405 000 til misjonsprosjektet


Vestborg-russen har samla inn heile kroner 405 000 til misjonsprosjektet sitt i Indonesia!

Prosjektleiarane Flora Miro og Markus Engås overrekte ein symbolsk sjekk til Geir Henning Tunheim frå sitt regionkontor. Tunheim tok i mot den flotte gåva på vegne av NLM.

Prosjektleiar Engås takka både medruss og medelevar for innsatsen som låg bak den høge innsamla summen.

 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no