Vestborg vgs - den kristne internatskulen i alpebygda Stranda.

 
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging
Internatskule
Fritidstilbod
  Idrettsdag
  12-Jun-2019

   

  I påvente av munnleg eksamen er skuledagane noko annleis enn dei plar å vere.
  Til dømes var det idrettsdag på tysdag, som idrettsklassen arrangerte. På biletet kan ein sjå eit glimt frå den kreative oppvarminga. Elles var aktivitetane tautrekking, stafettar - der baklengs-løping, å gå på henda som ei trillebår var døme på etappar, og fotball. VG3 vann alle aktivitetane - mellom anna slo dei personalet på straffekonk i finalen.

  Torsdag er det planlagd tur til fjellet Skurahornet. Elles har dei fleste bøkene kome inn, og elevane laddar for den vidgjetne plenfesten som går av stabelen på fredag.

  Velkomen til avslutningsfest
  12-Jun-2019

   

  Laurdag 15. juni kl 1600 vert det avslutningsfest på Vestborg.


  Både elevar og personal har innslag, og det vert avskjed med årets russekull.
  Tidlegare Vestborg-elev Andreas Bakke, som no er pastor i Misjonssalen i Ålesund, skal halde andakt.
  Festen vert avslutta med god mat tilrettelagt av Dana & co på kjøkenet.

   

  Vener av skulen er velkomne!

  PS! Mellom klokka 13 og 14 er det flexi-middag for elevar og foreldre, samt sysken av elevar.

   

  Skule-på-hjul 2019
  07-Jun-2019


  -Det var veldig kjekt!

  Det seier Benedichte Kandal om skule-på-hjul-turen. I førre veke var elevane i VG1-elevane i verdsarv-området i Geiranger. Tysdag var dei på garden Skageflå, overnattinga var på Hesthaug gard i Eidsdal og onsdag var det vitjing på Norsk Fjordsenteret i Geiranger.


  -På Skageflå var det veldig kjekt å få innblikk i korleis det var å leve der. Vi fekk høyre om gardane, og vi fekk høyre om korleis dei hjelpte kvarandre. Eg innser at det er ein veldig tydeleg skilnad på før og no.


  -Korleis var onsdagen?


  -Då var vi på fjordsenteret. Der var det veldig spennande, og vi fekk sett endå meir korleis folk levde før. Verdsarv-området er eit vakkert landskap som vi må ta vare på.


  Benedichte summerer opp turen på fylgjande vis:


  -Vi hadde eit bra fellesskap på turen, og det var kjekt å få oppleve alt dette i staden for å sitje i eit klasserom.

   

  Dokø
  24-May-2019  Då vestborg.no sin faste journalist skulle inn på personaltoalettet fredag, vart han møtt av dette synet!


  Misjonsløpsuksess!
  24-May-2019  Benedikte Samseth i russen kunne på morgonsamlinga fredag fortelje at misjonsløpet samla inn heile 159 872,-

  I eit intervju etterpå seier Benedikte:


  -No er eg veldig glad. Eg er stolt over medelevane mine, og vi har fått eit kjempebra resultat!


  -Kva no?


  -No gler vi oss til avslutningsfesten. Personalet har lova eit innslag på festen dersom vi samla inn meir enn 140 000.


  Eksamensdagar
  23-May-2019


  Russetida er slutt og på Vestborg er ein inne i eksamenstida.

  Onsdag stakk vestborg.no innom like før eksamensstart klokka 09. Då var ein gjeng oppe i norsk sidemål. I dag, torsdag, er den store eksamensdagen. Alle elevar i VG3 og påbygg har då eksamen i norsk hovudmål.

  Ulike skriftlege eksamenar vert haldne no framover. Mot slutten av den fyrste veka i juni vert dei fyrste munnlege eksamenane haldne.

   

  Tekjøkkenpraten: Lærar Asgerd Drabløs Godøy
  15-Mar-2019

  Ved dette høvet er uttrykket «Tekjøkkenpraten» litt misvisande. Vi juksa litt og tok det over telefon. Ein av årsakene til det er at Asgerd har litt redusert stilling, mellom anna fordi ho frå august i fjor har vore master-student.

  -Eg tek ein master i engelsk som heiter «Engelsk i skolen» ved Høgskolen i Østfold, avdeling Halden. Det meste av undervisninga er nettbasert og studiet går over 4 år, fortel Asgerd.

  -Korleis har studiet vore så langt?

  -Eg likar det veldig godt. Det er kjekt å få input og å lære nye ting. No er det nokre år sidan eg var student, men eg kjenner eg likar å studere. Akkurat no jobbar eg mest med engelskspråkleg barne- og ungdomslitteratur. Eg har vald å fordjupe meg i Roald Dahl og «Danny og den store fasanjakten».

  -Kva anna lærer du på studiet?

  -Vi har mellom anna eit emne som heiter kommunikasjon og digitale hjelpemidlar i undervisninga. Det er inspirerande, og eg har fått nye idear. Vi får også god trening i å vurdere andre sine tekstar og gi tilbakemelding, sidan vi skal gi feedback til andre studentar på arbeidet dei gjer..

  Asgerd har vore tilsett ved Vestborg sidan 2001 – med unnatak av ulike permisjonar. Ho har undervist i spansk, medan ho i år har ansvar for tysk og engelsk.

  -Korleis har åra som lærar ved Vestborg vore?

  -Det som eg har gledd meg over er kombinasjonen mellom veldig kjekke elevar og veldig kjekke tilsette.Eg har opplevd eit sterkt samhald innan Vestborg-familien. Det er også gledeleg å sjå kor mykje skulen betyr for enkeltpersonar. Eg har sett mange som har blomstra i løpet av åra på Vestborg, fortel ho.

