Skule-på-hjul 2019


-Det var veldig kjekt!

Det seier Benedichte Kandal om skule-på-hjul-turen. I førre veke var elevane i VG1-elevane i verdsarv-området i Geiranger. Tysdag var dei på garden Skageflå, overnattinga var på Hesthaug gard i Eidsdal og onsdag var det vitjing på Norsk Fjordsenteret i Geiranger.


-På Skageflå var det veldig kjekt å få innblikk i korleis det var å leve der. Vi fekk høyre om gardane, og vi fekk høyre om korleis dei hjelpte kvarandre. Eg innser at det er ein veldig tydeleg skilnad på før og no.


-Korleis var onsdagen?


-Då var vi på fjordsenteret. Der var det veldig spennande, og vi fekk sett endå meir korleis folk levde før. Verdsarv-området er eit vakkert landskap som vi må ta vare på.


Benedichte summerer opp turen på fylgjande vis:


-Vi hadde eit bra fellesskap på turen, og det var kjekt å få oppleve alt dette i staden for å sitje i eit klasserom.

 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no