TILSETTE

 

Våre Tilsette

 

Håkon Hovda

Rektor

Telefon: 70 26 39 10

E-post: rektor[at]vestborg.no

Bodil Bø

Lærar, studierådgjevar

Telefon: 70 26 39 13

E-post: bbo[at]vestborg.no

Asgerd Drabløs Godøy

Lærar

Telefon:

E-post: agodoy[at]vestborg.no

Eva Rinde Habostad

Inspektør l, sosialrådgjevar

Telefon: 70 26 39 11

E-post: ehabostad[at]vestborg.no

 

Knut-Sigurd Habostad

Lærar

Telefon:

E-post: khabostad[at]vestborg.no

Trygve Habostad

Vaktmeister

Telefon:

E-post: thabostad[at]vestborg.no

Eli Anne Hansen

Kjøkken- og internatass

Telefon:

E-post: ehansen[at]vestborg.no

Nicolas Harris

Lærar

Telefon:

E-post: nharris[at]vestborg.no

 

Erlend Hellberg

Lærar

Telefon:

E-post: ehellberg[at]vestborg.no

Roar Holte

Lærar

Telefon:

E-post: rholte[at]vestborg.no

Simon Morris

Ungdomsarbeidar

Telefon:

E-post: smorris[at]vestborg.no

Søgni Muren

Internatleiar

Telefon: 47 47 55 87

E-post: smuren[at]vestborg.no

 

Bjørn Odland

ITansvarlig, kokk

Telefon:

E-post: bodland[at]vestborg.no

Au Ringstad

Kjøkken- og internatass

Telefon:

E-post: aringstad[at]vestborg.no

Svein Lars Ringstad

Administrasjonssekretær

Telefon: 70 26 39 00

E-post: sringstad[at]vestborg.no

Ola Risa

Lærar

Telefon:

E-post: orisa[at]vestborg.no

 

Dana Rudusa

Kjøkkenleiar

Telefon: 70 26 39 27

E-post: drudusa[at]vestborg.no

Åshild Bogstad Stenberg

Lærar

Telefon:

E-post: astenberg[at]vestborg.no

Lars Johan Stokken

Lærar

Telefon:

E-post: lstokken[at]vestborg.no

Øystein Strand

Inspektør II

Telefon: 70 26 39 12

E-post: ostrand[at]vestborg.no

 

Line Svenning

Lærar

Telefon:

E-post: lsvenning[at]vestborg.no

Hilde Kristine Tepstad

Lærar

Telefon:

E-post: htepstad[at]vestborg.no

Jonas Hesthaug

Miljøarbeidar

Telefon:

E-post: jhesthaug[at]vestborg.no

Åshild Remmereit

Miljøarbeidar

Telefon:

E-post: aremmereit@vestborg.no

 

Anders Nybakk

idrettslærer

Telefon:

E-post:

 

 

Telefon:

E-post:

 

 

Telefon:

E-post:

 

 

Telefon:

E-post:

 
 
Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no