siste nytt

Hospiteringsdag
06-Oct-2017

 

Måndag 20. november er du som vurderer å byrje som elev på Vestborg veldig velkomen. I løpet av denne hospiteringsdagen vil du få innblikk i korleis det er å vere elev ved skulen vår.

HOSPITERING MÅNDAG 20. NOVEMBER

09.30: Avreise med rutebuss frå Moa.

10.55: Velkomen i salongen, i matsalbygget Slogen. Her vert det info om skulen og deretter omvisning.

12.05: Skulen spanderer enkel lunsj i matsalen.

12.35: Vestborg-undervisning (deler gruppa i 2)

Gruppe 1: IDRETTSFAG

Klatring og Kin-ball med Åshild.

Ta med kle til gymsal.

Gruppe 2: STUDIESPESIALISERING

Kjemi med lektor Strand

Vi fyller klasserommet med elefanttannkrem :-)

Sosialkunnskap med cand. mag. Stokken

Undervisning om ulike alderssegment. Avslutter med rullatorløp!

14.45: Leiken  Stratego i Storfjorden.

15.45: Hospiteringsdagen er slutt. - Gratis middag

Dersom du skal tilbake til Moa, kan du reise med buss kl 16.55 som går via Sykkylven. Då er du på Moa kl 18.20

NB! For å understreke at det er viktig på Vestborg å vere «på» i timane, så vil vi arrangere ein quiz. Spørsmåla vil vere relaterte til informasjon som blir gitt i løpet av dagen. Vinnaren vil få eit gratis dagskort på Strandafjellet skisenter i premie.

Vestborg på utdanningsmesse
06-Oct-2017

 

Onsdag var 10. klassingane i Ålesund og omegn i Sparebanken Møre Arena for å setje seg inn i framtida. Vestborg var også til stades for å profilere skulen. Det var gledeleg stor trafikk ved standen vår, og promoteringselevane våre, dei nye Vestborg-ambassadørane, fekk nærare 60 sisteårs ungdomsskuleelevar på snap chat-lista si. Desse ikring 60 potensielle Vestborg-elevane vil framover få snappar som syner glimt frå dagleglivet på Vestborg.

 

På biletet over ser ein VG2-elev Anders Osdal snakke med 10. klassingen Kristianne.

Nedanfor ser ein Vestborg-ambassadørane Tordis Frisvoll, Jarle Isene, Anders Osdal og Hannah-Malene Vik før det braka laus.

 

 


 

Slogen-tur
05-Oct-2017

 

 

Slogen-tur

I førre veke var breiddeidrettsgruppa på kjempetur. Torsdag gjekk dei til Patchell-hytta og overnatta. Fredag entra dei sjølvaste Slogen, dronninga av fjella på Sunnmøre.

Faglærar Åshild Bogstad Stenberg rapporterer om vindfullt, men godt ver, medan elevane fekk seg eit minne for livet.


 

 

 

 

 

 

VG1 på bli-kjent-tur
05-Oct-2017

 

 

Her ein torsdag var VG1-gjengen på tur. Målet var å bli betre kjent med kvarandre og med nærmiljøet til skulen, nærare bestemt Ålesund. vestborg.no har fått hjelp av VG1-elev Katrine Myrseth med tekst og bilete frå turen.

 

 

 

Turen gjekk til Ålesund. Vi køyrde først med buss frå Vestbog VGS til Atlanterhavsparken i Ålesund. Her såg vi på fiskane, otrane, selane og pingvinane. Vi sat også og såg på fiskane blei mata i den store tanken. Vidare reiste vi til Ålesund by. Der gjekk vi i grupper og skulle finne kjente hus og plassar i Ålesund. På kvar post, skulle kvar gruppe ta ein selfie av gruppa. Ein av postane var oppe på Fjellstua. Her hadde vi ein nydeleg utsikt over heile byen. Veret var fantastisk og vi storkosa oss. Så var det ein tur på Egon for å ete pizza, før vi reiste tilbake til Vestborg. Vel tilbake på skulen hadde vi ei svært koseleg tid saman, med leik, film, quiz og vaflar.

 

 

 

 

Fornying i matsalen
22-Sep-2017


 

Matsalen har fått heva standarden.

I sommar vart det lagt nytt golvbelegg i matsalen og i salongen, og no nyleg vart det gamle møblementet i matsalen bytta ut med nye bord og nye stolar.

Har det ikkje blitt fint?


 

Kick-off for bibelgruppene
08-Sep-2017

I år vert gruppene kalla for LIFE-grupper.

(vestborg.no har fått hjelp av VG2-elev Anette Vedøy til bilete og tekst.)

