Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

Søknadsfrist 01.03.2018

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
KRIK-program
Internatskule
Fritidstilbod
  Ny rekord på russeturneen!
  17-Feb-2018

     I januar var russen på russeturné og haldt møte på bedehus og forsamlingar her på Nordvestlandet.

  Russepresident Espen Vartdal opplyser at det til saman kom denne veka inn ikring 190 000 kroner til misjonsprosjektet deira i Indonesia.

  Mainy Os arbeider på regionkontoret og har hovudansvaret for å planleggje turneen. Ho fortel at summen som har kome inn er rekord.

  - Dette er veldig bra! Det er ekstremt mykje pengar som har kome inn! seier ho.

  Russepresident Vartdal er også veldig godt nøgd med resultatet.

  - Eg vil gjerne rette ei veldig stor takk til alle i russen, alle som har hjelpt til med å gjennomføre turneen vår og alle som har gitt. 190 000 kroner er veldig mykje pengar!


  PS! På biletet ser du ei av gruppene, saman med forkynnar Oscar Nordbø, under planleggjinga av turneen.

   

  Ski-Weekend 2018
  15-Feb-2018

  Første helga i februar var ungdommar i alderen 13 – 17 år med på Ski-Weekend, på Vestborg! Dette blei ein stor suksess og til saman var det over 40 påmeldte som kom.

  Ski-Weekend er ei leir-helg på Vestborg, der ungdommar frå heile Møre og Romsdal har moglegheita til å melde seg på. Helga går ut på å bli kjent med nye, bibeltimar og så klart det å få reise opp i fjellet å stå på ski!

  Cornelia og Idunn frå Vigra og Kamilla frå Blindheim var nokon av jentene som deltok på leiren i år, dei syntes at leiren var ”kjempegøy”! Dei trivdes godt og hadde fått oppnådd måla sine denne helga, nemleg å stå på slalåm, møte nye folk og å få høyre om Jesus.

  Dei hadde oppdaga leiren på ulike måtar. Kamilla hadde høyrt om leiren på konfirmasjonsundervisninga heime, Cornelia hadde sett Facebook-eventen om Ski-Weekend og Idunn hadde blitt spurt av nokon i klassa om ho ville vere med.

  Dei meldte seg på fordi det virka kjekt, også fekk dei stå på ski! Men der var og ein annan grunn bak kvifor dei meldte seg på. Dei vurderer å søke på Vestborg når den tid kjem, derfor hadde dei sett på Ski-Weekend som ein god moglegheit til å få sjå skulen. Og utifrå det dei hadde sett og opplevd på skulen, var det ein stor sjanse for at dei kom til å begynne, fortalde dei med store smil.

  Ski-Weekend 2018 blei ein stor suksess, og dei tre jentene var gira på å komme tilbake neste år. Dei oppfordra og andre ski-glade å melde seg på til neste år!

   

   

  (Tekst og foto: VG1-elev Tordis Kanutte Frisvoll)

  Tekjøkkenpraten: Østen Olai Ommedal
  09-Feb-2018

  - Vestborg er fantastisk bra. Eller rettare sagt: Utenkjeleg bra!

  Det seier VG2-elev Østen frå Nordfjord i Tekjøkkenpraten.

   

  FANTASTISK MILJØ

  - Den fyrste tida i VG1 var eg usikker, men etter kvart merka eg kor bra alle folka på Vestborg er. Det er eit fantastisk miljø her – og alle er snille og vil det beste for dei andre. Sidan Vestborg er ein internatskule, så kjem ein kjapt inn i miljøet. Dessutan så har ein folk rundt seg heile tida, og det gjer at ein har kort veg dersom ein vil henge med andre, fortel Østen.

  Han held fram:

  - På Vestborg er det sånn at alle kjenner alle. Eg synest det er veldig kjekt å gå på ein skule der eg kan både sei hei og snakke med alle medelevane mine. Elles set eg også pris på at miljøet er open for at det er lov å tenke ulike tankar, seier Østen.

  - Kvifor valde du Vestborg?

  - Pappa gjekk på Sygna, internatskulen til NLM i Balestrand, og eg hadde lyst å gå der. Men då eg undersøkte meir om internatskular fann eg ut at Vestborg ville vere eit godt alternativ. Ein fordel var at skulen var relativ liten. Dessutan kjende eg ingen her, og dermed kunne eg la folk bli kjend med meg sånn som eg er – utan førehandskjennskap.


