Misjonsløpet 2019-
Misjonsløpet er eit veldig bra konsept, seier Vg2-elev Håvard Remmereit frå Torvikbukt.

Det heile går ut på at Vestborg-elevane spring, syklar, rulleskøyter eller går i 60 min. På førehand har dei fått personar som sponsar dei. Sponsinga kan vere anten eit fast beløp eller eit bestemt beløp for kvar runde eleven spring. Mange elevane viser seg også frå ei ekstra kreativ side under misjonsløpet. Mellom anna var både «Brødrene Dal» og «Sommarfuggel i vinterland», samt det var eit eldretreff, på Stranda stadion i dag.

-Dette er ei viktig inntektskjelde for misjonsprosjektet. Det er den viktigaste inntektskjelda for prosjektet. Uansett kor mykje kvar sponsor legg i potten, så vert det ein god sum til slutt – sidan sponsorane er så mange. Her kjem ordtaket «mange bekker små gjør en stor å» til sin rett, seier Håvard.

-Korleis gjekk det med deg under løpet?

-Det var tungt. Vi sprang nesten i snøstorm. Elles var det ikkje heilt samsvar mellom viljen og ankelen i dag. Viljen var der, men ankelen ville ikkje spele på lag.

PS! Etter rapportane var det VG3-elev Anders Osdal som hadde flest rundar. Han skal ha sprunge 38 rundar á 375 meter på 60 minutt – noko som blir 14 km totalt. Sjølv så meiner han at rundetalet må vere noko lågare.Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no