Seminar om grensesetting og seksualitet


Grete Yksnøy Martinsen og Eivind Sætre har ansvar for sjelesorg og retteleiing i NLM. Torsdag denne veka var dei på tunet for å snakke om grensesetting og seksualitet.

I skuletida var alle elevane samla for felles innføring i temaet. Deretter gjekk gutane saman med Eivind og jentene saman med Grete. I gruppene fekk jentene fortelje kva gutane burde vite – og omvendt. I samlinga etterpå var alle samla igjen, og bodskapen frå kvar gruppe vart gjeven til den andre gruppa.

På ettermiddagen var det personalsamling. Der fekk Grete og Eivind vektleggje kva som var viktig for å vere ein god rollemodell i møte med dei unge.

I timen før kvelds var det «grillmøte» der elevar kunne stille spørsmål om ting dei lurte på til Grete og Eivind.

 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no