Peru-kveld


Misjonsprosjektleiarane Hanna Myklebust og Kristoffer Engås har vore i Peru. I førre veke arrangerte dei Peru-kveld. Der fekk Hanna og Kristoffer både fortelje om eigne opplevingar og meir om dei ulike prosjekta russen støttar.


Like etter møtet fekk vestborg.no veksla nokre ord med dei. 

 

- Sjølv om eg gledde meg til turen, vart opphaldet i Peru betre enn forventa. Vi veldig god informasjon om prosjekta våre, og vi fekk betre kontakt med peruanarane enn eg hadde trudd, seier Hanna. 

Kristoffer hadde langt på veg den same oppfatninga. 

- Det var ein veldig bra tur. Vi fekk sett på prosjekta våre på nært hald, og vi fekk vere saman med dei lokale. Dessutan fekk vi vere litt turistar. Mellom anna var vi på Titcacasjøen, fortel han. 

PS! Nedanfor finn ein meir informasjon om dei ulike prosjekta til russ-19. Informasjonen er henta frå http://vestborgmisjon.no/, russen si misjonsprosjekt-heimeside.


KVA VI VIL GJERE FOR PERU
 

Evangelisering

I Peru hjelp NLM kyrkjene med å effektivisere arbeidet i ulike menigheiter, slik at dei kan nå ut til enda fleire på kortere tid. Pastorar og kyrkjemedlemmer deltar med husbesøk og evangelisering, i tillegg til at kirkene driv ein misjonsradio. Dette ynskjer vi, saman med NLM å støtte.

 

Utdanning

NLM driv ein skule i Arequipa kor dei tilbyr treårig teologisk utdanning, i tillegg til at dei rundt om i landet har bibelskular, barneskular og nokre barnehagar. I Peru har det vore ein veldig klar nedgang i antal bibelskulestudentar, og NLM jobbar med at fleire skal få bibelundervisning.

 

Samfunnsutvikling

NLM arbeider med å minske vold i nære relasjonar, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet i Peru. Ein gong i året har folk i Peru moglegheita til å delta på ein familiekonferanse om ekteskap, barneoppdragelse og utdanning.

 

Barne og ungdomsarbeid

NLM ynskjer å utruste barn og unge til eit kristent liv gjennom forkynnelse og undervisning frå dei er små. Dei arbeider også for å minske avstanden mellom foreldre og born, når det kjem til verdiar og tru.

 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no