Julemesse

 

På lørdag var bygda samlet på Vestborg under den årlige julemessa. Salen var fullsatt av

både unge og gamle som gjennom hele dagen fikk oppleve underholdning, loddtrekning,

andakt og musikk.

Margareth Engås, leder for Mixklubben og Soul-Children som hadde opptreden, var svært

fornøyd med julemessa. Hun forteller at en slik dag ikke bare gir god økonomisk støtte til

skolen, men at et slikt arrangement også er veldig viktig for bygda. Selv tror hun at en slik

dag gir et godt innblikk på hva som foregår på skolen, samtidig som Vestborg blir en slags

møteplass hvor bygda kan samles å høre om Jesus og julesanger.

Svein Roar Grønbeck ledet loddsalget i de første rundene og understreker hvor viktig skolen

er for elevene.

“Som en kristen skole er Vestborg en slags misjon-stasjon hvor unge kristne kan samles og

bli styrket i troen, og hvor flere også kommer til tro i løpet av skolegangen. Her har mange

utviklet sterkere relasjon til Jesus, samtidig som man skaper vennskap som kan vare livet

ut.”

Det var tydelig at bygdefolket var ivrig etter å hjelpe skolen. Hele dagen ble det solgt lodd,

mat og andre varer til skolens inntekt, og når det led mot kveld var mange elever fornøyde.

Blant dem var VG2-elev Hanna Myklebust

“Det har jo vært veldig god stemning, og når man har vært mye i bedehuset som liten blir en

slik dag veldig koselig. Det er også spennende når lærere og elever må samarbeide for å

gjennomføre messa, og det gir et slags fellesskap som betyr veldig mye for alle på skolen.”

Til slutt takket rektor Vestborglaget for strålende innsats for å få til nok en julemesse til inntekt for skolen. Bodil Bø som ledet den siste samlingen, kunngjorde på vegne av Vestborglaget at det også neste år blir julemesse i Vestborghallen.

Tekst og foto: Påbygg-elev Elias Storhaug

 

 

 

 

 

 

Flere bilder fra julemessa her


 

 

 

 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no