Søknadsstatus for 2019-2020.

 

Fristen for å søkje plass i vidaregåande skule var 1. mars. Det tyder at skulen no har fått oversikt over kor mange som har søkt Vestborg for skuleåret 2019-20.

-Vil skulle gjerne sett hatt vi hadde fleire på listene våre, seier rektor Håkon Hovda.

Det gjer at han gjerne vil kome med ei utfordring til Vestborg-venene.

-Vi set pris på at de ber for skulen, og tips gjerne potensielle elevar om Vestborg. Sånn situasjonen er no, så har vi ledige plassar på alle studietilboda våre.

 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no