  -Dessutan har det vore kjekt å få ha kontakt med elevane også utanfor klasserommet. Eg har møtt dei i matsalen, gymsalen, møtesalen og på tekjøkkenet. Elevar er så mykje meir enn det dei får vist i eit klasserom, slår Asgerd fast.

  Tekjøkkenpraten: VG1-elev Feven Alemu
  15-Mar-2019

   

  Feven kjem frå Sandane i Nordfjord og byrja i VG1, studiespesialiserande, i august.


  -Korleis har du det her på tunet?

  -Eg trivast veldig bra! Her er veldig mange bra lærarar, og dei bryr seg om oss og ser kvar enkelt av elevane. Det merkast også at dette er ein kristen skule, for her er det veldig mange greie folk som respekterer deg. Ja, det er rett og slett lett å forelske seg i Vestborg!

  -Korleis opplever du det å bu på internat?

  -Det er skikkeleg kjekt. Vi har eit heilt fantastisk fellesskap, og vi respekterer kvarandre så mykje at blir kjempefint å bu saman på denne måten.

  Feven set også pris på kontakta ho har med elevar på andre årssteg enn sitt eige.

  -Eg føler at me ikkje trong å blande oss med 2. og 3. klassingane. Vi var blanda med ein gong vi kom her. Spesielt artig var det når det var «krig» mellom russen og oss i VG1. Då fann vi på mykje artig – som også knytte oss saman.

  KICK-OFF

  Årsaka til at Feven byrja, var at ei venninne tok ho med på kick-off-helga i fjor.

  -På kick-off møtte eg mine nye mine nye medelevar, og då eg merka kor godt forhold det var mellom elevane på skulen, så bestemte eg meg der og då for å byrje på Vestborg, fortel ho.

  Den siste helga før vinterferien var det «Vision» på Vestborg. «Vision» kan skildrast som eit mini-UL der tidlegare Vestborg-elevar kjem og held møte for dagens Vestborg-elevar.

  -Det var ei heilt fantastisk helg med lovsong og talar, seier Feven.

  UNDER 

  Under «Vision» opplevde Feven noko heilt spesielt: 

   

  -Eg haldt på å miste ein eg er veldig glad i. Han låg i koma, og det nærma seg at legane skulle kople han frå maskina. Då sa ei venninne til meg at vi skulle gå å snakke med Vision-folka. Det gjorde vi, og saman med dei så bad vi – og vi bad heilt konkret om at han skulle reise seg opp av senga og prise Gud. Eg hadde kjend på ei smerte over tid, men medan vi bad så kjende eg den smerten forsvann. Deretter skjedde det noko stort. Berre 15 minuttar etter at vi hadde bede, så fekk eg ein telefon frå mamma. Ho kunne fortelje at han som låg i koma hadde vakna, reist seg opp av senga og sagt at han elska Jesus!
  PS! Då vi skulle ta bilete, fekk Feven to kokte egg av ei VG3-jente som var på tekjøkkenet og laga mat medan vi hadde Tekjøkkenpraten.

  -Kvifor skal eg bruke biletet der Feven held egga? spurde journalisten.

  Då kom svaret som dei begge var samde om: -Vestborg er ein eggxcellent skule!


   

  Tekjøkkenpraten: Idrettselev Silje Aasgaard
  16-Feb-2019

   

  Silje Aasgaard frå Bergen går på idrettslinja i VG1, og ho likar seg veldig godt på Vestborg.


  -Eg trivast veldig bra. Å gå på Vestborg er noko heilt anna enn ein offentleg skule. Her vert vi vener på tvers av trinna, og her kan folk vere seg sjølve.


  -Kva legg du i det?


  -Her treng ein ikkje vere ein main-stream-type. Det er ingen som går rundt og korrigerer andre, og måten folk snakkar til kvarandre på strålar korleis dei er – og ikkje korleis dei prøver å vere. Konsekvensen av det er at vi har lyst å vere oss sjølve, og når vi får positiv tilbakemelding på det, så fortsetter ein å vere seg sjølv – og så går alt bra, smiler Silje.


  Ho peikar på at skulen er kristen som ein viktig faktor.


  -Dei fleste som er på Vestborg har kristne verdiar. Eg trur det skapar det gode miljøet på skulen. Kjem ein frå ein plass med få kristne, så er ein på Vestborg garantert å finne kristne vener, slår Silje fast.


  VELDIG BRA IDRETTSLINJE


  Silje rosar også linja ho går på.


  -Idrettslinja er veldig bra! Her har vi veldig, veldig bra lærarar som er veldig interesserte i faga dei underviser i. Innan klassen har vi eit veldig bra miljø, og vi har allereie skapt sterke band til kvarandre. Her kan alle snakke med alle!


  Idrettslinje-jenta hadde ikkje høyrt om Vestborg før ein venninne snakka om skulen.


  -Eg valde Vestborg fordi eg hadde lyst på ein ny start, og fordi eg hadde lyst å bu på internat. Dessutan synest eg skulen ligg veldig fint til mellom fjord og fjell. Eg kjende ingen, men då eg var på UL (Ungt Landsmøte) i Kongeparken i sommar, byrja eg – midt på natta – å snakke med ei anna jente. I løpet av samtalen kom det fram at vi begge skulle byrje på Vestborg i august. Det same skjedde med to andre jenter – og i løpet av samtalen fortalde dei at dei gjekk Vestborg. Det vart to magiske møter. Eg hadde nemleg bedt til Jesus om å få tryggleik til å velje Vestborg – og det var noko eg fekk i møte med Marie, Lea Sofie og Laila.


  -Kva synest du om valet om å byrje på Vestborg?


  -Det er det absolutt det smartaste eg nokon gong har gjort!!!


   

Telefon: 70 26 39 00
E-post: info@vestborg.no