Abel-konkurransen

Matematikk-lærar Ola Risa legg årleg til rette for at Vestborg-elevar kan vere med i den landsomfattande Abel-konkurransen i matematikk.

Også i år vanka det heider til Vestborg-elevar. Saman med Ole Jørgen Bratshaug, så fekk desse fire elevane diplom i år: (Frå venstre) Markus Engås, Daniel Pettersen, Daniel Selbervik og Yrjan Stave Klokk. Dei står saman med Ola Risa og rektor Geir Magne Engås.


 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no