  - PERSONALET BACKAR OPP 

  - Korleis har møtet med skulen vore?

  - Vestborg er tufta på gode verdiar og har ei veldig bra organisering. No er det ikkje sånn at medelevane mine og eg held alle reglane ved skulen heile tida, men eg merkar likevel at reglane er meint til det beste for oss elevar. Elles merkar eg at også leiinga ved skulen vil oss det beste, og at heile personalet backar oss elevar opp til å gjere det godt på skulen og å utvikle oss som menneske.


  - VENER FOR LIVET

  På Vestborg er det mogleg for elevar å jobbe litt ekstra. Det gjer at ein både kan tene seg litt pengar og få jobberfaring. Østen er ein av dei som har ekstra mange jarn i elden.

  - Eg hjelper til med snømåking og strøing. Dessutan jobbar eg ein del på kjøkkenet. Der har eg ansvar for rydde etter middag og ordne til kveldsmat for elevane. Eg står også på reserve-vaskelista, så når nokon av dei faste vaskarane melder forfall, så kan ein sjå meg svinge moppen.

  - Korleis opplever du desse ekstrajobbane?

  - Eg trivest med å ta i eit tak, og spesielt snømåkinga er bra. Då får eg trena samtidig, seier han.

  Når Østen mot slutten av samtalen får spørsmål om kva Vestborg har gitt han, så kjem svaret raskt.

  - Vener for livet. Dessutan har eg gjennom bibelgrupper, samtalar, onsdagsmøter og morgonsamlingar fått utvikla meg som kristen, slår nordfjordingen Østen fast.


   

  Fokus på psykisk helse
  08-Feb-2018

   

   

  Dei siste to vekene har VG1 vore igjennom skuleprogrammet VIP («Veileding og informasjon om psykisk helse i skolen»). Her kjem ei skildring av programmet skriven av VG1-elev Hannah-Malene Vik:

  VIP er eit kurs der ein får rettleiing og informasjon om psykisk helse. Dette er eit svært viktig tema for Vestborg, og derfor blir fleire skuletimer gitt bort til dette.

  Kurset inneheld mange viktige tema, som til dømes å ha psykiske problem og lidingar, men også det å vere ein pårørande. I dette kurset lærte vi også om korleis vi skulle handtere nedturar. Eg som elev synes det er kjempebra at Vestborg ser alvoret med psykisk helse.

  I desse timane fekk vi blant anna besøk i frå helsesøstera ved skulen, den kommunale psykiatrien i Stranda kommune og i frå PPT. Dei brukte tid på og svare på spørsmål som vi i klassa hadde stilt skriftleg på førehand. Vi hadde også timar med lærarane der vi gjekk ekstra inn på ulike tema innan psykisk helse.

  (På biletet kan ein sjå ein del av VG1-gjengen, som har no har hatt VIP-prosjekt, under bli-kjent-turen i byrjinga av skuleåret.)

   

  Chili-konkurranse!
  07-Feb-2018

   


  Tysdag kveld var det mykje tårer i russekiosken. Ein gjeng VG3-elevar hadde nemleg konkurranse om kven som kunne ete mest nudlar med chili i. På førehand kunne andre betale inn ein sum og gjette kven som ville vinne – til inntekt for russeprosjektet.

  Det vart ein knallhard finale mellom Daniel Selbervik og Elias Storhaug, der sistnemnde trakk det lengste strået.

  I sigersintervjuet etterpå seier Elias:

  -Konkurransen vart rett og slett ei sterk oppleving!

  -Korleis opplevde du det å vinne?

  -Det er alltid kjekt å vinne konkurransar, og denne konkurranseformen var både artig og ny for meg. I grunnen så er det berre på internatskular ein kan finne på noko sånt, slår Elias fast med eit smil.

      

   

   

   

   

  Eivind Nordstrand tilbake som politi
  02-Feb-2018


  I sosialkunnskap har klassen for tida om kriminalitet. Denne veke fekk gjengen difor besøk av Mirjam Ulstein (til høgre), som jobbar med førebyggjande tiltak i politiet. Ho hadde med seg politistudentane Birgitte Øye og Eivind Nordstrand.

  Eivind gjekk på Vestborg i åra 2009-2012, og i dette skuleåret trør han til og har iblant helgetilsyn her på tunet.

