siste nytt

Velkomne til dugnad!
16-May-2019

 

Laurdag 22. juni er det dugnad på Vestborg-tunet. Alle er velkomne til å ta i eit tak! 

Til tidlegare elevar: Kunne det vere ein idé å lage ein mini-reunion for kullet ditt?
Kva om de samlast ein gjeng og var i lag anten før eller etter sjølve dugnaden?

Vaktmeister Trygve Habostad er dugnadsleiar. Han treng mellom anna hjelp til malingsarbeid ute og inne, reinse bedd og rydde i kratt. Dessutan skal det ryddast i sandvolleybanen og golv skal bonast.

Skulen lokkar med god og varm lunsj.

Velkomen til dugnad 22. juni mellom klokka 09 og 1530.

Gje gjerne eit hint om du kjem til Trygve: thabostad@vestborg.no

 

Misjonstivoli 2019
16-May-2019


Borna i bygda var denne veka inviterte til misjonstivoli på Vestborg. Det var russen som arrangerte, og det var mange glade andlet å sjå ved dei ulike aktivitetane.

Misjonsprosjektleiar for russen, Kristoffer Tennfjord Engås, fortel kvifor russen dreg i gong tivoliet:


-Dette er ein tradisjon som russen på Vestborg har gjort i mange år. Vi gjer det fordi vi vil spreie glede og fordi det gir inntekter til misjonsprosjektet vårt, seier han.


Då vestborg.no vitja arrangementet, var det nokre gutar som var veldig ivrige på å bli intervjua.


-Korleis er det å vere på misjonstivoli?


-Veldig bra, kjem det som svar, medan ein tommel kjem i veret.


-Veldig bra og tommelen opp? spør journalisten.


-Veldig GØY og TO tomlar opp!


 

Misjonsløpet 2019
07-May-2019-
Misjonsløpet er eit veldig bra konsept, seier Vg2-elev Håvard Remmereit frå Torvikbukt.

Det heile går ut på at Vestborg-elevane spring, syklar, rulleskøyter eller går i 60 min. På førehand har dei fått personar som sponsar dei. Sponsinga kan vere anten eit fast beløp eller eit bestemt beløp for kvar runde eleven spring. Mange elevane viser seg også frå ei ekstra kreativ side under misjonsløpet. Mellom anna var både «Brødrene Dal» og «Sommarfuggel i vinterland», samt det var eit eldretreff, på Stranda stadion i dag.

-Dette er ei viktig inntektskjelde for misjonsprosjektet. Det er den viktigaste inntektskjelda for prosjektet. Uansett kor mykje kvar sponsor legg i potten, så vert det ein god sum til slutt – sidan sponsorane er så mange. Her kjem ordtaket «mange bekker små gjør en stor å» til sin rett, seier Håvard.

-Korleis gjekk det med deg under løpet?

-Det var tungt. Vi sprang nesten i snøstorm. Elles var det ikkje heilt samsvar mellom viljen og ankelen i dag. Viljen var der, men ankelen ville ikkje spele på lag.

PS! Etter rapportane var det VG3-elev Anders Osdal som hadde flest rundar. Han skal ha sprunge 38 rundar á 375 meter på 60 minutt – noko som blir 14 km totalt. Sjølv så meiner han at rundetalet må vere noko lågare.


ROMA!
06-May-2019

 

VG2-elevane har kome attende frå skuleturen til den evige stad. Turen vart annleis grunna pilotstreiken, men Plussreiser i Ålesund stod på og fekk gjengen både trygt sørover og tilbake igjen.

Mellom anna vart det eit døger ekstra i Roma, noko som gjorde at alle kom seg til kystbyen Stella Polare – og mange elevane nytta høvet til å bade.

Katrine Myrseth frå Sykkylven var ei var ei av mange som var nøgde med turen.

-Dette har vore ein tur der alle har vore med alle, seier ho.

-Kva har høgdepunkta vore?

-For meg så var det Peterskyrkja og Colosseum. Me var også i mange flotte kyrkjer som hadde kjempefin utsmykking. Særskilt var eg imponert over dei innvendige taka. Korleis i all verda har dei fått det til å gjere det så fint?

I tillegg til å lære historie og kristendom frå Roma, så fekk elevane noko fritid.

