Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  17. mai
  18-May-2018  Det  vart ein strålande 17. mai på Stranda i går. Etter ein god frukost gjekk elevane og såg på toget, og dei fekk høyre ein knakande god tale av russepresidenten vår, Espen Vartdal. Etter ein god middag var det leikar og volleyball på tunet.

  Misjonstivoli
  18-May-2018

  Førre veke arrangerte russen misjonstivoli for borna i Stranda-bygda. Påbygg-elev Elias Storhaug har teke nokre bilete som syner engasjementet som var på tunet denne dagen.

  https://photos.app.goo.gl/LPlg9jTBnOYmRO9j1


   

  - Veldig bra i Roma
  11-May-2018


  vestborg.no hadde ein prat med Inga Marthe Sekkeseter og Hermann Furland før dei drog på skuletur til Roma. Her er deira vurderingar etter turen.

  Det har vore ein veldig bra tur. Vi har opplevd eit godt fellesskap, mellom anna var det kjekt med fellesmiddagane vi hadde på ein restaurant. Elles var det blandinga av alt vi opplevde som gjorde turen bra. Sjølv om tida vi fekk til eigen disposisjon kanskje var det kjekkaste, så var det også bra å få vere ved dei ulike kyrkjene og attraksjonane. Det ligg læring i å faktisk vere på desse plassane som er knytt opp til pensum i historie- og kristendomsfaga, seier Inga Marthe.

  Hermann vil også ha gode minner når han kjem til å tenkje attende på skuleturen til Roma.

  - Dette var vore veldig bra, og eg har berre positivt å seie om dagane i Roma. Det har vore kjekt å sjå byen, og det har vore kjekt å vere saman med klassen på tur. Høgdepunktet var kanskje då me stod 2 ½ time i kø for å kome inn i Peterskyrkja. Det var skikkeleg sosialt å stå i kø i lag, og vi fann på mykje artig som å lage bølgja, gje «high five» til dei som gjekk forbi, samt springe bort og vere med på bilete som turistar tok av kvarandre, fortel Hermann.

  Lærarane Eva Rinde Habostad og Bodil Breivik Bø - to spreke damer som står på år etter år. Utan desse - ingen Roma-tur!

   


  Reisefylgjet samla utanfor St. Pudenziana-kyrkja.


   

  Misjonsløpet 2018
  11-May-2018


  Tysdag arrangerte russen misjonsløp til inntekt for prosjektet deira i Indonesia. Elevane hadde fått familie og vener til å sponse seg for anten ein eingangssum eller ein sum for kvar runde dei sprang. Både engasjement og kreativitet var på topp – ta gjerne ein kikk på bileta.
  Vestborg-krim
  28-Apr-2018

   

  På Vestborg har det vore lang tradisjon å lage krim rundt påska. Sånn har det også vore i år, men på grunn av ein litt treig Vestborg-journalist har ikkje årets krimserie blitt lagt ut på heimesida før no.

  Her er linkane til serien:


   

   

   

   

   

   

   

  VG2 til Roma
  28-Apr-2018

   

  Kristendomslærar Eva Habostad og historielærar Bodil Breivik Bø har i ikring 10 år reist med elevar til Roma.

  Det er fast at det er VG2-elevane som dreg, og i år er det klassen til Inga Marthe Sekkeseter og Hermann Furland som skal til den evige stad.

  Inga Marthe gler seg til turen.
  -Dette blir bra. Det kjem til å bli artig å sjå attraksjonane i Roma, og eg trur det vert lettare å lære pensumet når vi får sett plassane vi skal lære om. Dessutan kjem det til å bli artig å reise saman med klassen på ein sånn tur, seier ho.

  Hermann ser også fram til turen.
  -Det blir kjekt å fare saman med klassen på ein sånn type tur. Sist me gjorde noko som likna var skule-på-hjul i fjor, og det var veldig kjekt. Elles så er eg samd med Inga Marthe i at det kjem til å verte interessant at det blir undervisning i praksis.

  Han har også fått med seg at Roma skal spele mot Liverpool i semifinale i Champions League medan klassen er på tur.
  -Vi prøvde, men vi fekk dessverre ikkje tak i billettar til kampen. Likevel vert det artig å kjenne på Champions League-stemninga i byen. Og kampen? Jo, den skal Roma vinne! slår Hermann fast.

  VG2-elevane reiser sundag 29.4 og kjem attende fredag 4.5.

  Håkon Hovda, vår nye rektor
  22-Feb-2018

   

  Frå august i år Håkon Hovda vår nye rektor. I denne utgåva av Tekjøkkenpraten får du høve til å bli betre kjend med 40-åringen frå Lesjaskog.

  Rett skal vere rett. Vanlegvis går Tekjøkkenpraten føre seg på eit av skulen sine tekjøkken, men denne gongen tok vi praten over telefon.

