Menneskeverd


Onsdag var Ingrid Vatnar Olsen frå Menneskeverd på vitjing på Vestborg. 

 

Menneskeverd jobbar aktivt for å styrke vernet om menneskelivet frå fræving/befruktning til naturleg død – for spesielt sårbare grupper.

Gjennom Vatnar Olsen sitt føredrag, så fekk elevane lytte til eit alternativt syn på liv i høve til det som er gjeldande i dagens samfunn.

I den fyrste delen, så tok ho føre seg synet på abort. I den andre delen snakka ho om dødshjelp.

 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no