Uvanleg heimreise

 

  

Det er ikkje uvanleg for ein Vestborg-elev å bli henta av foreldra når ein skal heim på sommarferie. Men i Ingrid Velde sitt tilfelle var omstenda såpass uvanlege at vestborg.no vel å lage ei lita sak på det.

Ingrid blei nemleg henta i fly!

Onkelen hennar er medeigar i eit lite fly med plass til fem personar. Han ordna det sånn at han fekk ein pilot til å fly frå Sola til Vigra med foreldra til Ingrid. Her fortel Ingrid, som er frå nettopp Sola, om korleis heimreisa var:

- Det var ei heilt fantastisk oppleving! Me fekk ei utsikt som eg ikkje har sett maken til før, sjølv om eg har vore oppe i passasjerfly tidlegare. Vindauga var nemleg store og gode. Dessutan var seta gode å sitje i, og me kunne kommunisere via headsett. Dette var rett og slett ei kul oppleving!

Ho held fram:

- Vanlegvis må eg ta to bussar og to fly og ha ein heil haug med venting før eg kjem meg heim. Til vanleg tek det 6-7 timar å kome seg heim - og dersom vi køyrer tek det 11 timar. Difor var det jammen meg stas og berre fly heim på 1 1/2 time! Me storkosa oss og me gler oss til neste gong! seier Ingrid.

(På biletet over, som er teke av pappa Ingrid, ser ein Ingrid, piloten og mamma Ingrid. På biletet under ser ein ei nøgd Vestborg-jente.)


 


Tilbake
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no