Hospiteringsgjestar


Måndag var det hospitering på tunet. Ein flott gjeng med 10. klassingar tok turen for å ta skulen i litt nærare augesyn.

I løpet av dagen fekk dei tilbod om å vere med i ulike fag som sosialkunnskap og kjemi, samt å få ein smakebit av korleis det er å gå på idrettslinja.

Det vart også rom for å informasjon om skulen ved rektor Håkon, samt omvising på området av Vestborg-ambassadørane – ei lita gruppe av elevar som har eit særskilt ansvar inn mot elevrekruttering.

Hospiteringsøkta vart avslutta med middag i saman med skulen sine elevar. Då vestborg.no stakk innom såg det ut til at gjestane var nøgde med både dagen og det å bli kjende med kvarandre.

Seinare denne veka er det venta fleire hospiteringsgjestar.

 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no