Eksamenstid

 
I desse dagar er ulike elevar opp til eksamen i skriftlege fag. På biletet ser du delar av gjengen som fredag i førre veke var oppe i norsk hovudmål.         

 

Frå og med onsdag 6. juni kan elevar kome opp i munnleg.


 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no