Lærar Asgerd Drabløs Godø takkar av

 

Frå og med i august så er ikkje Asgerd lenger i lærarstaben på Vestborg. Då er det elevar ved Sykkylven vidaregåande skule som skal få nyte godt av hennar kunnskapar.

Asgerd kom til Vestborg i 2001. Med unnatak av nokre permisjonar har ho jobba ved skulen sidan dess.

-Eg har hatt ljose, fine år prega av positive elevar og kollegaer. Fellesskapet har vore godt, og det har vore mykje latter, seier ho.

Ho trekk også morgonsamlingane fram.

-Det er kjekt å møtast heile skulen på denne måten. Eg trur det er veldig viktig for skulen.

Asgerd bur i Sykkylven, og no når det vart ledig stilling innan språk, så søkte ho seg dit.

-Eg kjenner at eg er klar for nye utfordringar og input, og no vert også logistikken enklare, seier Asgerd om valet om å byte jobb.

 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no