Eksamensdagar


Russetida er slutt og på Vestborg er ein inne i eksamenstida.

Onsdag stakk vestborg.no innom like før eksamensstart klokka 09. Då var ein gjeng oppe i norsk sidemål. I dag, torsdag, er den store eksamensdagen. Alle elevar i VG3 og påbygg har då eksamen i norsk hovudmål.

Ulike skriftlege eksamenar vert haldne no framover. Mot slutten av den fyrste veka i juni vert dei fyrste munnlege eksamenane haldne.

 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no