Kvardagsglimt: I luka til Svein Lars


For Vestborg-eleven så kan møtet kontormann Svein Lars Ringstad fort bli eit høgdepunkt for dagen. Svein Lars møter alle med smil og service når dei kjem til luka hans.

Her ein dag var syskenborna Laila og Heidi Vikenes innom.

-Svein Lars gjer ein viktig jobb. Til dømes når vi skal ha ein presentasjon, så hjelper han oss med utskrifter. Han sel også kladdebøker, blyantar og liknande. Elles går vi til Svein Lars når vi treng hjelp. Han fortel oss kven vi skal snakke med for å ordne problemet, seier Laila og Heidi.


 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no