Misjonstivoli 2019


Borna i bygda var denne veka inviterte til misjonstivoli på Vestborg. Det var russen som arrangerte, og det var mange glade andlet å sjå ved dei ulike aktivitetane.

Misjonsprosjektleiar for russen, Kristoffer Tennfjord Engås, fortel kvifor russen dreg i gong tivoliet:


-Dette er ein tradisjon som russen på Vestborg har gjort i mange år. Vi gjer det fordi vi vil spreie glede og fordi det gir inntekter til misjonsprosjektet vårt, seier han.


Då vestborg.no vitja arrangementet, var det nokre gutar som var veldig ivrige på å bli intervjua.


-Korleis er det å vere på misjonstivoli?


-Veldig bra, kjem det som svar, medan ein tommel kjem i veret.


-Veldig bra og tommelen opp? spør journalisten.


-Veldig GØY og TO tomlar opp!


 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no