Søknad

 

 

 

SØKNAD ETTER 1. MARS

-Bruk søknadsskjemaet:)

 

* Påkrevde felter


* Påkrevd

Søknad før 1. mars

1. mars for ordinære søknadar.
1. februar for søknadar på særskild grunnlag.


Etter fristen tek vi inn søkjarar så lenge det er ledige plassar. Vestborg har heile landet som inntaksområde. Alle som fyller vilkåra for inntak i tilsvarande offentlege skular, kan søkje. Inntaket til Vestborg vert gjort med utgangspunkt i inntaksreglementet vårt – trykk på denne lenka: Inntaksreglement for å lese inntaksreglementet.


Du søkjer Vestborg ved å gå inn på www.vigo.no – du søkjer altså på same måte som til dei offentlege skulane.


Søkjarar frå Møre og Romsdal søkjer som registrert søkjar. Du må altså prioritere mellom Vestborg og dei offentlege skulane i Møre og Romsdal. Det er fint om du set Vestborg på 1.plass=)

Søkjarar frå andre fylke enn Møre og Romsdal registrerer seg som uregistert søkjar på Møre og Romsdal, og kan dermed velje Vestborg.


Sjå elles informasjon på www.vigo.no og på www.vilbli.no.


Obs! Alle søknadar skal leverast elektronisk på Vigo.no.


Har du spørsmål eller behov for hjelp med å søkje så berre ta kontakt!


Send gjerne ein epost til ostrand@vestborg.no (inspektør II) eller ring 70 26 39 00.

 
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no