  Håkon Hovda har dei siste åra vore tilsett som lærar ved Ålesund videregående skole, men no vil han og familien flytte til Stranda. Han skal styre borga under Geir Magne Engås sin toårige permisjonsperiode. Engås skal nemleg til Afrika for å ha ansvar for den daglege drifta av NLM sin familiebibelskule i Nairobi i Kenya.


  GODE ÅR PÅ VESTBORG

  I åra 1994-97 var Hovda elev ved Vestborg. Det var år som sette gode spor i livet hans.

  - Kona mi, Ingrid, og eg har veldig mange gode minner frå desse åra. Vi hugsar det snille, greie og omsorgsfulle personalet. Vi hugsar den åndelege fellesskapen, og vi fekk vener for livet. Mellom anna så møtte vi kvarandre på Vestborg. Desse opplevingane har vore avgjerande viktige for oss som menneske og som ektepar. Når det no vart rom for å kome attende til skulen som rektor, valde vi at eg skulle søkje på stillinga. Vi ynskjer å vere ein del av det flotte miljøet skulen har, og vi ynskjer å ta del i det Gud gjer på Vestborg, seier han.

  - Kan du fortelje meir om kva du sit att med etter åra som elev på tunet?

  - Når det gjeld det pedagogiske, så hugsar eg godt frå kristendomstimane. Vi hadde Per Magne Mork som lærar. Han stilte gode spørsmål i undervisninga, og han fekk oss til å undre på ein god måte. Det gjorde at vi i elevflokken fekk oppbyggjande samtalar om tru og tvil også på fritida. Lærarane våre var dyktige, og vi fekk gode relasjonar til dei. Det gjorde at dei vart gode førebilete for meg. Vi hadde variert undervisning, og det var alltid god stemning. Det var sjeldan at vi kjeda oss. Når det gjeld det sosiale, så hadde eg eit aktivt liv. Eg likte meg godt i både gymsalen og i styrkerommet, men også i bønegrupper på internatet. Og som sagt fekk eg både vener for livet og eg møtte Ingrid der. Så kvar gong vi køyrer forbi Vestborg så mimrar vi tilbake til dei gode åra vi fekk ha som elevar ved Vestborg. Når det gjeld det andelege, så la åra på Vestborg mykje av grunnlaget for mitt kristne liv. Eg fekk vere med på bibel- og bønegrupper. Sjølv om elevane hadde ulik kyrkjebakgrunn, så hadde vi dette felles: Eit ynskje om å bli betre kjend med Jesus.   TILBAKE TIL RØTENE

  Hovda plar å seie at han kjem frå Lesjaskog, men i oppveksten budde han også i Trondheim og på Karmøy. Sidan 1999 har han budd i Ålesund - med unnatak av tre år då familien budde i Haugesund.

  - Eg fekk lagt grunnlaget for mitt kristne liv på Vestborg. Likevel vart eg under Vestborg-tida fascinert av den karismatiske vekkjingsrørsla. Det har gjort at eg har engasjert meg mykje i karismatiske kyrkjelydar. Men etter kvart er eg i ferd med å definere meg som «luthersk pinseven». Så det å kome attende til Vestborg og Misjonssambandet er på ein måte å slutte sirkelen. Eg kjenner at eg skal attende til røtene mine, seier han.

  - Kva for mål har du for jobben du skal gjere?

  - Fyrst og fremst lyt eg setje meg inn i kva det vil seie å vere rektor. Det er ei oppgåve eg aldri har hatt før. Men det vert viktig for meg å snakke med dei tilsette for å få oversikt nok til å gjere ein god jobb. Eg vil gjerne vektlegge at vi skal halde fram arbeidet, som allereie blir gjort, med å ha eit godt samarbeid innan personalet. Dessutan er det viktig å drive ein god skule. Då kan vi hjelpe flest mogleg av elevane å bli best mogleg rusta til livet etter Vestborg. Likevel er det store felles målet for skulen viktig for meg: Å utruste elevane, gjennom å leggje til rette for møter med Gud, for æva.   LIVERPOOL ER LAGET

  Det synest å vere viktig for Hovda å vere ein relasjonell leiar.

  - Ein av mine styrkar som menneske er møtet med enkeltmenneske. Difor vil eg gjerne møte både personalet og elevane jamt og trutt. Mellom anna ynskjer eg å ha undervisning.

  - Kva likar du å gjere når du skal kople av frå jobb?

  - Eg er likar å spele fotball. Dessutan er eg glad i Liverpool. Elles er flogefiske, skiturar og terrengsykling fantastisk kjekt å halde på med.Med tanke på naturen vi har kringom Stranda, så er dette er aktivitetar som gjer det ekstra attraktivt å flytte hit.

  Kona Ingrid, fødd Degnepoll, er frå Måløy. Saman har dei to gutar. Den yngste, Jonathan, er fire år. Den eldste, David, går i 10. klasse og skal truleg byrje på Vestborg på idrettslinja til hausten.

  - Vi går inn i Vestborg-prosjektet som ein familie – og vi gler oss veldig!  PS! På biletet ser ein Håkon Hovda saman med familien.

