DokøDå vestborg.no sin faste journalist skulle inn på personaltoalettet fredag, vart han møtt av dette synet!Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no