51 elevar samla seg i salongen på Vestborg onsdag kveld då det var duka for kick-off for LIFE-gruppene. Først hadde ungdomsarbeidar på Vestborg, Simon Morris, nokre opningsord før lærar Åshild Bogstad Stenberg kom med litt praktisk info om LIFE-gruppekonseptet.

Bibelgruppe har i fleire år vore ein av fritidstilboda for elevane på Vestborg. Grupper på rundt 5-10 personar har samla seg heime hos ein av dei tilsette på skulen for å snakke om Bibelen. I år har bibelgrupper blitt erstatta med LIFE-grupper. Det kjem til å gå føre seg likt som tidlegare, men det som er nytt er at det no skal bli enda meir fokus på korleis ein skal ta med seg Gud og bibelen inn i kvardagslivet. Det kjem mellom anna til å bli samtalar om korleis ein lev som kristen og kva Bibelen seier om dette. LIFE-gruppene kjem til å bli arrangert kvar tredje onsdag, så då samlast elevane heime hos nokon i personalet for å snakke om Bibelen, livet og ete god mat.

Vi var så heldige og å ha fått besøk av Hilde Ådland som jobbar som ungarbeidar i NLM Nordvest. Ho snakka litt om Bibelen og korleis ein kan lese og forstå den på ein god måte. Det var tydeleg at det ho snakka om interesserte mange.

Etterpå var det kaker og is.


KrF best på Vestborg
05-Sep-2017

 

Partiet fekk 50,6 % av stemmene ved valet ved skulen.

Valdeltakinga blant elevne var på 98,8 %. På bilete ser du Henna Malén Bakken i VG1 gi si stemme.

Her er resultata:

Kristeleg Folkeparti 50,6 %

Høgre 8,6 %

Miljøpartiet Dei grøne 8.6 %

Arbeidarpartiet 6,2 %

Venstre 4,9 %

Framstegspartiet 4,9 %

Sosialistisk Venstreparti 3,7 %

Dei Kristne 3,7 %

Pensjonistpartiet 2,5 %

Senterpartiet 2,5 %

Alliansen 1,2 %

Raudt 1,2 %

Liberalistane 1,2 %

 

VG1-elevar i kø forå stemme:


 

Jubilant-treff med god stemning
01-Sep-2017

 

Laurdag var det tidlegare elevar som var i fokus på tunet.

Arrangementskomiteen melder om godt oppmøte og god stemning. Nedanfor kan du sjå bilete av dei ulike jubilantkulla:

 

 

10-årsjublantar: Første rad, f. v.: Håvard Dahl, Marianne Midtgård, Lina Maridal Rossland, Ellisiv Samseth, Ingunn G Dimmen Stensland, Andrea Alnes Viseth og Maria Gjengedal.
Bakerste rad, f.v.: Trygve Habostad, Jan Kristian Behrentz, Andreas Rygg, Ingvild Sæter Bøe, Liv Marit Krüger, Benedicte Wisløff Langseth, Per Olav Hånes og Janne Frøysa Hånes.

bilde

 

 

20-årsjubilantar: F. v.: Håkon Hovda, Ingrid Marta Degnepoll Hovda, Margareth Perly Belt Engås og Ellen Dybvik Indrebø.

20-årsjubilantar: F. v.: Håkon Hovda, Ingrid Marta Degnepoll Hovda, Margareth Perly Belt Engås og Ellen Dybvik Indrebø.

40-årsjubilantar: F. v.: Sigmund Valbø, Arnstein Reitan, Oddbjørg Oterholm og Hilde Solrun Honningsvåg.

50-årsjubilantar: F. v.: Norvid Blindheim, Kjersti Bjørke Roald, Roger Roald, Terje Henden, Anne Grete Gjerde, Ingunn Hole Hunnes, Solbjørg Kvalsvik Kvalsund, Kari Ann Misund Henden, Rigmor Sætre Øye, Oddrun Giske, Marie Vattøy Pedersen, Annbjørg Kvalsvik Pedersen, Per Brattgjerd, Anne Mari Rødset Lunde, Norunn Viset Busengdal, Åse Bente Blindheim Skjong, Grete Krogseth Amundsen, Gerd Vik Dalen, Helge Erling Eriksen, Olaug I Frøsøye Eriksen, Ingebjørg Opstad Sæbjørnsen og Åshild Harøy.

50-årsjubilant: Hildegunn Tynes

60-årsjubilantar: F. v.: Bjørg Lillian Slyngstad Hovlid, Knut Nygård, Arna Leikangerør Jøsok, Reidun Felde Johansen, Anne Karin Harneshaug Marøy, Jenny Huse Gjeitnes, Perdis Garnes Dimmen, Annlaug Talsethagen og Kåre Bjørdal.


 

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no