   

  Østen Olai Ommedal
  17-Feb-2018


  - Vestborg er fantastisk bra. Eller rettare sagt: Utenkjeleg bra!

  Det seier VG2-elev Østen frå Nordfjord i Tekjøkkenpraten.

   

  FANTASTISK MILJØ

  - Den fyrste tida i VG1 var eg usikker, men etter kvart merka eg kor bra alle folka på Vestborg er. Det er eit fantastisk miljø her – og alle er snille og vil det beste for dei andre. Sidan Vestborg er ein internatskule, så kjem ein kjapt inn i miljøet. Dessutan så har ein folk rundt seg heile tida, og det gjer at ein har kort veg dersom ein vil henge med andre, fortel Østen.

   

  Han held fram:

  - På Vestborg er det sånn at alle kjenner alle. Eg synest det er veldig kjekt å gå på ein skule der eg kan både sei hei og snakke med alle medelevane mine. Elles set eg også pris på at miljøet er open for at det er lov å tenke ulike tankar, seier Østen.

   

  - Kvifor valde du Vestborg?

   

  - Pappa gjekk på Sygna, internatskulen til NLM i Balestrand, og eg hadde lyst å gå der. Men då eg undersøkte meir om internatskular fann eg ut at Vestborg ville vere eit godt alternativ. Ein fordel var at skulen var relativ liten. Dessutan kjende eg ingen her, og dermed kunne eg la folk bli kjend med meg sånn som eg er – utan førehandskjennskap.

   

   


  - PERSONALET BACKAR OPP

  - Korleis har møtet med skulen vore?

   

  - Vestborg er tufta på gode verdiar og har ei veldig bra organisering. No er det ikkje sånn at medelevane mine og eg held alle reglane ved skulen heile tida, men eg merkar likevel at reglane er meint til det beste for oss elevar. Elles merkar eg at også leiinga ved skulen vil oss det beste, og at heile personalet backar oss elevar opp til å gjere det godt på skulen og å utvikle oss som menneske.

   


  - VENER FOR LIVET

  På Vestborg er det mogleg for elevar å jobbe litt ekstra. Det gjer at ein både kan tene seg litt pengar og få jobberfaring. Østen er ein av dei som har ekstra mange jarn i elden.

   

  - Eg hjelper til med snømåking og strøing. Dessutan jobbar eg ein del på kjøkkenet. Der har eg ansvar for rydde etter middag og ordne til kveldsmat for elevane. Eg står også på reserve-vaskelista, så når nokon av dei faste vaskarane melder forfall, så kan ein sjå meg svinge moppen.

   

  - Korleis opplever du desse ekstrajobbane?

   

  - Eg trivest med å ta i eit tak, og spesielt snømåkinga er bra. Då får eg trena samtidig, seier han.

   

  Når Østen mot slutten av samtalen får spørsmål om kva Vestborg har gitt han, så kjem svaret raskt.

   

  - Vener for livet. Dessutan har eg gjennom bibelgrupper, samtalar, onsdagsmøter og morgonsamlingar fått utvikla meg som kristen, slår nordfjordingen Østen fast.

   

  Benjamin Nærø
  05-Oct-2017

   

  Benjamin er ein av 33 elevar i årets VG1-klasse og har vore elev ved Vestborg i 1 ½ månad. Det er ikkje sjeldan å høyre frå VG1-elevar at dei opplever fyrste tida som å vere på leir. Då Benjamin fekk spørsmål om han opplevde at han var på leir, svara han:

  - Nei, eg er ikkje på leir. Eg er heime.

   

  Han kjem i frå Nærøy i Herøy kommune på søre Sunnmøre, og han fortel at han lenge har visst at han skulle gå på Vestborg.

  - Foreldra mine møtte kvarandre då dei var elevar på Vestborg. Difor har eg visst heilt sidan eg var tre år gamal at eg skulle gå her.
   

  Dei fyrste vekene har vore gode.

   - Det har vore heilt supert. Eg har blitt kjent med 32 kjekke klassekameratar og er ein del av eit veldig godt miljø. Sidan vi bur på skulen og derfor ser kvarandre ofte, så utviklar vi eit sterkare fellesskap enn på skular der elevane dreg heim til sitt etter skuletid. Ja, eg opplever at vi her på Vestborg lever i eit eige lite land – Vestborgania, seier han.

   

  Benjamin held fram:

  - Eg diggar skulen. Her får vi god undervisning, vi får servert god mat til faste tidspunkt fire gonger dagleg og vi har kort veg til skulen. Eg slepp å stresse med å ta buss om morgonen. Dessutan får eg nyttig erfaring med å klare meg sjølv. Eg vaskar klede og rom, og eg har ansvar for å kome meg opp på eiga hand om morgonen. Å gå på Vestborg er som ein heim. Her er det tryggleik. Personalet er som mødrer og fedrar, og venene våre er som sysken, skildrar Benjamin.
   

   

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no