  - Vestborg har gitt meg så mykje. Det å kunne ha helgetilsyn er ein fin måte å gje skulen takksemd tilbake, seier Eivind.

  Østen Olai Ommedal
  17-Feb-2018

   


  - Vestborg er fantastisk bra. Eller rettare sagt: Utenkjeleg bra!

  Det seier VG2-elev Østen frå Nordfjord i Tekjøkkenpraten.

   

  FANTASTISK MILJØ

  - Den fyrste tida i VG1 var eg usikker, men etter kvart merka eg kor bra alle folka på Vestborg er. Det er eit fantastisk miljø her – og alle er snille og vil det beste for dei andre. Sidan Vestborg er ein internatskule, så kjem ein kjapt inn i miljøet. Dessutan så har ein folk rundt seg heile tida, og det gjer at ein har kort veg dersom ein vil henge med andre, fortel Østen.

   

  Han held fram:

  - På Vestborg er det sånn at alle kjenner alle. Eg synest det er veldig kjekt å gå på ein skule der eg kan både sei hei og snakke med alle medelevane mine. Elles set eg også pris på at miljøet er open for at det er lov å tenke ulike tankar, seier Østen.

   

  - Kvifor valde du Vestborg?

   

  - Pappa gjekk på Sygna, internatskulen til NLM i Balestrand, og eg hadde lyst å gå der. Men då eg undersøkte meir om internatskular fann eg ut at Vestborg ville vere eit godt alternativ. Ein fordel var at skulen var relativ liten. Dessutan kjende eg ingen her, og dermed kunne eg la folk bli kjend med meg sånn som eg er – utan førehandskjennskap.

   

   


  - PERSONALET BACKAR OPP

  - Korleis har møtet med skulen vore?

   

  - Vestborg er tufta på gode verdiar og har ei veldig bra organisering. No er det ikkje sånn at medelevane mine og eg held alle reglane ved skulen heile tida, men eg merkar likevel at reglane er meint til det beste for oss elevar. Elles merkar eg at også leiinga ved skulen vil oss det beste, og at heile personalet backar oss elevar opp til å gjere det godt på skulen og å utvikle oss som menneske.

   


  - VENER FOR LIVET

  På Vestborg er det mogleg for elevar å jobbe litt ekstra. Det gjer at ein både kan tene seg litt pengar og få jobberfaring. Østen er ein av dei som har ekstra mange jarn i elden.

   

  - Eg hjelper til med snømåking og strøing. Dessutan jobbar eg ein del på kjøkkenet. Der har eg ansvar for rydde etter middag og ordne til kveldsmat for elevane. Eg står også på reserve-vaskelista, så når nokon av dei faste vaskarane melder forfall, så kan ein sjå meg svinge moppen.

   

  - Korleis opplever du desse ekstrajobbane?

   

  - Eg trivest med å ta i eit tak, og spesielt snømåkinga er bra. Då får eg trena samtidig, seier han.

   

  Når Østen mot slutten av samtalen får spørsmål om kva Vestborg har gitt han, så kjem svaret raskt.

   

  - Vener for livet. Dessutan har eg gjennom bibelgrupper, samtalar, onsdagsmøter og morgonsamlingar fått utvikla meg som kristen, slår nordfjordingen Østen fast.

   

  Benjamin Nærø
  05-Oct-2017

   

  Benjamin er ein av 33 elevar i årets VG1-klasse og har vore elev ved Vestborg i 1 ½ månad. Det er ikkje sjeldan å høyre frå VG1-elevar at dei opplever fyrste tida som å vere på leir. Då Benjamin fekk spørsmål om han opplevde at han var på leir, svara han:

  - Nei, eg er ikkje på leir. Eg er heime.

   

  Han kjem i frå Nærøy i Herøy kommune på søre Sunnmøre, og han fortel at han lenge har visst at han skulle gå på Vestborg.

  - Foreldra mine møtte kvarandre då dei var elevar på Vestborg. Difor har eg visst heilt sidan eg var tre år gamal at eg skulle gå her.
   

  Dei fyrste vekene har vore gode.

   - Det har vore heilt supert. Eg har blitt kjent med 32 kjekke klassekameratar og er ein del av eit veldig godt miljø. Sidan vi bur på skulen og derfor ser kvarandre ofte, så utviklar vi eit sterkare fellesskap enn på skular der elevane dreg heim til sitt etter skuletid. Ja, eg opplever at vi her på Vestborg lever i eit eige lite land – Vestborgania, seier han.

