Personalet på storsamling


Førre veke hadde elevane fri. Årsaka var at personalet reiste til Lundeneset vgs i Ølensvåg, på grensa mellom Hordaland og Rogaland. På Lundeneset var det samling for personalet ved alle dei 11 NLMvgs-skulane. Til saman var det nesten 400 personar på samlinga!

I løpet av dagane på Lundeneset var det mellom anna seksjonsvise samlingar – inndelt etter kva stilling ein har og kva fag ein underviser i. Det var ulike seminar, og det var møter der forkynnar Wenche Lunde hadde talane.

Alt i alt var det gode dagar – der ein kunne på nært hald oppleve at ein som Vestborg-tilsett er ein del av eit større heile.

På biletet kan ein sjå dei fleste i Vestborg-personalet like før avreise frå Lundeneset førre fredag.


 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no