Matte-leksehjelp

Også i år er matematikklærar Ola Risa på plass på ettermiddagstid for å gje hjelpe og støtte i matematikk. Kvar måndag ettermiddag stiller han opp på K4 – klasserommet ved sida av biblioteket.

vestborg.no stakk innom ein dag, og ein av dei som nytta seg av tilbodet var VG1-elev Ruben Stave Klokk.

- Eg er her veldig ofte fordi Ola gir veldig god hjelp. Å sitje her på K4 styrkar motivasjonen for å gjere lekser, seier Ruben.

Laila Vikenes og Katrine Myrseth går i same klasse som Ruben. Dei også let vel over tilbodet.

- Det er fint å ha dette tilbodet. Her får vi god hjelp, og her jobbar vi godt saman med dei andre, seier Laila og Katrine.

På biletet ovanfor ser ein Ola saman med elevane (frå høgre) Ruben, Katrine og Laila, samt Andreas Wigestrand frå VG2.


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no