   

  Benjamin held fram:

  - Eg diggar skulen. Her får vi god undervisning, vi får servert god mat til faste tidspunkt fire gonger dagleg og vi har kort veg til skulen. Eg slepp å stresse med å ta buss om morgonen. Dessutan får eg nyttig erfaring med å klare meg sjølv. Eg vaskar klede og rom, og eg har ansvar for å kome meg opp på eiga hand om morgonen. Å gå på Vestborg er som ein heim. Her er det tryggleik. Personalet er som mødrer og fedrar, og venene våre er som sysken, skildrar Benjamin.
   

   

  Ida S. Skarshaug
  09-Jun-2017


  – Å gå på Vestborg er den beste avgjersla eg har tatt nokon gong!

   

  Ida begynte på Vestborg fordi bestevenninna ville gå her. Dei hadde høyrt at skulen hadde godt miljø, og i tillegg var det eit pluss at det var internat på skulen.

   

   

  – Eigentleg ville eg gå dramalinja på Fagerlia vgs i Ålesund, men der kom eg ikkje inn. Etter to og ei halv veke på Vestborg, fekk eg kontrabeskjed frå Fagerlia. Men då hadde eg funne ut at eg treivst så godt og passa så godt inn på Vestborg, at eg ville halde fram som Vestborg-elev. Det er eit val eg ikkje angrar litt på ein gong! Det er den beste avgjersla eg har gjort nokon gong! seier romsdalsjenta.

   

  KRISTEN

  Då Ida vaks opp, visste ho ikkje at det fantes kristne ungdomsmiljø.

  – Pappa las i Bibelen til meg då eg var lita, men ingen i mitt ungdomsmiljø var kristne, fortel ho.

  På Vestborg har Ida blitt kristen og mykje falle på plass i livet hennar.

  – Eg skjønar ikkje kva eg har halde på med heile livet, for det å vere kristen gjev så mykje meining!

  – Korleis?

  – I tenåra så skal ein finne ut kven ein er, kva ein står for og kva ein skal gjere med livet. No når eg har blitt kristen, har eg funne ut at det er eit liv etter døden, og at vi lever for å kome til noko så reint som himmelen. Og sjølv om vi lever syndefullt, så skal vi faktisk få kome dit. Det synest eg er fantastisk!

  – Korleis opplever du det å leve som kristen?

  – Det eg opplever veldig stort er at vi kristne kan be for kvarandre. Ja, det er så godt å kjenne at ein har folk i ryggen som støttar ein. Dessutan er samhaldet med andre kristne så godt å oppleve. Uansett kva ein gjer så tenkjer ikkje folk stygge ting om deg. Dei har ikkje negativt fokus i kvardagen. I tillegg så gjer det noko med meg å få bønesvar. Eg har til dømes vore plaga med ein dårleg fot, men den har blitt heila etter å blitt bede for.

  FANTASTISKE FOLK

  Vidare fortel Ida om oldemora si på 85 år.

  – Ho er kristen. Tidlegare har eg ikkje forstått ho så godt, men det gjer eg no. I det siste har eg opplevd at det har blitt eit band mellom oss.

  Ida har også gjort seg nokre tankar om Vestborg som skule.

  – Sidan vi bur på skulen har vi alt tilgjengeleg. Vi kan arbeid med skulearbeid i klasseromma etter skuletid, vi har lærarar som kan hjelpe med skulearbeid når dei har tilsyn og vi har eit triveleg bibliotek. Skulen er liten, og det gjer at fagvalet er lite, men samstundes gjer det at vi blir betre kjende med lærarane våre enn på større skular.

  – Korleis vil du samanfatte ditt fyrste år på Vestborg?

  – Eg har blitt ein anna person i løpet av dette skuleåret. Mellom anna så har eg funne meg sjølv, og eg har snudd tenkemåten min og blitt meir positiv. Dessutan har eg blitt kjend med masse FANTASTISKE folk. Her har eg mange førebilete eg ser opp til, også i veneflokken. Ja, eg har fått vener for livet. Her har eg fått vere meg sjølv og lært meir om korleis ein skal vere saman med andre. No i mai var eg på langweekend-tur til Gdansk. Der hadde eg det heilt fantastisk. Men eg sakna Vestborg!


   

   

   

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no