

- Det var veldig gøy å danse ballett på ein av festane våre saman med dåverande kollega Oddbjørn Maridal. Elles var det godt gjort elevane på Drege som eit år hadde ei høne inne i dusjen. Det klarte dei å halde skjult ein månad før det var oppdaga!

Frå og med i haust av reiser Geir Magne og familien til Nairobi i Kenya. Der skal han vere leiar for skulen familien var elevar ved i tre månadar.

- Korleis blir det?

- Eg gler meg, men det vert heilt noko anna enn Noreg – med anna kultur og språk. Men vi vi reiser ut som familie. Sist vi var ute opplevde vi at det var ein god måte å vere saman som familie på. Ja, eg trur det kunne ha vore lurt for alle familiar å gjere noko slikt - å setje kvardagslivet litt på pause.

Til slutt slepp Geir Magne til med nokre ord som kan summere opp tida på Vestborg.

 

 

- Eg vil gjerne takke for alle eg har møtt og fått jobba i lag med gjennom desse 12 åra eg har vore tilsett ved skulen. I løpet av desse åra har eg også opplevd at skulen betyr mykje for mange i regionen vår, og det har vore godt å kjenne på støtta frå misjonsfolket. Eg håpar at Håkon Hovda, Vestborg sin nye rektor, merke den same støtta som eg har fått oppleve, seier han. 

 

Uvanleg heimreise
21-Jun-2018

 

  

Det er ikkje uvanleg for ein Vestborg-elev å bli henta av foreldra når ein skal heim på sommarferie. Men i Ingrid Velde sitt tilfelle var omstenda såpass uvanlege at vestborg.no vel å lage ei lita sak på det.

Ingrid blei nemleg henta i fly!

Onkelen hennar er medeigar i eit lite fly med plass til fem personar. Han ordna det sånn at han fekk ein pilot til å fly frå Sola til Vigra med foreldra til Ingrid. Her fortel Ingrid, som er frå nettopp Sola, om korleis heimreisa var:

- Det var ei heilt fantastisk oppleving! Me fekk ei utsikt som eg ikkje har sett maken til før, sjølv om eg har vore oppe i passasjerfly tidlegare. Vindauga var nemleg store og gode. Dessutan var seta gode å sitje i, og me kunne kommunisere via headsett. Dette var rett og slett ei kul oppleving!

Ho held fram:

- Vanlegvis må eg ta to bussar og to fly og ha ein heil haug med venting før eg kjem meg heim. Til vanleg tek det 6-7 timar å kome seg heim - og dersom vi køyrer tek det 11 timar. Difor var det jammen meg stas og berre fly heim på 1 1/2 time! Me storkosa oss og me gler oss til neste gong! seier Ingrid.

(På biletet over, som er teke av pappa Ingrid, ser ein Ingrid, piloten og mamma Ingrid. På biletet under ser ein ei nøgd Vestborg-jente.)


 

405 000 til misjonsprosjektet
16-Jun-2018


Vestborg-russen har samla inn heile kroner 405 000 til misjonsprosjektet sitt i Indonesia!

Prosjektleiarane Flora Miro og Markus Engås overrekte ein symbolsk sjekk til Geir Henning Tunheim frå sitt regionkontor. Tunheim tok i mot den flotte gåva på vegne av NLM.

Prosjektleiar Engås takka både medruss og medelevar for innsatsen som låg bak den høge innsamla summen.

 

Avskjed med rektor Geir Magne
16-Jun-2018


Rektor Geir Magne Engås skal ut i to års permisjon for å vere rektor på NLM sin familiebibelskule i Nairobi i Kenya.

På årets avslutningsfest takka styremedlem Mons Olav Walgermo han for innsatsen som Vestborg-rektor.

- Du har leia skulen på ein glimrande måte, sa Walgermo i helsinga si til Geir Magne.

 

Festborg
16-Jun-2018

 

Laurdag var det avslutningsfest på Vestborg. Elevar, foreldre, slekt, vener og tilsette feira i 2 ½ time. Deretter var det nydeleg festmat frå kjøkensjef Dana Rudusa & co på kjøkenet.

VG3-elevane Bendik Hermansen og Nahom Abrahame losa festlyden gjennom festen på ein rutinert måte.

I løpet av programmet vart det ulike songinnslag, presentasjon av Ingrid og Håkon Hovda – det nye rektorparet, helsing frå rektor Geir Magne Engås, innslag frå Vestborg-TV og innslag frå russen. Norsklærar Erlend Hellberg, som vart kåra til årets heidersruss, og rektor Geir Magne hadde også ein stand-up-show som vekte lått og åtgaum.

Geir Henning Tunheim frå regionkontoret hadde tale der han snakka om æva – og at han vona å sjå oss alle i himmelen.

I tillegg hadde russen eit innslag, samt dei overrekte ein sjekk til misjonen. Den synte kor mykje dei hadde samla inn til misjonsprosjektet sitt (Sjå eiga sak).

 


Geir Magne og Erlend under stand up-showet.


 

Munnleg eksamen
15-Jun-2018Ting skjer på tunet for tida. Laurdag er det avslutningsfest, men mange elevar har også andre ting å ha fokus på. Alle i VG3 og to parti i høvesvis VG1 og VG2 kom opp i munnleg eksamen. Desse eksamenane vert haldne på tysdag. I dag fekk elevane melding om kva dei kom opp i, og elevane viste både glede og sorg då dei fekk kunngjeringa.

På biletet er det jubel etter å ha fått vite at ein har kome opp i historie.


 

Avslutningsfest
14-Jun-2018

 

Laurdag 16. juni er det avslutningsfest på Vestborg.

For tilreisande er det flexi-middag mellom klokka 13 og 14.

Sjølve festen byrjar klokka 16, og det er Geir Henning Tunheim frå regionkontoret som skal halde andakt.
Der er alle velkomne!

 

(På biletet kan du sjå fjorårets avgangskull.)

 

Vinnarar av mobil-konkurranse
14-Jun-2018

 

Ane Holm (til venstre på biletet) og Sara Emilie Lauvstad vann konkurransen om å klare seg lengst utan mobiltelefonen sin.

I byrjinga av april leverte dei inn mobiltelefonen sin til miljøarbeidar Simon Morris. Det var ikring 20 elevar som var med på konkurransen, men det til slutt var det altså Ane og Sara Emilie som stod att som vinnarar.

Ane fortel at det har gått fint å klare seg utan mobilen.

Det har vore litt utfordrande når eg har vore ute og reist, men eg fann ut at det gjekk bra det også. Eg måtte berre planleggje på ein annan måte. Elles har «mobilkvilen» opna opp for meir kontakt andlet-til-andlet under måltida, og det er mykje hyggjelegare.

Sara Emilie har kjempa litt meir for å klare å halde seg mobilfri.

- Det var utfordrande i starten av konkurransen, men det vart kjekt etter kvart. Eg opplevde at det å ikkje ha mobil opna opp for å snakke meir med andre.


Les gjerne meir her:

http://www.vestborg.no/nyhetsapp/mobil-stopp-og-digitalt-sukker
 

Biletglimt frå skule-på-hjul
05-Jun-2018

 

VG1-elev Oda Brunstad har teke nokre bilete frå skule-på-hjul-turen Runde, leirstaden Kjellsund og Ivar Aasen-tunet.

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no