-Vi har klart oss veldig bra, og vi har tatt omsyn til kvarandre sine ynskje kvar vi skulle gå. Eg har saman med andre kosa meg på kafé og har fått ete is. Dessutan var det skikkeleg kult å oppdage at eg kunne snakke spansk og samstundes kommunisere med italienarar. Det hadde eg ikkje sett føre meg på førehand. Eg hugsar spesielt at det var kjekt å snakke med eit eldre ektepar vi kom i kontakt med.

-Korleis påverka pilotstreiken dykk?

-Vi måtte dra frå Vestborg til Gardermoen med buss om natta istadenfor å ta fly dagen etter. Elles var det litt dumt at klassen vart splitta opp i ulike grupper mellom Gardermoen og Roma. Gruppa mi var også litt uheldig med bagasjen, så den kom fyrst til hotellet to dagar for seint.


 

Fjell-løpar og miljøarbeidar Jonas fekk kr 50 000 i stipend!
26-Apr-2019

Torsdag kveld var det galla med kledekoden dress og kjole i Terminalen i Ålesund. Sparebanken Møre delte ut stipend til 16 unge utøvarar i regionen. Desse utøvarane har kome ekstra langt innanfor den aktiviteten dei har vald å satse på. Det vere seg innan idrett, musikk eller kunst.

Av ikring 100 søkjarar på dette TEFT-stipendet frå Sparebanken Møre, så var Vestborg sin miljøarbeidar, Jonas Hesthaug, ein av dei 16 utvalde. Stipendet han fekk var på heile 50 000 kroner.

Jonas sin aktivitet er fjell-løp, også kalla sky-running. Eit døme på fjell-løp er Hornindal rundt – eit løp opp og ned av ulike fjell over 75 km! I fjor vart Jonas nr 2 etter å ha sprunge i 10 timar i strekk!


I august er han ein av seks norske utøvarar som skal vere med i junior-VM i Italia. 


Miljøarbeidarjobben let seg kombinere på godt vis med satsinga på løping. Han trenar på føremiddagen medan elevane er på skulen, og saman med Simon Morris og Åshild Remmereit i miljøteamet, så gjer han ein veldig god jobb inn mot elevane på kveldstid og i helgar. 

 

Dei var ein overvelda Jonas som kunne ta i mot stipendet av banksjef i Norddal, Stein Ivar Krohn. Etter at gallaen var over sette Jonas ord på opplevinga.


-Dette er heilt uverkeleg!


-Kva legg du i det?


-Eg kjenner til nokre av dei andre som har fått stipend, og dei presterar på eit veldig høgt nivå. Det er nesten vanskeleg å forstå at eg er rangert like høgt som dei!


-Kva bruker ein 50 000 kroner på?


-Dei vil til dømes gå til å dekkje utgifter i samband med konkurransar i utlandet, mellom anna vil eg vere med i verdscupen. Eg vil også med denne støtta kunne finansiere utgiftene ved å ha trenar, samt utstyrsutgifter.


 

Jubilanttreff 2019
12-Apr-2019


Alle tidlegare elevar er velkomne til jubilanttreffet for 2019. I år er datoen laurdag 21. september.

Skulen sender invitasjon til dei kulla som gjekk ut for 10, 20, 30, 40, 50 og 60 år sidan.

Velkomne!

Kvardagsglimt: Møte
12-Apr-2019


Onsdagkveldar er det enten møte eller bibelgruppe som står på planen på Vestborg, men i veka før påske så vart møtet flytta fram til måndag kveld. Denne gongen var Ole Os på vitjing, og han snakka om påskelammet i både det gamle og det nye testamentet. Etterpå var det lagt til rette for bønevandring.

Elevar byter på desse møtene på å vere med i forsongarteamet.
Vestborg vlogg for mars
04-Apr-2019Her byr vi på Vestborg vloggen for mars!

Menneskeverd
04-Apr-2019


Onsdag var Ingrid Vatnar Olsen frå Menneskeverd på vitjing på Vestborg. 

 

Menneskeverd jobbar aktivt for å styrke vernet om menneskelivet frå fræving/befruktning til naturleg død – for spesielt sårbare grupper.

Gjennom Vatnar Olsen sitt føredrag, så fekk elevane lytte til eit alternativt syn på liv i høve til det som er gjeldande i dagens samfunn.

I den fyrste delen, så tok ho føre seg synet på abort. I den andre delen snakka ho om dødshjelp.

 

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no