STUDIESPESIALISERING

Fellesfag (obligatoriske)

TIMAR FAG
5 Matematikk
5 Engelsk
5 Naturfag
3 Samfunnsfag
2 Geografi
4 Norsk
4 Framandspråk - Nivå I eller II
2 Kristendomskunnskap
2 Kroppsøving
32 Sum VG1

Skulebøker og læremateriell

Skulen tilbyr nødvendige læremiddel gratis til alle elevane gjennom ei utlånsordning. Det er nødvendig at elevane har tilgong til pc. For dei elevane som ikkje har eigen bærbar pc til skulebruk, tilbyr skulen ei utleigeordning. Utgift til evt. pc-leige, eigne arbeidsbøker og anna personleg skulemateriell inngår ikkje i gratisordninga. Læremiddelstipend som du etter søknad får gjennom Lånekassa, vil normalt dekke det meste av slike kostnadar.

Fellesfag (obligatoriske)

TIMAR FAG
4 Framandspråk - nivå I eller II
2 Historie
2 Kroppsøving
3 Matematikk - praktisk eller teoretisk
4 Norsk
3 Kristendomskunnskap (dette faget blir i praksis godkjent som eit 5 timars fellesfag – inkl. timar frå Vg1)
18 Sum VG2 fellesfag

Programfag

 • Du må velje 3 fag – på tilsaman 15 timar på Vg2 (normalt 5 timars fag)
 • To fag må velgast for to år (frå same område), det tredje faget kan «velgast fritt»

Under ser du kva fag Vestborg tilbyr


Realfag

 • Matematikk (slepp 3 timars matematikk fellesfag)
 • Fysikk
 • Kjemi

Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Politikk, individ og samfunn
 • Økonomistyring
 • Engelsk

Idrettsfag

 • Breiddeidrett

Sum timar totalt på Vg2 blir 33 timar (30 timar med programfag matematikk)

Fellesfag (obligatoriske)

TIMAR FAG
4 Historie
2 Kroppsøving
6 Norsk
3 Religion og etikk
15 Sum VG3 fellesfag

Programfag

 • Du må velje 3 fag – på tilsaman 15 timar på Vg2 (normalt 5 timars fag)
 • To fag må velgast for to år (frå same område), det tredje faget kan «velgast fritt»

Under ser du kva fag Vestborg tilbyr


Realfag

 • Matematikk (slepp 3 timars matematikk fellesfag)
 • Fysikk
 • Kjemi

Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Politikk, individ og samfunn
 • Økonomistyring
 • Engelsk

Idrettsfag

 • Breiddeidrett

Sum timar totalt på Vg3 blir 30 timar (den som ikkje har programfag matematikk på Vg2 kan klare seg med 25 timar (to programfag) på Vg3 – alle må totalt etter 3 år ha minst 90 timar)

 
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no