Munnleg eksamenTing skjer på tunet for tida. Laurdag er det avslutningsfest, men mange elevar har også andre ting å ha fokus på. Alle i VG3 og to parti i høvesvis VG1 og VG2 kom opp i munnleg eksamen. Desse eksamenane vert haldne på tysdag. I dag fekk elevane melding om kva dei kom opp i, og elevane viste både glede og sorg då dei fekk kunngjeringa.

På biletet er det jubel etter å ha fått vite at ein har kome opp i historie.


 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no