Stadig fornying

 

Vaktmeister Trygve Habostad fortel at han held på å setje opp ein gapahuk nedanfor ballbingen.

Ideen kom frå rektor Geir Magne. Ynskjet er at gapahuken skal verte ein samlingsplass på tunet. Vi har også planar om å grave ut elva sånn vi kan få oss ein badekulp ved gapahuken.

- Når vil gapahuken vere ferdig?

- Målet er at den kan takast i bruk til St. Hans, fortel Trygve vaktmeister.


 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no